Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Cirkelmodellen engagerar och utvecklar elevernas språk

Eleverna tränar på att skriva egna texter på tavlan

Eleverna tränar på att skriva egna texter på tavlan

Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon och hennes kolleger arbetar med cirkelmodellen för att väcka elevernas språklust.

När jag studerade svenska som andraspråk läste vi första terminen boken Stärk språket, Stärk lärandet av forskaren Pauline Gibbons. För mig var detta en snudd på religiös upplevelse att hitta en bok som gav mig så många redskap att underlätta språkutvecklingen i mitt klassrum. Jag fastnade snabbt för det hon kallar cirkelmodellen som är ett sätt att arbeta med genrebaserad undervisning.

Cirkelmodellen är uppdelad i fyra steg:

  • Bygga upp kunskap om ämnesområdet
  • Studera texter inom genren för att få förebilder
  • Skriva en gemensam text
  • Skriva en individuell text
Mina dåvarande kolleger och jag bestämde oss för att försöka arbeta med denna modell. Det blev snabbt en stor skillnad i klassrummet, de elever som tidigare varit tysta blev engagerade.

Ge eleverna vokabulär och tydliggör genrer

Att arbeta språkutvecklande med eleverna Cirkelmodellen handlar om att ge elever vokabulär att kunna prata om språket och att tydliggöra olika genrer för att på så vis underlätta skrivprocessen. Jag har ett starkt minne från att för första gången arbeta tematiskt med cirkelmodellen. När en elev i sjätte klass hade skrivit sin egen text utbrast hon: ”jag känner mig som 16 år för att jag kan så mycket”.

Ett av mina uppdrag som förstelärare är att arbeta språkutvecklande. Flera av lärarna på Örtagårdsskolan hade redan läst Pauline Gibbons bok, men det varierade i olika klassrum hur mycket man arbetade språkutvecklande. Mina kolleger och jag bestämde oss därför att starta en bokcirkel kring Gibbons bok. En gång i månaden har vi diskuterat boken med hjälp av en studiehandledning från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Nationellt centrum för svenska som andra språk har även lagt ut filmer och olika bilagor som hjälpt oss i vårt arbete. Idag arbetar vi med cirkelmodellen i flera årskurser.

Förstelärarna Ingrid Nilsson och Sofia Svensson som är ansvarig för introduktionsklasserna på Örtagårdsskolan har arbetat med cirkelmodellen i flera år. Sofia menar att det fungerar bra för heterogena grupper där barnen är på olika nivåer. Dessutom är det tacksamt att arbeta med det i alla ämnen och det blir tydligt för eleverna vilken språkgenre som gäller. Ingrid menar att det inte bara är ett arbetssätt för elever med svenska som andraspråk utan för samtliga elever som behöver arbeta språkutvecklande. Jag håller helt med mina kolleger, under hela förra året arbetade jag på en skola där eleverna hade svenska som modersmål, men vi arbetade också med cirkelmodellen.

Det som var tydligt för mig när vi började arbeta med cirkelmodellen var att eleverna själva började diskutera innehållet i texten, allt ifrån grammatiska möjligheter till ämnesinnehåll.

Cirkelmodellen ger resultat - men kräver tålamod

Svårigheter med cirkelmodellen är att det tar tid, det är inget som du gör på två veckor. Jag brukar arbeta tematiskt utifrån cirkelmodellen, senast var det i ett tema om Sverige. Det kräver kollektiv planering vilket kan bli en hård nöt att knäcka när många pedagoger engagerar sig. Det har vi löst genom att lägga all planering på Google drive så att alla inblandade vet exakt var vi befinner oss och var vi är på väg i undervisningen.

Boken Stärk språket, Stärk lärandet har gett mig massor av infallsvinklar när det gäller språkutveckling. Språket genomsyrar alla ämnen, språket är makt och det är viktigt att vi som pedagoger alltid har det i fokus för vår undervisning.

Läs mer om Susanna och missa inte att du kan följa henne på Twitter:@SjstrandSusanna

Frågor & Svar