Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Bevingade skolord - #BETT2016

Grit. Challenge based learning. The learning pit. Learning outcome. Några av de bevingade skolorden som följer med mig hem från resan till London och BETT 2016.Angela Lee Duckworth på BETT arena, BETT London 2016.


Grit

(tåga, driv, ihärdighet, envetenhet, uthållighet, kämparvilja)

Psykologen Angela Lee Duckworth talade på BETT arena under fredagen, på samma tema som sitt uppmärksammade TedTalk; GRIT! När hon lämnade sitt uppdrag som konsult och började undervisa sjundeklassare i matematik blev hon nyfiken på vad det egentligen är som skiljer de som lyckas i skolan med de som inte lyckas i skolan. Att det inte handlade om intelligens konstaterade hon snart; det finns både mer och mindre begåvade elever som inte lyckas i skolan. Efter att ha studerat detta konstaterar hon att ´grit´är den egenskap som skiljer eleverna åt.

Grit är inte helt enkelt att översätta till svenska, men en kombination av begreppen tåga, driv, ihärdighet, envetenhet, uthållighet och kämparvilja ger en god bild av vad det handlar om. Och visst kan vi väl enas om att det det kan skönjas en helt annat tåga i de elever som visar på störst utveckling under sin skoltid?!

Bohund secondary schools ledord.

Challangebased learning

(Utmanandebaserat lärande, UBL)

Vi besökte Bohunt, en skola med cirka 1300 elever mellan 11-16 års ålder. En tydlig inramning för Bohunt är det som kallas Utmanandebaserat lärande. Jag vill påstå att detta inte ska översättas med problembaserat lärande (PBL), det handlar snarast om just utmaningar snarare än problem.

Skolan hade en tydlig koppling till undervisning som är "viktigt på riktigt", där uppdrag eleverna arbetar för att lösa faktiskt är riktiga utmaningar för samhället. I Sverige talar vi också om "värdeskapande" och det är tydligt kopplat till UBL.

Be the change you wan´t to see in the world. Tavla uppsatt på Bohunt secondary school.

Eleverna sparar ihop till resor, men inte de vanliga semesterklassresorna utan resor de gör för att utveckla sitt lärande. De åker till Island och undersöker vulkanutbrott, till polerna och undersöker temperaturskillnader. Eleverna bidrar även till närsamhället genom att ställa upp som volontärarbetare där behovet finns. Jag minns inte alla projekt de berättade om men det var fascinerande. Pengar till resorna måste eleverna samla in själva, med strikta direktiv om att finansieringen inte får komma från mamma- och pappabanken. 100 procent av resan ska finansieras genom egen insamling och totalt måste de samla in 150 procent av kostnaden då det finns ett krav på att överskottet går till en hjälporganisation.

Jag sparkade av mig skorna och spelade lite skuggfotboll tillsammans med elever på Elm Park Primary School. Foto: Johan Lindström

The learning pit

(Lärandegropen)

Elm Park är eleverna mellan fyra till tio år gamla och här pratade de mycket om "the learning pit". När du känner att en uppgift är svår, att det skulle vara enklare att bara ge upp, då är du i lärandegropen. Då är det viktigt att veta att när du väl är på väg upp ur gropen igen så kommer du att vara otroligt nöjd över att du kämpade och löste det. Och om du inte hamnar i lärandegropen, då lär du dig förmodligen inte så mycket.

Klicka här för att se den animerade filmen The Learning Pit.


Learning outcome

(Effekt på lärande)

Hur mäter vi lärandet som sker i klassrummen? Många var de föreläsare som tog upp PISA-resultaten och samtliga ställde de sig undrande till huruvida det är det bästa sättet att mäta skolans framgångar. För hur lägger vi fokus på den utveckling som sker, på processen, snarare än resultatet?

"One year´s growth for one year´s input."
- Angelica Hedin, Bonniers

Angelica Hedin, redaktionschef på Bonniers Education, betonade hur viktigt det är att mäta för att ta reda på om vi gör rätt saker och om eleverna verkligen lär sig det vi undervisar och på så sätt också skapa ett system där alla kan lyckas.

Detta lockar mig mycket - att få bra möjligheter att mäta effekt, att mäta utveckling snarare än resultat. Hur det ska göras vet jag ej, men jag hoppas att någon kommer på det! Tills dess kan vi börja med att skapa oss en gemensam bild av hur stor utveckling/progression vi förvänta oss av ett års undervisning. Börja höstterminen med just denna diskussion! Det tänker i alla fall jag göra.

Fröken Ann

Hemsida:
frokenann.org

Bloggar:
frökenann.se
frökenann.com

Övriga sociala medier:
Fröken Ann på Facebook
Fröken Ann på Twitter

Frågor & Svar