Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Begripligt och meningsfullt

Hur gör vi skolan begriplig och meningsfull för alla elever? Vad innebär egentligen motivation? Om detta skriver jag i mitt andra inlägg i serien om Glömstaskolans pyramid.

På Glömstaskolan arbetar vi efter principerna i pyramiden du ser ovan. Vår vision är en hållbar utveckling ur alla perspektiv - du mår bra, din omgivning mår bra och det finns en inbyggd utveckling som ställer om efter nya råd och rön i samhället. Genom att göra kunskap begriplig och meningsfull, genom att vara nära, nyfikna och nytänkande samt genom att arbeta kommunikativt, kollaborativt, kreativt och att vara kritiskt tänkande når vi vår vision.

I tre inlägg här på bloggen kommer jag att gå närmare in på vad de här begreppen innebär för mig i mitt arbete på Glömstaskolan. Det här är mitt andra inlägg. Läs mitt första, om hållbarhet, här.

Del 2 - Vad? -Begripligt och meningsfullt!

Under Skolforum lyssnade jag till Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör. Hon talade bland annat om vad lärarjobbet innebär:

Jag ska göra allt jag kan för att eleverna ska känna så stor motivation som möjligt.

Lärande kräver motivation. En vanlig missuppfattning om motivation är att det betyder att allt ska vara ‘roligt hela tiden’. Men det handlar snarare om att förstå - om att det vi gör är begripligt och meningsfullt - och då kan det också bli roligt.

Mål och mening

Hur skapar vi då motivation? Ett förankrat och hållbart syfte, begripligt stoff och meningsfull kunskap menar vi på Glömstaskolan är några av ingredienserna som en professionell lärare bör erbjuda sina elever. Var är jag nu? Vad ska vi lära oss? Varför ska vi lära oss det? Vart är vi på väg? Hur tar vi oss dit? Med den formativa processen i centrum skapas förutsättningar för att lärandet ska bli både begripligt och meningsfullt.

En tydlig och gemensam målbild gör lärprocessen mer begriplig och meningsfull. Det innebär att eleverna inte bara måste veta vart de ska, de måste också förstå vad det innebär. När vi jobbar med kunskapskraven med eleverna måste vi fylla alla dessa ord med mening och bryta ner målen så att de blir begripliga för alla. När du arbetar med matriser, hur arbetar du och dina elever för att alla ska förstå graderingarna? Det tog mig ett tag men tillslut insåg jag att det sätt som passar mig bäst är att eleverna är delaktiga i matrisskapandet. Vi plockar fram de kunskapskrav vi ska arbeta mot och bryter ner dem tillsammans. Vi utforskar stoffet tillsammans för att göra det begripligt. Detta arbete blir sedan vår matris. En matris som blir mycket enklare för eleverna att greppa, eftersom de själva varit med och skapat den.

Sammanhangens betydelse

Begripligt handlar också om att sätta kunskap i sitt sammanhang. Många gånger blir lärande taget ur sitt sammanhang i skolan. “Alla barn kan division innan de börjar i skolan. Men i skolan snurrar vi till det. Be eleverna att dela en godispåse på tre personer, då händer det grejer.” Så sa min kollega Magnus Blixt när vi samtalade på temat så sent som i går. Ett annat exempel är gångertabellen. När vi nöter gångertabellen kan det vara svårt att förstå för elever varför den kunskapen är så viktig. För att just färdighetsträna är det ofta effektivt att lyfta saker ur sitt sammanhang, men för att det ska bli begripligt och meningsfullt behöver vi koppla ihop lärandet med reella situationer. Detta vill vi på Glömstaskolan ta fasta på. Vi bygger medveten en verksamhet där vi tränar och applicerar kunskap på olika sätt och detta kommer inte minst att färga hur vi lägger schemat.

Det är svårt att undervisa men ännu svårare att lära mycket.
Så sa Ekström under Skolforum. Motivation är knepigt. Det finns en hel del vi pedagoger kan göra för att motivera eleverna. Men eleverna måste också anstränga sig själva. Kommer eleverna med attityden “Jag kan inte” och “Jag vill inte” då blir det en tuff kamp. Därför måste vi också börja vårt arbete där, i attityderna till lärande och allt vad lärande innebär. Att kunna misslyckas, att våga testa nya saker och att våga testa igen - det gör lärandeprocessen meningsfull.
Frågor & Svar