Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Att vara lärare är att ständigt vara i utveckling

Anna Olskog berättar om sin lärarvardag i klassrummet. Hon delar också sina funderingar utifrån sitt uppdrag som förtroendevald i Lärarförbundet med skolutveckling som drivkraft. Följ hennes tankar kring undervisning, utveckling och lärande i förstelärarbloggen.

Mitt namn är Anna Olskog jag arbetar på Hedlundaskolan, en F-6 skola i Umeå. Just nu undervisar jag främst i matte i årskurs 3. Jag har ett förstelärarevikariat på ett år. Jag upplever att mina möjligheter att jobba långsiktigt, med fokus på större utvecklingsarbeten som syftar framåt, är begränsade då mitt uppdrag är tidsbegränsat. Men min vilja och ambition är att vara drivande i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan och ta del av aktuell forskning samt möta kollegor i samtal som utvecklar oss. På min skola är det bara jag som är förstelärare. Förstelärarens arbetsuppgifter är ofta knutna till ett särskilt undervisningsämne - I mitt fall är det språkutvecklande arbetssätt. På skolan arbetar jag tillsammans med mitt lärlag och en SvA-lärare. Jag och min mentorskollega delar på arbetet i min klass. Det finns också fler lärare och annan personal som bidrar till att eleverna i vår klass utvecklas varje dag.

Skolan - elever och lärare fyller mitt yrkesliv med meningsfullt innehåll. Jag vill jobba med skolutveckling och bidra till ökad måluppfyllelse, det var anledningen till att jag sökte förstelärartjänsten.

Mina inlägg på bloggen kommer att handla om mitt arbete som förstelärare och mina tankar kring klassrumsarbetet. Jag kommer antagligen att skriva om och relatera till mitt fackliga arbete som i hög grad handlar om just skolutveckling. Det pågår hela tiden en samhällsdebatt som handlar om skolan, den följer jag aktivt. Jag tänker att mina inlägg till viss del kommer att präglas av vad som är aktuellt för tillfället och vad mitt hjärta är fyllt av.

Skickliga lärares relationsarbete är viktigt för eleverna.

Inom klassrumsforskningen presenterades nyligen en avhandling om matematikundervisningens betydelsefulla sekund. Ann-Louise Ljungblads avhandling handlar om lärares pedagogiska takt och hållning. Hon skriver om oberäkneliga undervisnings situationer och att det inte finns färdiga planeringar för alla tillfällen. Det känner vi alla igen som jobbar i skolan.

Att vara lärare är bl a att kunna växla tempo, ha en god ledarskapsförmåga och vara intresserad av undervisning. En lärare måste ha ämnes-didaktisk kompetens, social kompetens och förmågan att skapa arbetsro och trygghet i klassrummet. Det är så oändligt mycket som ryms inom ramen för att vara lärare. Det kallas yrkesskicklighet, att vara professionell i klassrummet varje dag. Ljungblad kommer fram till att lärarna improviserade till stor del för att lösa dessa situationer. Studien visar i detaljrika beskrivningar hur lärare relaterar till elever. De fyra lärarna agerade samstämmigt vid flera situationer:

  • de visade alla tilltro till elevernas potential
  • de intresserade sig för de enskilda eleverna ut ifrån var de befann sig
  • de hanterade dilemmasituationer genom improvisation
  • de ställde frågor på ett sätt som gjorde det möjligt för eleverna att våga uttrycka sig.

Inget nytt direkt, tidigare forskning har visat på vikten av en välfungerande relation mellan lärare och elev, men hur en sådan relation tar sig uttryck i undervisningen har tidigare varit obekant. Det är viktigt att vi vet vad som gör skillnad i klassrummet och varför. Då kan vi alla förhålla oss till det och lyckas bättre i klassrummet i mötet med eleverna.

Karriärlärartjänsterna ska gå till särskilt yrkesskickliga lärare och det ligger på rektorns bord att utse vem eller vilka som har rätt kvalifikationer. Ett antal formella krav måste vara uppfyllda som legitimation och ett visst antal år i yrket men exakt vad det innebär att vara särskilt yrkesskicklig är inte riktigt definierat, ännu. Jag träffar lärare som gör skillnad varje dag, gemensamt för dessa är att de är just yrkesskickliga. De har förmågan att möta eleverna och få dem att utvecklas maximalt utifrån sin egen förmåga.

Att växa i sin lärarroll

I filmen här nedanför får ni följa mig och mina elever i klassrummet när vi jobbar med problemlösning. Detta är ett delmoment i den jättelika fortbildningssatsningen Matematiklyftet som Skolverket genomför. Målsättningen med denna modul är att jag och andra deltagare ska utveckla undervisningen i matematik genom problemlösning.

Målsättningen med att filma mig själv när jag undervisar är att jag vill åstadkomma utveckling i lärarrollen, jag vill utveckla min yrkesskicklighet och få syn på mig själv. Ja, det är brutalt att se och höra sig själv på film, men det ger många insikter.

- Vill du utvecklas?
- Filma dig själv.

Jag tänker att jag utvecklas i min lärarroll varje dag. Jag ställs inför betydelsefulla möten med eleverna och jag får nya utmaningar. Efter nästan 20 år i yrket fick jag uppleva min enskilt mest markanta händelseutveckling i rollen som lärare. Jag började då arbeta på Hedlundaskolan, det var höstterminen 2013. Jag hade avslutat min anställning på en friskola och skulle nu börja arbeta på en mottagande skola för nyanlända. Skolan har internationella klasser med direktinkludering i klasserna 1–3, på skolan arbetar lärarna med alla elever utifrån deras individuella behov. Jag började min anställning under ledning av en rektor med fokus på skolutveckling, jag uppskattade drivet på skolan. I samarbetet med flerspråkiga lärare och studiehandledare fick jag en breddad syn på undervisning.

I mötet med eleverna får jag lära mig nya saker om mig själv varje dag.

Jag tycker att jag har utvecklats i min roll som lärare de senaste åren. Jag har också kommit att utvecklas parallellt som människa. Kunskap utvecklar människor och ger oss nya insikter att förhålla oss till. Kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Det är en sanning som gäller och det måste skolan ta vara på och erbjuda kvalitativ fortbildning inom detta område.

Språkutveckling är en resurs inte en begränsning.

Det är viktigt att skapa en trygg atmosfär i klassrummet så att alla vågar komma till tals, en miljö där eleverna vågar testa sig fram. Vi måste hitta nya sätt att undervisa språkutvecklade i kombination med ämnesinnehållet. Vi lärare behöver lära oss av varandra och dela med oss av våra framgångar och inte minst våra misslyckanden.

- Att vara lärare är att ständigt vara i utveckling!


Anna Olskog förstelärare på Hedlundaskolan i Umeå.
Styrelseledamot i Lärarförbundet Umeås lokalavdelning, arbetar fackligt delar av arbetstiden.
Ledamot i referensorganet grundskola och förskoleklass.

Följ och kontakta mig på Twitter:

@annablakka

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här