Lärarförbundet
Bli medlem

Vi vill ha en närvarande pedagogisk ledare!

Jag är en av de ca 5000 förskolechefer som leder det pedagogiska arbetet inom Sveriges förskolor. Och hur kommer det sig att jag har valt att börja arbeta som mellanchef? Förskolechefen har störst andel medarbetar, har höga krav och små resurser kan vi läsa i undersökning efter undersökning.

Mellanchefen är klämd mellan politiska beslut och förväntningar från medarbetare och chef. Läser man de nio punkterna i läroplanen (som vänder sig till förskolechefen), skollagen, allmänna råd, arbetsmiljölagstiftning och alla andra dokument som styr oss, så fattar man att ekvationen kan vara svår att få ihop. Och mitt i allt detta så ska det skrivas systematsikt kvalitetsarbete, riskanalyser, ringas samtal till fastighetsskötare, skrivas upphandlingar på snöskottning, hantera ärenden till socialmyndigheter, ha kontakt med HAB, BUP och specialpedagoger, kolla ritningar vid ombyggnationer (och även förstå dem) ansvara för arbetsmiljön och ja, ja visst ja, stötta mina medarbetare!

Och nu hör jag knackningar, ganska svagt till en början, men de ökar i styrka, den är här! Samvetsstressen! Har du verkligen gjort ditt allra allra bästa Camilla? Såg du alla, hälsade du på alla, lyssnade du tillräckligt bra?

Varför valde jag att bli förskolechef?

Jo, för att för fyra år sedan frågade min chef mig – Camilla kan du tänka dig att bli förskolechef? Och mitt snabba svar på frågan var nej. Men efter att ha arbetat i 25 år som förskollärare så visade det sig att jag var redo för ca 1 år sedan ta mig an uppgiften! Stressigt arbete? Hallå, jag har arbetat som förskollärare i 25 år och så tänkte jag som Pippi – Det har jag aldrig provat, så det klarar jag helt säkert!

Att vara förskolechef är ett fantastiskt arbete. Ok, tänker ni hon har ju ägnat ca 300 ord åt att beskriva sin hårda vardag?!

Men min vardag ser också ut så här!

Jag gör skillnad, jag får vara med och leda arbetet, ge förutsättningar så att mina lärare kan organisera sig på ett sådant sätt så att vi får en god undervisande miljö. En miljö där barnen ges goda förutsättningar att blomma och vara nyfikna. Jag brinner också för att vi ska våga använda det undervisande begreppet i förskolan, detta får jag vara med och processa med ”mina” lärare Jag får också vara den som leder utvecklingen av den professionella lärarens undervisning och vad detta innebär i förskolan. Jag får också en större möjlighet att vara med i processer innan beslut tas som påverkar vår förskola. Jag stöttar och leder mina pedagoger i kvalitetsarbete och jag ser ofta saker som mina pedagoger inte upptäcker för de har så fullt upp med ”vardagsarbetet”.

I dagsläget har jag 46 fantastiska medarbetare som sliter med sitt pedagogiska uppdrag, de gör allt för att tända stjärneögon och uppmuntra till lärande och nyfikenhet. Ett av målen för oss är att arbeta med Förskola för hållbar framtid som bygger på de 17 globala miljömålen. Jag bara älskar det, våra allra yngsta medborgare arbetar med storpolitik. Att få vara med och leda inom ramen för det undervisande uppdraget, undervisning som är kärnan och utgångspunkten i det pedagogiska uppdraget. Att få vara med i verksamheten och höra en liten 5 åring fundera över – Kan man gå i skogen om man är blind? Att få vara med i processen där ”mina” allra yngsta arbetar med digitala läromedel och höra en av mina pedagoger säga till ett litet barn som ska åka hem till Filipinerna under jul – Vi ses på skype. Världen öppnar sig och samtidigt blir den så liten, avstånd är inte ett hinder att hålla kontakten med sina vänner på förskolan.

För att återgå till rubriken

– Vi vill ha en närvarande pedagogisk ledare. Denna mening får jag ofta höra och jag tänker att det säkert finns 46 olika idéer om vad detta kan vara och se ut. Mennu känns det ändå som jag snart kan få tid att verkligen finnas verksamhetsnära.

Lärarförbundets skolledare bedömer att ca 20 medarbetare är det optimala antalet för att ha en möjlighet att vara närvarande i sitt ledarskap. Detta med stöd i den nya Afs:en ( AFS 2015:4)som arbetsmiljöverket gav ut i mars 2017 ” Organsatirisk och social arbetsmiljö”. Och vet ni vad? Jag har kloka arbetsgivare så under 2017 så ska vi bli en till förskolechef, detta innebär att jag kommer att få ca 25 medarbetare och jag ser verkligen framemot detta. Jag är säker på att min arbetsbelastning kommer att bli mer hanterbar och att detta kommer att ge möjlighet att utveckla mitt ledarskap tillsammans med mina medarbetare. Jag kommer att få tid att vara med närmare i processen och vara med och tända stjärneögon på mina medarbetare och det viktigaste av allt ,jag får mer tid över till att lyssna. Lyssna till mina pedagoger och definitivt kommer jag ha mer tid över för reflektion och analys. Reflektion och analys tillsammans med mina pedagoger för utan varandra är vi inget det är tillsammans vi blir starka!


Sitter någon där ute och funderar på om den ska anta utmaningen och söka arbete som förskolechef?

Till er säger jag, tänk som Pippi – Det har jag aldrig provat, så det klarar jag helt säkert!

Camilla Norberg Förskolechef och ledamot i Lärarförbundets referensorgan förskolaFrågor & Svar