Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Vi har en kompetensutvecklingsskuld i förskolan

​Vad är det egentligen som gör förskolan till en så fantastisk mötesplats och arena för utveckling? Barnens sätt att se på livet med nyfikenhet, fantasi och en total närvaro i nuet. Förskollärare har ofta ett liknande sett att se på sin egen undervisning. Vi är ständigt på jakt efter ny kunskap..

Vad är det egentligen som gör förskolan till en så fantastisk mötesplats och arena för utveckling? Barnens sätt att se på livet med nyfikenhet, fantasi och en total närvaro i nuet. Förskollärare har ofta ett liknande sett att se på sin egen undervisning. Vi är ständigt på jakt efter ny kunskap och inspiration. Vi vill utforska spännande lärmiljöer och hitta nya sätt att prata om till exempel en fjärils livscykel. Men för att vi skall kunna använda vår nyfikenhet och en strävan att utgå ifrån vetenskaplig grund i undervisningen, så behöver vi också få relevant kompetensutveckling och rätt förutsättningar för den.

En rapport från Skolinspektionen visar att både tid och ekonomi är hinder för kompetensutveckling och att svårigheterna är särskilt stora inom förskolan. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan konstaterar att rektorernas kännedom om personalens kompetens eller behov av kompetensutveckling varierar och att erbjudanden om kompetensutveckling nedprioriteras med hänvisning till tidsbrist, dvs. ofta personalbrist.

Förskollärare behöver befinna sig i arbetsorganisationer där utrymme för att kunna utveckla sin undervisning prioriteras. Arbetsgivare och huvudmän måste lyssna in vad förskollärare efterfrågar gällande sin egen kompetensutveckling och skapa möjligheter för att den ska bli av. En kompetensutveckling som ska få genomslag och som dessutom håller över tid behöver utgå från förskollärares behov. Förskollärare har idag ett specifikt ansvar för undervisningen och vet bäst vad som krävs för att förbättra den.

Förskollärare idag uttrycker att de behöver fortbildning inom digitala verktyg, hållbar utveckling samt språkutveckling med fokus på flerspråkighet. Det här är ett axplock av områden som vi vill bli bättre på. Vi vill ju lära oss mer precis som barnen för att få till en ännu bättre undervisning.

Under pandemin sattes mycket på halt och framförallt förskollärares kompetensutveckling. Pandemin har medfört en enorm kompetensutvecklingsskuld som behöver hanteras. Nu är det upp till huvudmännen och staten att lyssna in förskollärare och skapa utrymme för fortsatt kompetensutveckling.

Utveckling i förskolan sker bäst genom att professionella förskollärare får vidareutvecklas inom sitt yrke. Varje dag möter de upp barnens behov av kunskap och färdigheter i dagens samhälle. Dags att värdesätta det!

Anna-Mia Nilsson & Mikaela Sarge

Ledamöter i referensorganet förskolan

Frågor & Svar