Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Stor, större, störst..

Skolverkets riktlinjer på barngruppernas storlek

Skolverkets riktlinjer på barngruppernas storlek

Våra medlemmar är tydliga, barngrupperna är på allt för många ställen för stora. Det får konsekvenser både på arbetsmiljön och kvaliteten på utbildningen.

När vi frågar våra medlemmar vilka åtgärder som skulle göra skillnad för att stärka arbetsmiljön och uppdraget så är det alltid barngruppernas storlek som är det första svaret. 2016 fick tillbaka riktmärket för barngruppernas storlek, när barnen är 1-3 år är riktmärket 6-12 barn och när barnen är 4-5 år så är det 9-15 barn. Att det är ett spann är för att sammansättningen av barngruppen, utbildningsnivån i arbetslaget, lokalernas utformning, annat modersmål än svenska, socioekonomiska faktorer m.m. ska få spela roll!

Nu är vi precis i den period igen när huvudmännen rapporterar in till Skolverket hur många barn som är inskrivna i grupperna på respektive förskola. Jag vill verkligen uppmana er att ställa frågor om denna inrapportering, det är nu vi har möjlighet att få korrekta siffror. Var tydliga med att en barngrupp är den grupp som barnen vistas i huvuddelen av sin tid. Det som gör det både problematiskt och frustrerande är att alla barn inte är inskolade ännu, och när statistiken redovisas den 9 april så är det inte ovanligt att det ett eller två barn som är överinskrivna i gruppen.

Riktmärket som det är utformat idag anger bara antalet barn i gruppen, inget om personaltäthet. Centerpartiet har i sin utbildningspolitik lagt ett förslag att slopa riktmärket för gruppstorlekar och istället titta på personaltäthet. Lärarförbundet är tydliga här, även om det är en stor frustration att vi har barngrupper som är långt över riktmärket så ska det vara kvar! Men vi ser gärna att det kopplas ihop med personaltäthet som en ytterligare variabel.

Pia Rizell, legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen

Frågor & Svar