Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Lärarförbundet är professionens röst!

Med rätt förutsättningar är det  ett guldyrke att vara förskollärare!

Med rätt förutsättningar är det ett guldyrke att vara förskollärare!

Det finns flera sätt att ha ett utbyte av ord! I Lärarförbundet använder vi oss oftast av DIALOG (samtal mellan två eller flera personer, som bygger på en delaktighet) ibland DISKUSSION (framhållande av för- och motargument. En diskussion kan vara en monolog eller dialog). I förrgår i Sveriges riksdag var det DEBATT (formaliserat och logiskt reglerat system för logisk argumentation, där två eller flera debattörer försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga) Debatten gällde förskola, vilket den gör i kammaren en gång per år.

Lärarförbundet har haft återkommande dialog med ledamöterna i utbildningsutskottet, både på riksdagen, genom besök i verksamheter, mejlkontakt och gemensamma konferenstillfällen. Alltid med fokus på det våra medlemmar signalerar i undersökningar och genom förtroendevaldas berättelser.

Våra samtal har varit grymt konstruktiva, med både lägesbeskrivningar och förslag på lösningar. Vi försöker alltid visa på goda exempel, goda exempel på struktur, strategier och organisation. Alltid utan att ducka för att det inte är så överallt, vetskapen om att likvärdigheten både när det gäller förutsättningar/arbetsmiljö och kvalitet är förskolans största problem.

Det är en skön känsla och ett kvitto på vårt strategiska arbete för medlemmar i förskolan, att debattinläggen i förrgår vid flera tillfällen var citat från våra samtal, och med våra undersökningar som stöd!

Vi fortsätter att trycka på om en omfattande utredning av svensk förskola! Det är viktigt att den debatt som förs om förskolan, och de beslut som fattas underbyggs av forskning och samtal med professionen! Förskolans frågor kan inte ramas in av anekdoter

Lärarförbundet påverkar – Lärarförbundet är professionens röst! #alltbörjarmedbralärare #förskolanläggergrunden

Pia Rizell, legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen

Frågor & Svar