Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Hur stor är en barngrupp?

Sedan Johanna Jaara Åstrand presenterade Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds krav på lagregleringar när det gäller minimibemanning, personaltäthet och ett maxtak för barngruppernas storlek har det varit många diskussioner i sociala medier och flera lokala utspel! https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/varanna...

- Flera som uttrycker äntligen!

- Flera som uttrycker, jag känner inte igen mig i siffrorna?

- Flera ställer frågan, vad räknas som en barngrupp?

Till mig via Messenger, mejl och samtal har det kommit frågor. Jag ska försöka reda ut några frågetecken.

När det gäller barngruppernas storlek så är det en fråga som Lärarförbundet arbetat med under lång tid. Vi fick med ett starkt påverkansarbete till en rekommendation på maxtak i barngruppen, den rekommendationen plockades sedan bort för att ingen följde rekommendationen ändå?? Ett påverkansarbetet som återigen tryckte på resulterade för sex år sedan i dagens rekommendationer med 6-12 barn i en 1-3 års grupp och 9-15 barn i en 4-5 års grupp. Spannet finns för att det ska kunna vara skillnad beroende på barngruppens sammansättning, personalgruppens sammansättning, lokalernas utformning m.m. Det finns inget i rekommendationerna när det gäller personaltäthet.

Med den tillbakablicken så landar jag tillbaka till 2022, arbetsbelastningen i förskolan är fortsatt alarmerande. Det som händer när barngruppen är för stor får stora konsekvenser på många sätt, ljud volymen skapar stress hos både stora och små, utbildningen och undervisningen blir generell då planeringen blir eftersatt. Det brister i likvärdigheten? Ja, denna lista skulle kunna bli lång...

Jag är stolt över mitt yrkesval, jag vill inte känna skuld för att jag vill planera min undervisning, jag vill inte känna skuld när jag går hem efter min arbetsdag, skuld att jag inte hunnit med alla barn, skuld att min kollega har 8 barn kvar till stängning. Jag vill inte sänka ambitionsnivån, och släppa min professionsstolthet. NEJ! NEJ! NEJ!

Det är tydligt att rekommendationer inte är nog, då skulle det inte vara så här för så många kollegor i landet. Rekommendationerna tar inte hänsyn till förskolans öppettider eller beläggningen utifrån barnens vistelsetider. Det gör väldigt sällan huvudmannens nyckeltal heller...

Att inte känna igen sig i siffrorna? Det är siffrorna som huvudmannen rapporterar in till Skolverket.

Vad är en barngrupp? Skolverket har efter påtryckning definierat det, "den grupp som barnet vistas i större delen av dagen", alltså inte en projektgrupp på förmiddagen.

Jag vill arbeta i en förskola där läroplanen är styrande och inte bara ekonomi, Jag vill att förskolans organisation ska ge varje barn möjlighet att lustfyllt utvecklas till sitt bästa jag, jag vill ha rätt förutsättningar att ge varje barn just det! Mina kollegor i arbetslaget är guld värda och vi kuggar i varandra i en stark värdegrund och kunskap om uppdraget.

Norge har gått före oss med lagregleringar när det gäller maxtak och minimibemanning, kan dom kan vi!

Pia Rizell, ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och Förskollärare

Frågor & Svar