Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Förskollärartäthet vs Budget i balans?

Tecknande genom digitalteknik. Örebro slott

Tecknande genom digitalteknik. Örebro slott

En mörk våg drar över Sverige, det ska hållas tillbaka med resurser. Senaste Pisaresultatet visar på att Sverige går framåt när det gäller måluppfyllelse, och bakåt när det gäller likvärdigheten. Detsamma sker inom förskolan.

Vi har idag förskolor som fungerar alldeles utmärkt, gröna i skolinspektionens genomlysning. Det som är illa är att staplarna som är gula och röda är ungefär lika höga. Vad kännetecknar då en förskola som är i den gröna stapeln? Stabilt ledarskap och hög kompetens i arbetslaget, och då blir per automatik det precis tvärtom i den röda stapeln. Lärarförbundet ser att det hänger ihop även ur ett arbetsmiljöperspektiv, där det stabilt ledarskap och hög förskollärartäthet så har jag som förskollärare någon att dela ansvaret med och därmed en balans i uppdraget.

I samtal med fackliga kollegor så framkommer det att för att hålla budgeten så anställer arbetsgivaren den som saknar adekvat utbildning för uppdraget och ansvaret enligt Lpfö 18, det är alltså inte bara förskollärarbristen som sänker förskollärartätheten längre. Ambitionen har dessutom i många kommuner sänkts när det gäller balansen mellan yrkeskategorier i förskolan, vi ser förändringar i riktlinjer och indikatorer.

Lärarförbundet är fullt medveten om den rådande förskollärarbristen, och att det är problematiskt. Men det går inte att blunda för att arbetsgivare väljer att anställa andra yrkeskategorier än legitimerade förskollärare, det ger kortsiktigt en budget i balans…. men kommer på långsikt att ge ökade kostnader, högre sjuktal och sämre kvalitet!

Det metoder och det sätt vi bedriver undervisningen och utvecklar utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, detsamma borde gälla riktlinjer som skapas för att skapa likvärdighet gällande förskollärartätheten hos huvudmannen. Ett exempel som nu sprids mellan huvudmännen är att en enhet som redan har 50% förskollärare inte anställer en förskollärare på en vakant tjänst. Detta i hopp om att hen väljer att söka till en förskola som inte uppnått 50%. Det finns ingen utvärdering vad jag vet att det blir den effekten, utan hen kanske väljer närliggande huvudman istället och förskollärartätheten hos huvudmannen sjunker.

Våra medlemmar i förskolan har en tuff arbetsmiljö redan idag, låt inte en budget i balans bli det som tunnar ur förskollärartätheten. Använd inte metoder för att stärka likvärdigheten som inte är utvärderande! Ge istället möjlighet att bedriva en undervisning av hög kvalitet, utveckla utbildningen med behöriga kollegor, ha en balans i uppdraget och låta förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet!

Pia Rizell, legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen

Frågor & Svar