Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

"Förskolan är viktig för en lyckad integration"

I Almedalen lyfte vi fram det viktiga budskapet “Allt börjar med en bra lärare och skolan är nyckeln till integration”. I det budskapet vill vi också framhålla att när nyanlända barn erbjuds och kommer in i förskolan så gör det en stor skillnad för en lyckad integration.

Det känns bra när nationella politiker uttrycker samma sak i sina anförande, för att citera Ulf Kristersson (M), ekonomisk-politisk talesperson:

Förskola för alla nyanlända barn och skola för de lite äldre måste ses som en språngbräda in i samhället.

Vi hade inplanerade möten med strategiska personer för att lyfta vår förskolepolitik, med Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson, Roza Guclu Hedin (S), riksdagsledamot i utbildningsutskottet, Irene Blom och Eva-Lotta Stavle från Pysslingens Förskolor & Skolor, samt Ulla Hamilton vd för Friskolornas riksförbund diskuterade vi:

  • Förskollärarbristen, skolverkets siffror visar på ännu lägre förskollärartäthet än vid senaste mätningen. 42% i riket, 28% i Stockholm, 28% förskolor i enskild regi. De säger att till 2019 är rekryteringsbehovet totalt 20 000 heltidstjänster.
  • Förskollärarutbilningen och hur vi behöver stärka mottagandet av ute på enheterna, då tyvärr en del lämnar yrket efter bara något år.
  • Kompetensutveckling och vikten av att kunna fördjupa sin utbildningsnivå, med bra förutsättningar.
  • Karriärmöjligheter, förskollärare måste få möjlighet till utveckling inom yrket och omfattas av reformer i utbildningspolitiken.
  • Stress, arbetsbelastning och sjukskrivningar! Här var vi rörande överens om att det krävs kraftfulla åtgärder. Skolverkets rekommendationer runt barngruppernas storlek måste tas på största allvar. Kompetensen på alla yrkesgrupper i förskolan måste användas klokt och med en tydlig organisation.
  • Förskolechefens roll, att säkerställa tid för att vara en närvarande ledare som kan lägga fokus på det pedagogiska ledarskapet.

Jan Björklund (L), partiledare, uttryckte i ett av våra program från Almedalen,"Nyfiken på..." att vi i Sverige har en förskola i världsklass, och det har vi när vi mäter med vissa parametrar. Det är det som många gånger gör vår kamp komplex, och också därför vi hamnar utanför reformer och satsningar.

Därför är det glädjande att vi i veckan äntligen har med förskolan i regeringens ”Samverkan för bästa förskola”, en satsning på 100 miljoner för förskolor i utsatta områden.

Jag är stolt att vara en del av Lärarförbundet för vi ser till att beslut tas som gör skillnad!

Pia Rizell, legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen
Följ mig på Twitter: @PiRi67

Frågor & Svar