Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Balansen att #enaprofessionen och #fokusförskolan

Viktiga samtal med Centerpartiets Niels Paarup Petersen och Fredrik Christensson, Moderaternas Maria Stockhaus, Liberalernas Roger Haddad och Socialdemokraternas Roza G Hedin och Linus Sköld. Malin Tufvesson och undertecknad från Lärarförbundet.

Viktiga samtal med Centerpartiets Niels Paarup Petersen och Fredrik Christensson, Moderaternas Maria Stockhaus, Liberalernas Roger Haddad och Socialdemokraternas Roza G Hedin och Linus Sköld. Malin Tufvesson och undertecknad från Lärarförbundet.

I ett stort förbund som Lärarförbundet, faktiskt Nordens största lärarorganisation så är det hela tiden en balansgång. Styrkan i att hålla ihop, vara många, ena professionen och det personliga tilltalet när vi fokuserar på en skolform/medlemsgrupp.

Mitt fokus som förbundsstyrelse- ledamot och förtroendevald i Örebro lokalavdelning är att hålla ihop professionen, att stärka professionens villkor, att agera med vår politik i ryggen, att på alla sätt hålla fokus på antagen verksamhetsplan – det är just det arbetet som för oss närmare våra mål!

Fackligt arbete är och har alltid varit starkt och långsiktigt, påverkan genom dialog, genom debatt, genom möten och genom avtal. Allt detta tillsammans med vår viktigaste del – medlemsengagemang, gör skillnad!

När det gäller förskolans frågor och förskolans engagemang så har vi en starkt fokus, våra läns/regionsnätverk sprudlar av engagemang. Att kunskapsutvecklas tillsammans ser jag som den starkaste kraft ett fackförbund har. Att besöka dessa nätverk, vilket vi från förbundsstyrelsen ofta gör är makalöst energigivande. Vi lyssnar in och delar med oss av våra erfarenheter och påverkansförslag. Förutom det har vi ett referensorgan med spridning över landet som ständigt fyller på med inspel och kompetens.

De senaste tre veckorna så har jag tillsammans med Malin Tufvesson (Samhällspolitisk chef på Lärarförbundet) fört timslånga samtal med vardera C, M, S, L i Riksdagen. Vi har inte en enda gång släppt fokus på att arbetsmiljön i förskolan måste förbättras! Samtalen har utgått från vad medlemmar signalerar till oss, dels genom undersökningar men framför allt genom det personliga mötet ute i landet. Vi har även använt tiden till att göra inspel på punkterna i partiernas uppgörelse i Januariavtalet.

  • Barngruppernas storlek – förskollärartätheten - Den viktigaste frågan för att komma till rätta med arbetsmiljön. Vi ser gruppstorlekar som är långt ifrån riktmärkena som Skolverket anger. Barngruppernas storlek måste minska, och inte bara genom tillfälliga statsbidrag utan en långsiktig plan som säkrar en stabil arbetsorganisation. Det vi behöver lägga in i ekvationen är att mindre barngrupper innebär fler barngrupper, vilket gör att förskollärartätheten sjunker ytterligare. Vi tror ändå att det är den viktigaste faktorn för att behålla legitimerade förskollärare, locka fler till yrket och tillbaka till yrket. Kan Norge besluta om barngruppernas storlek och antal barn/personal i Stortinget så borde Sveriges Riksdag kunna göra detsamma.
  • Renodla uppdraget - Förskollärare måste få fokusera på undervisningsuppdraget och ha rätt förutsättningar att planera, utvärdera och utveckla sin undervisning. Förskolläraren måste ha rätt förutsättning att följa upp och utveckla utbildningen. Det måste ges möjlighet att implementera Lpfö18 på bästa sätt för att stärka kvaliteten och använda allas kompetens på bästa sätt.
  • Förskollärarutbildningen – Vi är djupt oroade över att antalet sökande till förskollärarutbildningen har sjunkit, att kvaliteten på utbildningen brister vid så många lärosäten och att andelen lärarledda timmar per vecka endast är ca 8. Det behöver utbildas fler förskollärare och starta varianter på arbetsintegrerad utbildning för förskollärare. Så fokus på att, med fortsatt hög kvalitet, skapa fler vägar fram till en förskollärarexamen.
  • Likvärdigheten – Vi har utifrån Skolinspektionens mätningar en stor variation när det gäller kvaliteten på förskolor i Sverige. Det forskningen beskriver ger en hög kvalitet är stabilt ledarskap, rektorer med rätt förutsättningar och arbetslagets utbildningsnivå. Vi har inte likvärdiga förutsättningar till förskolor, utan det finns förskolor som har under 10 % förskollärare och som ska ansvara för undervisningen. Förskolan måste därför vara med i satsningar på att stärka likvärdigheten, tex likvärdighetsmiljarderna. Karriärtjänster bör skapas där vi behöver stärka förskollärartätheten, med rätt förutsättningar och ett lönepåslag.
  • Obligatorisk språkförskola – En satsning på språkförskola kräver resurser för att säkerställa behöriga förskollärare, förutsättningar att planera, utvärdera och utveckla undervisningen. Allt språkstärkande arbete måste ske i samklang med att stärka modersmålet. Om barnen ska erbjudas utökad tid i förskolan så ska kvaliteten och bemanningen säkras först så att utbildningen blir kompensatorisk.
  • 10-årig grundskola – Lärarförbundet vill behålla förskoleklassen som den är i dag med förskollärare och grundskollärare med behörighet att undervisa. Vi vet att förskollärares kompetens spelar en viktig roll för undervisningen av 6-åringar. Om det ändå blir 10-årig grundskola så vill vi att förskollärare även i fortsättningen ska vara behöriga att undervisa det första året i grundskolan.

Pia Rizell, legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen

Frågor & Svar