Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Andelen förskollärare riskerar minska snabbt om vi inte bevakar tjänsterna

Andelen förskollärare minskar i förskolorna, dels på grund av förskollärarbristen men även i vissa fall för att lönerna är höga och cheferna inte anser sig ha råd med förskollärare. Tyvärr sker minskningen av förskollärartjänster många gånger utan samverkan och förhandling. Det är allvarligt!

Vid upprepade tillfällen runt om i landet får vi fackligt förtroendevalda i Lärarförbundet information i efterhand om att det försvunnit förskollärartjänster och att arbetsgivare i stället valt att anställa barnskötare eller annan personal. Anledningen är i de flesta fall att det inte finns förskollärare att rekrytera men vi har även information att förskolechefer lockas att anställa barnskötare eller annan personal då det är för dyrt att anställa förskollärare som har högre löneläge.

När det öppnas nya förskolor så börjar vi se en organisation med färre förskollärare än vad som tidigare varit normalt. För ett antal år sedan var det normalt med två förskollärare per avdelning men nu ser vi allt fler förskolor med en förskollärare per avdelning eller färre än det. I vissa förskolor finns det endast någon enstaka förskollärare på hela förskolan.

Ett av fackens viktigaste uppgifter är att förhandla eller samverka med arbetsgivarna när det sker organisationsförändringar. Arbetsgivaren har en skyldighet att informera enligt MBL §19 och en primär förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 för att facken ska kunna bevaka och helst förhindra att tjänsteutrymmen för medlemmar försvinner, men även för att vi ska kunna uppmärksamma arbetsgivaren om att det krävs en risk och konsekvensanalys vid varje tillfälle som man genomför en organisationsförändring eller vid planering och organisering av nya förskolor.

Forskning visar att kvalitén i förskolor till största delen avgörs av personalens sammansättning, utbildningsnivå och kompetens. Av den anledningen är det särskilt viktigt att vi fackligt förtroendevalda bevakar att arbetsgivare inte slentrianmässigt väljer att ersätta förskollärare med barnskötare eller annan personal utan väldigt goda argument. Om det vid tillfällen då en förskolechef behöver rekrytera en förskollärare inte finns några sökande på grund av förskollärarbristen så kan det vara lätt att lockas att göra om tjänsten till en barnskötartjänst för att kunna rekrytera en medarbetare till en tillsvidaretjänst. Det som gäller enligt skollag är att man anställer en obehörig på förskollärartjänsten på en visstidsanställning och fortsätter försöka rekrytera förskollärare tills man lyckas med det.

Om arbetsgivare har svårt att rekrytera förskollärare så måste man se över villkoren och förutsättningarna för förskollärare. Arbetsbelastning, scheman, möjligheter till utveckling och löner är avgörande för att locka utbildade kompetenta medarbetare. Lärarförbundets inställning är att det inte är hållbart för svensk förskola om en utveckling med minskad andel förskollärare fortsätter. Andelen förskollärare behöver öka, inte minska, om vi ska klara av de krav på svensk förskola som finns.

Att bli ensam förskollärare på en avdelning när en utbildad kollega försvinner kan vara en stor omställning och medföra risker i arbetsbelastning och arbetsmiljö. Kraven på en ensam förskollärare ökar dramatiskt i jämförelse med att arbeta tillsammans med en förskollärarkollega där man kan hjälpas åt med det stora ansvar som ligger på förskollärare för kvalitetsutveckling och undervisning. För oss i Lärarförbundet är det självklart att alla barn har rätt att få undervisas av utbildade och behöriga lärare i alla skolformer!

Fackligt förtroendevalda ute i våra avdelningar måste tillsammans med ombuden på arbetsplatserna fortsätta, och i vissa fall bli bättre på, att bevaka, reagera och agera när förskolechefer och huvudmän lockas att plocka bort förskollärartjänster och ersätta med barnskötare och annan personal. Det är viktigt för våra medlemmar, men viktigast av allt är att huvudmännen tar det ansvar de ska enligt skollag och övriga styrdokument. Det handlar om svensk förskolas kvalitet och utveckling!


Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här