Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från #digiresan - Digital utveckling för delaktighet och demokrati

Hur går det med det nya förbundsnätet?

Det intensiva arbetet med att ta fram en ny digital plattform till Lärarförbundets förtroendevalda fortsätter. Det är väldigt spännande att se något nytt växa fram och vi är övertygade om att den nya lösningen kommer att göra stor skillnad för en viktig grupp i vår organisation.

Under våren genomförde vi ett stort insiktsarbete för att ta reda på hur de faktiska behoven av stöd ser ut. Vad behöver man som förtroendevald i Lärarförbundets avdelningar för att kunna utföra sitt styrelseuppdrag? Svaren vi fick formulerades som en målbeskrivning, eller ett koncept, för hur man vill att det nya förbundsnätet ska fungera:

Vi som förtroendevalda önskar oss en samarbetsplattform men vi är samtidigt medvetna om hur svårt det är att få med alla på tåget. Om vi ska kunna samarbeta inom avdelningen men även i andra konstellationer måste alla kunna använda samma plattform, annars funkar det inte. Vi vet själva vad vi behöver och har hittat egna lösningar på problem som Förbundsnätet idag inte tillhandahåller. Lösningar som vi tycker funkar helt ok. Därför är det viktigt att vi själva får bestämma och kunna känna att vi “äger” den nya Förbundsnätslösningen. Det är jättebra att inget är rätt eller fel när det gäller hur vi ska använda verktygen som Lärarförbundet har gett oss. Alla delarna är fristående och vi kan kombinera dem på ett sätt som passar just oss. Lärarförbundet hjälper, tipsar och guidar oss i hur vi ska sätta upp vårt ramverk. När vi sätter upp ramverket lär vi oss hur det funkar samtidig som vi får en chans att bestämma hur vi ska jobba tillsammans. Denna process görs varje gång vi har en ny konstellation. Så att alla vet vem som gör vad, vem som är ansvarig, vad vi bestämt, vad som ska göras och när det ska vara klart. Det finns inga måsten eller pekpinnar eftersom det är vi själva som bestämmer. VI underlättar VÅRT samarbete.

När konceptet och ett övergripande designförslag hade godkänts av styrgruppen i början av juni inleddes nästa fas av arbetet. För att kunna erbjuda den samarbetsyta som efterfrågas är det viktigt att vi hittar de rätta tekniska förutsättningarna . En uppgift som inte är helt oproblematisk. GDPR ställer hårda krav på oss kring hur och var vi får lagra information som kan innehålla känsliga uppgifter om våra medlemmar. Detta i sin tur leder till att de olika alternativ vi har att välja bland är relativt begränsat. Där står vi nu. Vi har under hösten utrett olika alternativ och utvärderat en rad tekniska lösningar. Målet är att ett beslut ska fattas i månadsskiftet oktober/november.

Parallellt med att ta fram en teknisk lösning som i så stor utsträckning som möjligt hjälper oss att leva upp till visionen arbetar vi med hur vi presenterar innehållet på nya förbundsnätet på allra bästa sätt. I det ingår bland annat nyhetsflöden, sökfunktion, artikelsidor och adressbok. Tillsammans med sakkunniga och experter går vi stegvis igenom det innehåll som finns och ser över vad som behöver uppdateras och kompletteras.

När kan vi börja använda den nya plattformen?

Mycket är beroende av vad vi landar i gällande tekniken. Runt årsskiftet hoppas vi ha en demo-miljö uppe, vilket innebär att vi kommer att kunna visa grundläggande struktur och navigation. Vi kommer kontinuerligt att ha avstämningar med vår referensgrupp som består av förtroendevalda i styrelser och i början av maj är målet att ni ska kunna logga in på nya förbundsnätet och börja använda det i ert arbete.

För er som befinner er i Lärarnas hus under kongressveckan så kommer vi såklart att vara på plats. Leta upp oss i DVU-montern i marmorgången så svarar vi gärna på frågor och berättar mer. Det går också bra att kontakta oss på nyaforbundsnatet@lararforbundet.se


Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här