Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Voltaire uppfann den första smartphonen?

Karin Berg, gymnasielärare på Schillerska gymnasiet, berättar om Voltaires lexikon i fickformat. Kanske var detta vår första smartphone?

När vi på 1700-talet industrialiserade boktryckarkonsten blev törsten efter information och kunskap enorm. I Frankrike började man tidigt att systematisera kunskapen i den franska nationalencyklopedin. En som tänkte ett steg längre var Voltaire. Han tryckte ett eget filosofiskt lexikon i fickformat så att den som önskade kunde bära den med sig och slå upp den kunskap som sammanhanget behövde.

Nu ska vi ju ingalunda tro att man på 1700-talet visste något om källkritik eller objektivitet. Nej, Voltaires lexikon bjuder snarare på hans högst personliga definitioner av saker och ting. Som ett exempel kan nämnas att han ägnar ett långt kapitel åt kyrkans grundare Paulus som han inte tycker särskilt mycket om. Däremot lämnas Jesus helt därhän och går inte att finna i lexikonet.

Lite rolig kuriosa med tanke på hur dagens internet kräver en allt bättre källkritik.

Frågor & Svar