Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Vad händer nu?

Förskolan får nya styrdokument, vad kommer det innebära i verksamheterna? Mikaela Sveijer ger lästips för er som vill veta mer.

Läroplanen för förskolan, Lpfö98/16 står inför ytterligare en revidering, den här gången är det fokus på det digitala. Men vad kommer det innebära för oss i verksamheten? Ulla-Karin Lundgren har skrivit väldigt bra och tydligt om förändringarna i läroplanen och hennes syn på det digitalitet i förskolan, det kan du läsa här.

Snart förväntas regeringen även besluta angående den Nationella IT-strategin som kommer att gälla förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Forskaren Susanne Kjällander har skrivit om IT-strategin och varför många är så tveksamma till digitala verktyg i förskolan, hennes artikel går att läsa här.

Bägge dokumenten kommer att påverka vårat uppdrag och det är viktigt att vi läser och sätter oss in i vad det innebär.

Mikaela Sveijer arbetar som förskollärare på K2H Norlandia i Uppsala. Ni hittar henne även på Twitter: @IT_trollet


Frågor & Svar