Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Tekniken är inte problemet, och lärarna är lösningen.

Jacob Möllstam, grundskollärare vid Jonsereds skola, om varför det behövs en djupare analys kring elever som använder Periscope och hur vi istället för att rasa och borde reagera smartare.

På skolor runt om i Sverige uppstår just nu en ny typ av dilemman kopplade till ordning och studiero. När en elev livesänder från en lektion med appen Periscope och lovar att kasta en sko på läraren när ett visst antal gillar krävs det av oss vuxna en djupare analys av situationen än "fy fan vad taskigt." Annars missar vi möjligheten att ha de där viktiga samtalen mellan elever och lärare som kan vara avgörande för att de ska utveckla förmågorna som krävs för att bli bättre internetanvändare.

Inget nytt

Att saker som händer i och omkring skolor dyker upp på nätet är inget nytt. YouTube lanserades för elva år sedan och allt sedan dess har samma typ av smygfilmningar av elever och lärare funnits där. Det unika med Periscope är att det är gjort för att premiera spontana, snabba och tillfälliga sändningar. Det skapas en falsk känsla av flyktighet som tilltalar ungdomar. Deras generation är den allra första som har en uppväxt som är dokumenterad, delad och kommenterad in i minsta detalj. Tanken på kommunikation som inte sparas för evigt är svindlande för dem. Kanske är det därför som Periscope lockar elever till beteenden som kanske inte hade inträffat i samma klassrum annars. Det innebär att vi lärare har vårt arbete klart för oss. Här behövs någon som kan lära dem.

Skitsnack som livesänds är vårt ansvar

Som vuxna i skolan, företräder vi samhället och tycker oss därför ha tolkningsföreträde i hur skolmiljön ska formas för att skapa de allra bästa tänkbara förutsättningarna för lärande. Då inkluderar det också att ta ansvar för skolans digitala miljö. Skitsnack på nätet som livesänds till en nyfiken omvärld är precis lika mycket skolans ansvar som skitsnacket som fanns där innan Periscope. Det är fel att fokusera på tekniken när det egentliga problemet är kulturen. Om några månader kommer Periscope vara bortglömt och en ny tjänst kommer att ha tagit dess plats. Därför måste vårt arbete med värdegrund på och utanför nätet vara teknikneutralt.

Se bortom det provocerande

Det är omöjligt att etablera och bibehålla en roll som auktoritet och förebild i klassrummet om ens första reaktion över saker en inte förstår är att förfasas och kräva förbud. Tvärtom skapar det bara ännu större misstro mellan unga och vuxna. En betydligt klokare ingång är att till en början vara tyst och lyssna. Se det som finns bortom det omedelbart provocerande för att förstå vad som egentligen händer. Min största lärdom efter att fått förmånen att följa elever på sociala medier i ett antal år nu är att de i grunden är samma människor på nätet som i klassrummet. De uttrycker och utforskar alla möjliga tankar och ämnen som förtjänar att bemötas med respekt. Ibland är det inte så. När de avsiktligt eller oavsiktligt passerar en gräns hjälper det antagligen inte att vuxenvärlden omedelbart blir upprörda och skäller på dem. Det krävs andra handlingar. Att vi gör Periscope och framtida motsvarigheter till våra och statuerar en positiv kultur där. Lärare är i min erfarenhet mer aktiva på sociala medier än andra yrkesgrupper. Det vore ganska lätt för oss att göra något, inte för att ta över utan för att modella en bättre kultur.

Först när vi bestämmer oss för att lyssna istället för att skälla, förstå istället för att fördöma, visa istället för att förbjuda kan vi hjälpa våra elever att bli klocka internetanvändare och goda samhällsmedborgare.

Frågor & Svar