Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Smidigare bokning av utvecklingssamtal

Jacob Möllstam, grundskollärare vid Jonsereds skola, tipsar om hur han bokar tider för utvecklingssamtal.

Allting digitalt behöver inte vara stort och komplext. Det finns något särskilt vackert i det enkla. Allting digitala verktyg behöver inte heller handla om undervisning. Här kommer ett tips om hur jag jobbar med mina elevers föräldrar för att hitta tider för utvecklingssamtal.

I skolan har vi en tradition av att tilldela varje elev en tid. Fredag klockan 15.15. Välkomna då. Det har fungerat mer eller mindre smidigt sedan urminnes tider. I alla fall om man frågar de flesta. Men visst finns det en dimension av krångel kring alla de som inte kan den tiden de blir tilldelade? Det genererar två-tre mejl fram och tillbaka, mer administration och ibland en del irritation både hos lärare och föräldrar. Det är inte bra. Därför använder jag Google Dokument för att skapa ett smidigt och effektivt sätt som sparar mig arbete samtidigt som jag kan erbjuda mina elever och deras familjer en högre nivå av service:


1. Starta ett google-dokument
Jag startar ett Google-dokument med alla tider som passar för mig inom den tidsramen som jag vill ha samtalen. För 15 elever brukar jag sikta på tre veckor och då erbjuder jag ungefär 20-30 tider, för att det ska finnas ett urval även för de som bokar sist.

Skärmavbild 2015-10-25 kl. 14.31.17.png


2. Dela det med föräldrarna
Jag går på “Dela” och väljer “avancerade inställningar”. Där har jag möjlighet att ställa in så att “Alla med länken får redigera”. Sedan skriver jag ett mejl till föräldrarna med länken till själva hemsidan som dokumentet finns på, alltså det som börjar http://docs.google.com...

Skärmavbild 2015-10-25 kl. 14.34.06.png3. Luta dig tillbaka och vänta
Efter ett par år ihop har mina elevers föräldrar lärt sig att det är först till kvar som gäller, så efter ett par timmar brukar de flesta ha valt en tid. Efter två-tre dagar har resten skrivit upp sig.

Med tiden har jag lärt mig att det är värdefullt att radera tomma tider ett par dagar i förväg. Då slipper man råka ut för att familjer bokar in sig på kort varsel. Jag har också lärt mig att det i början behövs att man förklarar för föräldrarna att de inte behöver något konto eller inloggning eller lösenord för att komma åt dokumentet. Med de inställningar som finns i bilden ovan så kan alla föräldrar direkt få tillgång till de lediga tider som finns.

Du slipper mejla föräldrar en och en. Du slipper organisera tider. Du slipper svara på hur många mejl som helst och samtidigt erbjuder du en nivå av service som gör att elevernas föräldrar kommer uppleva kontakten med skolan som smidig och tillmötesgående.

Frågor & Svar