Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Nominera en kollega eller två till Guldäpplet

Jacob Möllstam, grundskollärare vid Jonsereds skola, tipsar om att nominera till lärarpriset Guldäpplet.

Den första juni är sista dagen att nominera en lärare till Guldäpplet. Det tycker jag du borde göra. Det är en kollegial grej att göra. Det kostar inte mer än ett par minuter men ger en rätt himla värdefull boost, som betyder mer än man kan tro. Därför borde du anmäla både en och två kollegor till Guldäpplet 2016. Jag brukar nominera någonstans mellan 3 och 10 personer per år. Det är en himla rolig grej att göra. Låt mig berätta mer!

Man kan tveka på värdet av priser. Hur belönar man någon enskild person när så mycket av kvalitet i undervisning handlar om laginsatser?

Varje år nomineras ca 100 lärare till Guldäpplet. Det är en imponerande skara väldigt skickliga lärare. Men det skulle kunna vara fler. Det BORDE vara fler.

För den höga nivå av kunnighet som kännetecknar de nominerade är inte så otroligt unik. I varje kommun, stor eller liten, finns det alldeles säkert ett gäng lärare som utmärker sig i sin skicklighet men som kanske inte får den credd de förtjänar. Där kan en nominering till Guldäpplet betyda något viktigt.

Men jag tror att det är svårt. Dels för att många inte känner till vad som krävs för att få nominera någon. Personer tror att det behöver vara en IT-guru, en didaktisk profet eller en pedagogisk pionjär för att över huvud taget kunna tas i beaktning. Så är det inte.

Låt oss gå igenom de fyra kriterierna och samtidigt vill jag att du tänker igenom din professionella bekantskapskrets i sökandet efter nästa kandidat.

Guldäpplet delas ut till lärare som visar sig starka inom följande områden:

Förnya lärandet med stöd av IT
Man kan undra sig varför IT är ett krav. Jag tror, utan att veta något om det, att det beror främst på den enorma samhällsomvandlingen som sker i kölvattnet av digitaliseringen. Kan vi möta det kommer skolan bli relevant både för eleverna i form av motivation och för samhället i form av att vi fostrar medborgare som är rustade för att möta komplexa framtidsutmaningar.

Det centrala är förmågan att tänka nytt och testa idéer på ett sätt som tänjer på gränser och utmanar för givet tagna sanningar i skolan utan att för den delen kompromissa med kvaliteten på undervisningen och lärandet. Särskilt det sistnämna är viktigt.

Många kan testa och tycka att de lyckas om man inte behöver ta ansvar för vad som riskeras, offras och eventuellt förloras. Att kunna testa nya saker utan att gå i den fällan kräver både eftertanke och magkänsla.

Pedagogiskt arbete med egna elever
Det finns en hel del lärare som i samband med att de uppfattas som skickliga av en växande skara kollegor/skolmänniskor försvinner iväg från klassrummet. Det kan vara en intressant utmaning för ens egna yrkesliv men det går inte att göra utan att också förlora något.

En mycket klok bekant som förut arbetade som undervisande lärare men som nu arbetar med ett kompetensutvecklingsföretag på skolområdet berättade att det tog ett par månader innan hen började tappa greppet om skolan och hen kände sig som en från utsidan, en som måste fråga för att förstå.

Det är bra att vara uppmärksam på den förändringen, men frågan är om det går att motverka. Antagligen inte. Därför är en bärande grundpelare för Guldäpplet lärares egna pedagogiska arbete med elever. Grovt uttryckt: Det räcker inte med att snacka vackert. Lärare som också gör kommer generellt gå längre.

Arbete för att inkludera alla elever
Det här är ju en fråga om förhållningssätt. Varje lärare har sin egen gräns kring vilka elever som “passar in” i undervisningen som pågår i ett klassrum och vilka som behöver plockas ut för att få det stöd de har rätt till. Jag föreställer mig att det som Guldäpplejuryn letar efter här är lärare som hellre tar med än skickar iväg. Lärare som förstår att när en elev inte passar in så är det i verksamheten som felen söks.

Arbete med att inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält.
Lärare brukade vara ett ensamarbete. Med betoning på brukade. För några veckor sedan blev jag kontaktad av en kvinna som släktforskade kring sin morfar mor, Kristina Månsson. Hon tog jobb på min skola år 1899 och arbetade här i över 40 år. Hon fick arbeta själv.

Jag har inte det privilegiet längre. Eller den bördan, beroende på hur en väljer att se på saken. Det leder också till att alla lärare har ett professionellt nätverk. Vissa driver Facebook-grupper med tusentals medlemmar. Det är inte alls viktigt. Framgången här ligger snarare i att vara en person som just inspirerar. Då räcker det inte med att dela länkar till artiklar som ingen läser och ännu färre diskuterar vidare. Det handlar snarare om samtalen.

Nominera för att uppmärksamma
Sammanfattningsvis vill jag uppmuntra dig att ta en ordentlig funderare. Vilka lärare i din närhet utvecklar sin undervisning med hjälp av IT? Vilka är inspirerande och viktiga för ditt och dina kollegors lärande? Föreställ dig en kollega som har en undervisning som du vill lära dig av. Vem tänker du på?

Den kollegan! Det är den kollegan som du borde ta dig tid att nominera till Guldäpplet. Inte för att det viktigaste är att vinna utan för att det är rimligt att vi lägger lite mer tid på att uppmärksamma och hylla kollegor som gör ett riktigt bra arbete. Vi vet alla att lärare inte drunknar av beröm precis. Det behöver vi ändra på. Helst före första juni.

Frågor & Svar