Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

När undervisningen blir på riktigt.

Genom att knyta an till elevernas livsvärld och koppla undervisningen till företeelser i vår värld som är på riktigt kan undervisningen lyfta något enormt menar Elin Dahlin, lärare på Ösbyskolan.

“Vi har ringt Lundin Oil och de blir jättearga när vi ställer frågor och de lägger på luren i örat på oss!” Framför mig hade jag tre elever, rödrosiga av entusiasm och engagemang. De hade precis ringt Lundin Oil för att ställa (obekväma) frågor om företagets verksamhet i Etiopien De här tre tjejerna gick i åk 9 när detta utspelade sig. Vi läste u-landskunskap inom ramen för geografiämnet och samarbetade med no-ämnena kring miljöfrågor.

Eleverna hade fått i uppgift att studera ett valfritt u-land närmre och samtidigt undersöka om något i-land hade intressen i landet samt vilka konsekvenser detta kunde leda till. Just de här eleverna hade alltså valt att undersöka hur oljeföretagets verksamhet påverkade miljön och befolkningen i landet. Uppgiften skulle eleverna redovisa i någon medieform; tv- eller radioprogram

Förutom att ringa upp Lundin Oli flera gånger för att få svar (och lika många gånger få luren slängd i örat) lyckade de boka en intervju med Martin Schibbye... Ja, vad kan man säga? En lärares dröm när elever hittar ut i världen - utanför klassrummets fyra väggar - för att lösa en uppgift. Slam dunk!

Här kan ni se tjejernas alster.

Ibland har jag även gjort tvärt om - att vi lyft en viss pågående händelse i världen och därefter byggt tema kring den. Ett sådan exempel som jag nyligen genomfört berörde flyktingsituationen i Europa. Det gäller att ha is i magen och inte lägga fast en terminsplanering, allt för att kunna fånga eleverna i vad som upptar deras livsvärld just nu.

För dryga året sedan pumpades nyheter med rapporter om omkomna vuxna och barn i Medelhavet, ut på Twitter, Facebook, i nyhetskanaler och i andra nätbaserade medier. Samtidigt ställdes vi i Sverige inför ett omfattade flyktingmottagande. Allt detta hamnade eleverna mitt i. Vi vuxna hade svårt och förhålla oss till all information vi fick, eleverna behövde uppenbarligen hjälp och stöd lotsas genom det samma.

Inom ramen för ämnet samhällskunskap skapade jag ett tema om flyktingar, migration, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Vi utgick från det eleverna tagit fasta på och samtalade om detta samtidigt som vi fyllde på med “läroboksfakta”. Vi läste och samtalade om novellen “Alltid flykting?” av Monica Zak som samt om boken “Om det var krig i Norden” av Janne Teller. Efter att ha läst lokaltidningen samtalade vi även om hur Värmdö kommun hanterade flyktingsituation. Allt för att försöka förstå och göra begripligt. Elevernas engagemang var enormt. Plötsligt blev det som hände i världen, det som det stod om i läroboken på riktigt.

Här hittar ni två kortare exempel på texter som elever skrivit om flyktingsituationen efter läsning och samtal av ovan nämna texter.

Vad vill jag då ha sagt? Jo, genom att knyta an till det som händer i elevernas livsvärld och koppla undervisningen till företeelser i vår värld som är på riktigt, kan undervisningen lyfta något enormt! Att våga uppmana elever att utifrån den kunskap vi ger dem i skolan sedan söka sig vidare ut i världen för att undersöka något fenomen. Eller tvärt om - utgå från nuet och därefter fylla på med kunskap och logik om något fenomen som först kan verka för stort att ens kunna förstå.


Frågor & Svar