Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

#läshäxan - ett träningsprogram för läsning.

Att ge alla elever möjlighet att lära sig läsa och förstå är en av våra största utmaningar i skolan. Och inspirera till regelbunden läsning av olika typer av texter. Just nu deltar 105 elever i åk 4 i ett träningsprogram för läsning.

För att skapa goda lässtunder för mina elever så har jag snickrat ihop ett träningsprogram för läsning. Inom idrotten är intervallträning ganska vanligt. Och på marknaden finns en hel del verktyg som kan användas för att styra din tid.

#läshäxan och den lilla bokvätten är ett 45 minuter långt program som eleverna följer varje vecka, tre dagar i skolan och två dagar hemma. Först 4 minuter för att komma i ordning, ta fram en bra bok, ett anteckningsmaterial och hitta en bra plats att sitta på. Sedan 15 minuters läsning med små korta minnesanteckningar. Därefter 10 minuters paus med någon typ att avkopplande aktivitet. De första veckorna har eleverna satt sig i smågrupper med färgläggningskopior och småpratat. Sedan är det dags för ytterligare 15 minuters läsning. Och till sist en avslutande minut.

Till en början läser eleverna skönlitterära texter som de själva valt. Nästa vecka ska vi läsa en faktatext om Forntiden. Vi går igenom strategier för att kunna läsa och förstå faktatexter. Och #läshäxan delar ut läsuppdrag.


Från början var filmen en 45 minuter lång och en steg för steg instruktion. Nu är det en instruktionsfilm och du sköter tidtagningen själv. Men det skulle vara cool med en egen läsapp.
Klicka här för att se filmen.

Frågor & Svar