Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

​Kvinnliga lärare använder sociala medier mer än manliga

Nästan alla lärare använder sociala medier på något sätt och en tredjedel använder det i sitt yrke. Kvinnor är flitigare användare jämfört med män när det gäller elevkontakter i sociala medier. Det visar en forskarstudie som jag varit med på ett litet hörn i.

Forskarna Elin Thunman, Johanna Lovén och Marcus Persson har kartlagt hur lärare i årskurs 7-9 använder sociala medier, privat, men framför allt i yrket. Forskarna har hämtat data från enkäter, men också genomfört intervjuer med lärare och granskat kommunikation mellan lärare och elever.

Jag, som är utredare på Lärarförbundet, var med på ett pyttelitet hörn och vill gärna dela med mig av några intressanta slutsatser från studien.

1 av 3 använder sociala medier i jobbet

Lärare är flitiga användare. Nästan alla, 92 procent, använder sociala medier på något sätt. 31 procent av lärarna använder dessa medier i jobbet. De flesta som använder sociala medier i undervisningssammanhang gör det för att sprida information. En del av kommunikationen består av också av småprat, skämt och inlägg om saker som händer i eller utanför skolan. Här används alltså sociala medier också för sociala syften. Facebook är det sociala medium som lärarna använder mest, både för undervisningssyften och för sociala syften.

Kvinnor och förstelärare flitigast

Förstelärare använder sociala medier i större utsträckning än andra. Tydligast skillnader i lärarnas sociala medieanvändning finns emellertid mellan kvinnliga och manliga lärare. Förutom att kvinnorna generellt sett är mer benägna än männen att använda sociala medier för elevkontakter använder kvinnorna sociala medier för sociala syften i relation till eleverna i större utsträckning.

Kvinnliga lärare använder oftare sociala medier för elevkontakter på morgonen före skolan och på kvällen efter skolan. Män håller sitt sociala medieanvändande för elevkontakter mer till skoltid.

Kvinnor interagerar mer

I forskningsrapporten framkommer en bild av kvinnliga lärare som, inte bara flitigare användare av sociala medier för elevkontakter, utan också som mer benägna att integrera arbetets och hemmets domäner. I forskningen kallas ibland individer som inte gör tydliga gränsdragningar mellan dessa domäner för ”integrators”, medan motsatsen kallas för ”segmentors”. Resultaten i denna studie kan förstås som att de kvinnliga lärarna har en större tendens att anamma en integrerande yrkesroll (”integrators”), jämfört med de manliga.

Läs gärna hela studien från Uppsala universitet, där finns mer intressant information om hur lärare använder sociala medier.

Frågor & Svar