Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Inte utan min lärarkalender?

Trots omfattande satsningar på digitalisering i skolans värld lever mycket av de analoga arbetssätten kvar. Fokus har legat på eleverna, men hur får vi samtliga lärare (och skolor) att bli lika digitaliserade? Elin Dahlin, grundskollärare på Ösbyskolan funderar över frågan.

Vi vill att eleverna ska jobba digitalt, men många lärare lever kvar i en värld av papper. Jag får fortfarande papper i mitt fack på skolan, trots att det gått snabbare att maila samma information till mig. Det tycks finnas en rädsla att ta klivet från pappersvärden till den digitala. Jag undrar om vi någonsin kommer att förstå arbetsprocessen vi vill att våra elever ska vara i om vi inte själva tar klivet?

Mitt tips denna vecka blir således att genast påbörja en fullständig digitalisering. De här sakerna kan du tänka på och arbeta för på din skola:

  1. Släpp din lärarkalender. Kanske det tuffaste steget för de flesta att ta. Men med tanke på hur bra dagens mobiltelefoner är så fungerar kalendern och påminnelsefunktionerna i den samme, långt mycket bättre än kråkorna i den analoga kalendern.
  2. Svara på mail. Nu kanske ni tycker att detta är en självklarhet, men min erfarenhet säger något annat. man säger att man svarar på mail, men i själva verket används mailen för lite. Får du ett mail, svara på det! Detta ger ringar på vattnet - svarar du alltid så kommer andra att följa ditt exempel. Vips blir kommunikationen på skolan mycket bättre!
  3. Frånvarorapportering av kollegor via digitalt system. Namn på en anslagstavla eller whiteboard (som man dessutom måste komma ihåg att passera för att få informationen) anno 2016? Varför inte använda en sms-funktion eller annat digitalt system att snabbt få ut information om vilka kollegor som är frånvarande?
  4. Åtgärdsprogram mm i digitala system. Vad detta skulle underlätta arbetet samt göra dokumentationen mer likvärdig! Dessutom finns det system som påminner om att man har ett ärende igång vilket gör att de blir gjorda. En annan vinst är att viktig information om elever ej försvinner när en lärare exempelvis slutar på en skola. Det blir med andra ord lättare för efterträdare att ta över.


Frågor & Svar