Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

​En vidare förståelse för vad det innebär att vara källkritisk.

Jacob Möllstam, grundskollärare vid Jonsereds skola,skriver om behovet av en vidare förståelse för källkritik när vi tolkar läroplanen.

Tisdag eftermiddag och jag rusar från en fortbildning för förstelärare i kommunen där jag arbetar för att hinna till en podcastinspelning i stan. På väg till parkeringen hinner jag uppmärksamma två mobilnotiser som berättar att ett par elever sökt mig via den kanadensiska meddelandetjänsten Kik. “Jag hinner inte följa upp det nu”, tänker jag när jag sätter mig i bilen. En stund senare är jag hemma för att byta till buss mot stan. Väl på bussen hinner jag kolla mobilen igen. Ytterligare tre elever har meddelat mig via Kik. Alla har de exakt samma kedjebrev. Jag hör på eleverna att de är nervösa och oroliga att mista tjänsten som de är beroende av för att hålla kontakten med nära och kära. En av dem gav mig efter en stunds samtal sitt medgivande att dela meddelandet med er så att ni kan använda det i er undervisning.

KIK.jpg

För det otränade ögat kan det tyckas som ett meddelande från de som har tjänsten. Uppenbarligen kan det också framstå så för mina elever fast att de använder tjänsten rätt ofta. Det kräver att någon som har koll på det här med källkritik kliver in och undervisar de som inte förstår kring hur de ska tänka. Annars riskerar vi att fostra en ny generation av okritiska Internetanvändare som utan att tveka kommer att ägna sig åt saker som att dela tveksamma länkar från faktoidbaserade tidskrifter. Steget är inte särskilt långt. Skillnaden är kanske främst ålder och nivå av bitterhet. Att förebygga en sådan Internetkultur är ett stort uppdrag som ligger väl i linje med vår uppdrag att förbereda våra elever för en komplex och okänd framtid. Läroplanen är ganska tydlig med att vi ska lära våra elever att vara källkritiska. Vi är rätt bra att undervisa om just källkritik när det handlar om traditionella källor som böcker och traditionella kontexter som rapportskrivningar. Här är det rätt lika utmaningar men sammanhanget är mer informellt. På det sättet är det något nytt. Samtidigt är det inte superkomplicerat eftersom det finns ledtrådar här som är användbara för att avslöja bluffen:


Användarnamnet
Kik erbjuder användare att söka på andra användare efter namn. Om man matar in ”kik” i sökfältet så kommer den officiella användaren Kik Team fram. Det är en bot, en robot, som kommunicerar med nya medlemmar och hälsar dem välkomna till Kik. Den boten används inte för att kommunicera förändringar i tjänsten. Eftersom användarnamn är unika så kan ingen som skapar spam-meddelanden använda exakt samma användarnamn. Notera hur meddelandet ovan ser ut att komma från samma användare men har egentligen ett namn som bara skrivs i små bokstäver. Det är första ledtråden.


Språket
Om man läser meddelandet högt så hör man att det är skrivet på ett talspråk som låter konstigt. Särskilt meningen “Luras inte vi kommer kolla” låter mer som ett barns eller en ungdoms än en vuxens mening. Det kan man gott påpeka för eleverna. Jag tror de kommer förstå och hålla med. Det är andra ledtråden.


Språket - igen
Dessutom är det så att administratörerna bakom Kik kommunicerar bara på engelska. Så meddelanden som kommer på svenska borde nästan automatiskt tolkas skeptiskt. Det är tredje ledtråden.


Det konstiga priset
Uppdateringar till appar brukar aldrig kosta. Varför skulle den här göra det? Det finns egentligen ingenting i det som listas som nya funktioner som är helt världsunikt. De finns i flera andra gratistjänster. Därför är det väldigt suspekt att uppdateringen skulle kosta. Dessutom är priset 6,99 väldigt udda eftersom priset på appar i AppStore är jämt avrundande till hela kronor. Det är fjärde ledtråden.


Erbjudandet
Varför skulle Kik erbjuda en uppdatering som kostar pengar gratis bara för att du för meddelandet vidare till 10 bekanta? Det skulle snabbt bli att de förlorade pengar eller i alla fall missade en möjlig inkomst. Det är inte särskilt rimligt och är därför den femte ledtråden.

Det här är bara några av många tecken på att meddelandet som skickas runt bland mina elever är fejk. Jag vill använda det för att undervisa dem om strategier för att avslöja kedjebrev just på Kik eftersom de är ganska vanligt förekommande. Men det räcker inte med att lära dem att känna igen tecken på kedjebrev. Det är också smart att tillsammans fundera på avsändaren, syftet och hur spridningen går till. Då kommer vi åt en annan nivå av källkritik som behövs för ett framgångsrikt liv på nätet.

Avsändaren är i det här fallet svår att spåra exakt men vi kan gissa att det handlar om någon i deras egen ålder eller kanske lite äldre. Syftet är svårbedömt eftersom det inte handlar om att donera pengar, lämna ut lösenord eller på annat sätt komma över känslig information, vilket annars kan vara tecken på fult spel. Min gissning är att syftet är att skrämma upp unga och okritiska användare. Spridningen är viral eftersom det ska skickas vidare till så många personer. Om jag skickar meddelandet till 10 personer och hälften av mottagarna tror på det så kommer de tillsammans skicka meddelandet vidare till 50 personer. Om hälften av den gruppen tror på det så kommer 250 personer nås i nästa led. Fortsatt i samma takt skulle meddelandet sedan nå 1250, 6250 och 31250 personer i de kommande leden. Genom att introducera siffrorna är det lätt för eleverna att förstå hur fort saker kan spridas. Då blir det också tydligt att det enda sättet att få stopp på det är att vägra dela vidare. Då kan eleverna också se hur varje enskild person som vägrar dela vidare minskar spridningen i flera led.

Avslutningsvis vill jag poängtera att det här inte behöver vara ett särskilt stort eller komplicerat åtagande. Jag tog den här diskussionen med mina elever på tio-femton minuter. En sådan diskussion ett par gånger per läsår räcker oftast för att medvetandegöra och påminna dem, och det är inte som att du som lärare behöver sitta inne på alla svaren. Det här är ett område där elever lär av varandra rätt effektivt. Studier visar att de enskilt viktigaste faktorerna för att barn och unga ska lära sig om Internet är äldre syskon och vänner som kan mer. På det sättet är det ett bra första steg om vi i vår undervisning skapar möjlighet för elever som kommit längre att lära sina klasskamrater.

Frågor & Svar