Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

En liten lapp - som gör skillnad!

Sedan drygt tre år tillbaka bär jag veckans förmåga i en liten plastficka runt halsen. Förmågan lyfts fram och synliggörs och sedan arbetar vi tillsammans med förståelsen - ett gemensamt språk. Nästa steg är utveckling inom olika kunskapsområden och bedömning.

Veckans förmåga är Att kunna söka, samla och sortera information från olika källor. I kunskapskraven i svenska för åk 6 kan vi läsa att:

"Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp”. /skolverket.se

Genom att lyfta upp små små pusselbitar ur läroplanen skapar jag förutsättningar för att eleven ska förstå vad vi arbetar med och vad vi ska öva på - och hur.

När vi hade genomgång på måndag morgon fastnade vi först i diskussioner om vad en källa är? Är det en plats där det sprutar vatten eller är det ex. en faktabok? Därefter diskuterade vi begreppet söka, vad gör man när man söker? Och samla, vad betyder det? Och till slut sortera. Varför måste man göra det? En elev tyckte att det lät som om vi pratade om ekorrar.

Jag valde ämnet ISBJÖRN som vi "googlade" tillsammans. Det var inte helt enkelt att urskilja vilken information som var relevant. Men till slut valde vi ut tre källor med beskrivande texter om isbjörnen och som vi uppfattade som seriösa. Intressant fakta från dessa tre källor samlades och sorterades i ett dokument med rubrik, text, källa och länkadress. Därefter fick eleverna välja ett eget ämne.

Under veckan har jag tagit del av elevernas reflektioner kring veckans förmåga:

- Men, så här borde vi ju göra på so'n när vi ska läsa om Vikingatiden.

- Hur vet man om innehållet på en sida är seriöst?

- Den här förmågan borde vi ha hela tiden. Ha kvar den i din plastficka.

- Om jag skriver en egen text, är jag en källa då?

- Nu har vi jobbat med veckans förmåga på No'n. Men det var svårare att hitta information om orkaner än om isbjörnar.

- Jag har inget nätverk på min iPad så jag har lånat en bok. Måste jag skriva av texten från boken nu?

- Min pappa är metrolog. Kan jag Skype'a med honom om han är en källa då

- Jag har sökt samlat och sorterat information om Dolly Style. Vill du se?


Om vi börjar i rätt ände så är jag helt säker på att digital teknik både stöttar och utvecklar elevernas lärande - och mitt lärande. Ibland lånar jag ut mitt halsband till en elev som kommit på något smart och vill dela med sig av det till klassen.


Läs mer om arbetet med förmågorna på vår årskursblogg LevaLära eller på thebig6.se

Lotta Bohlin undervisar i svenska och engelska i åk 4 på Årstaskolan i Stockholm. Twitter: @lottabo

Frågor & Svar