Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

En dag i Googlevärlden

Karin Berg, gymnasielärare på Schillerska gymnasiet, har varit på ett Google-event och skriver om vikten av gestaltning när det kommer till att förändra undervisningspraktik och funderar över varför förmedlingspedagogiken sitter så djupt rotad i oss.

12086953_10153369769733645_238994602_n.jpgI veckan som gick var Google for education på besök i Göteborg. Förmodligen var syftet att sälja in sina tjänster på utbildningsområdet till de kommuner som ännu inte har PUL-godkända avtal med Google och som därför inte kan använda deras molntjänster, men det exakta syftet är för mig fortfarande lite oklart. Det är första gången som Google ger sig ut på vad de kallar roadshow i Skandinavien, dock har de gjort liknande turnéer runt om i världen. Eftersom Göteborg tidigt slöt ett fungerande “PUL-godkänt” avtal med Google var Göteborg ett naturligt stopp på turnén.

Då jag i mitt försteläraruppdrag har som uppgift leda utvecklingen inom IKT och bedömning för lärande på min skola, var jag inbjuden att delta under måndagen. Dels för att ta del av de olika presentationerna och dels för att tala själv. Lika mycket som jag ogillar att stora bolag tjänar stora pengar på skolan och den här typen av säljkonvent, lika mycket gillar jag Googles enkelhet och att det inte är särskilt kostsamt för skolorna. Det senare gjorde att jag beslöt mig för att delta. Jag använder Google for education mycket i min undervisning främst eftersom de flesta av mina elever har Chrome Books som digitalt verktyg i klassrummet. Dessutom har jag sett att just Google for education hjälpt till att öka den digitala kompetensen på skolan där jag arbetar och sådeles hjälpt mig i mitt uppdrag.

Eftersom verktygen i Google drive bygger mycket på välkända verktyg som word och powerpoint men med delningsfunktionen som krydda skapar verktygen just den trygghet som behövs för att den digitalt osäkre ska våga lämna sin komfortzon och prova nya mer interaktiva undervisningsätt. Jag har sett otaliga exempel på det under det år som vi arbetat med just Google. Vi vill ju att eleverna ska bli mer aktiva i sitt lärande. Dessutom ser jag hur både elever och lärares digitala förståelse ökar i helt annan takt än innan, vilket jag tror beror på enkelheten i verktyget och lättheten att integrera andra verktyg med Googles.

Ändå är det inte de tankarna som jag bär med mig när jag lämnar tältet på Burgårdens gymnasiums gräsmatta. Istället är det två bilder som får mina tankar i rullning. Den ena är målad av Laurentius de Voltolina och är en ögonblicksbild från universitetet i Bologna i Italien från 1350. Den andra är bilden av Ross, från Google, (vars efternamn jag tyvärr glömt) och oss andra som talade under dagen.

743px-Laurentius_de_Voltolina_001.jpg12053141_10153357437603645_1614789929_n.jpg

Det var Ross som visade oss bilden av det medeltida klassrummet i sin presentation. (Förmodligen inspirerad av David Thornburg, som använder samma bild i sitt TEDtalk) Hans poäng är att redan i 1300-talets klassrum fanns elever som både sover och samtalar med varandra istället för att lyssna på det läraren förmedlar framme vid podiet, ändå ser majoriteten av klassrum ut på samma sätt som då. Vad är det som gör att vi fortfarande väljer förmedlingspedagogik så ofta? Vi vet ju att hjärnkapaciteten ofta är lägre vid föreläsningar än när man slötittar på TV, ändå väljer vi väldigt ofta just föreläsningsformen.

Det ironiska i sammanhanget är att Ross och Google väljer att förmedla sina insikter och kunskaper, om vikten av att göra elever till digitala producenter inte bara konsumenter och aktiva i sin kunskapsinhämtning, på samma sätt som medeltidsläraren på Voltolinas målning. Frågan är om Google-folket ens funderat över det, för så djupt rotad sitter förmedlingspedagogiken i oss. Det är något jag tror vi behöver fundera mer över. Istället för att ta chansen och låta åhörarna interaktivt delta i det som förmedlades var det ingen av oss som talade som valde att vara gestaltande exempel av den interaktiva pedagogikens styrkor. Hur kommer det sig, egentligen?

På samma sätt som en rektor som köper 1-1 datorer till sin skola men själv inte kan göra en digital presentation kommer få problem med implementeringen av datorerna undrar jag om inte Google kommer få problem med att övertyga den breda massan om interaktivitetens styrkor om de inte lyckas gestalta det. Å andra sidan, kanske talar verktyget för sig själv?

Kvällen efter min måndag i Google-tältet står Hans Rosling på Globens scen på galan “Hela Sverige skramlar” och förklarar flyktingkatastrofens omfattning och problematik så att alla som ser förstår. Hans världsberömda pedagogik hade varit omöjlig utan kod och teknik (som för säkerhets skull Google köpt och utvecklat vidare) Samtidigt, är det inte just förmedlingspedagogik Hans Rosling sysslar med?

Karin Berg är lärare i Svenska, Religion och Medier, kommunikation och samhälle på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon driver också Skolsmedjan gör poddenSkolsverige och skriver krönikor i Skolporten. Vill du veta mer kan du läsa hennes blogg Fröken Bagares funderingar eller följa henne på Twitter @frokenbagare.

Frågor & Svar