Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Du älskade tankekarta.

Det blir ordning och reda med tankekartor i undervisningen. Ännu mer ordning blir det när de är i digitalt format. Elin Dahlin, lärare på Ösbyskolan, tipsar om digitala tankekartor.

Jag älskar tankekartor! Alla elever som jag haft genom åren har fått lära sig att göra tankekartor. Tankekartorna skapar ordning i huvudet och ger gött stöd när eleverna ska komma igång med författandet av en text, eller bättre förstå ett nytt arbetsområde. Problemet är emellertid att tankekartorna i pappersform lätt blir kladdiga, knöckliga eller rent av försvinner.

För snart två år sedan fann jag och en nära kollega ett digitalt alternativ, nämligen MindMup. Succé direkt bland eleverna! Det tog mig och min kollega en stund att förstå programmet, däremot tog det ungefär fem minuter för eleverna att förstå hur programmet fungerade (lärdom: använd eleverna när du ska förstå ett nytt program).

Fördelen med digitala tankekartor är, förutom att de inte försvinner osv, att:

- Att eleverna kan färgkoda bubblorna vilket gör dem än tydligare.

- Att eleverna lätt ändra om i ordningen av bubblorna.

- Att eleverna kan skriva nytt och skriva om på ett enkelt sätt.

- Att eleverna motiveras att göra sin tankekarta då programmet gör arbetet snabbare att genomföra.

För den som är intresserad av att testa finns flera olika alternativ på digitala tankekartor. Välj ett som passar dig, dina elever och som är kompatibelt med det digitala verktyg du använder.
Frågor & Svar