Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Digitalt verktyg för snabba lottningar

Jacob Möllstam, grundskollärare vid Jonsereds skola, tipsar om ett gratisverktyg för snabba lottningar i vardagliga klassrumssituationer.

Här kommer ett tips på ett digitalt verktyg i gränslandet mellan undervisning och lärares administration. Kanske kan vi kalla det klassrumsadministration?

Regelbundet har jag tillfällen när jag vill sortera eleverna i mindre grupper, lotta fram en eller ett par av dem för något uppdrag eller på ett professionellt sätt avgöra vem av två eller flera som får göra något först. Istället för att bara utse någon och riskera att hamna i en situation där eleverna uppfattar mig som jävig eller orättvis så använder jag istället en enkel gratisapp som heter Names in a hat .

Det funkar så att jag i förväg lägger upp mina undervisnignsgrupper och lägger in deras namn. Sedan kan jag med en enkel knapptryckning antingen lotta fram ett namn i taget eller få en slumpad lista över alla elever i gruppen. Ibland använder jag appen på en av skolans iPads och kopplar upp den mot projektorn så att alla får ta del av spänningen och dramat. Om jag ska göra en slumpmässig gruppindelning så gör jag på det sättet och fryser bilden över grupperna. Vid andra tillfällen fiskar jag bara fram min egen mobil och använder den istället. Det blir ett snabbt sätt att utan förarbete slumpa fram en eller ett par elever ur gruppen.Frågor & Svar