Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Digitalt på förskolan vs digitalt hemma

I läroplanen för förskolan står det att vi ska vara ett komplement till hemmet, hur kan man tänka kring det digitala utifrån det? Mikaela Sveijer funderar.

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 står det att:

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt".

Det här har vi i förskolan lyft och diskuterat mycket när det kommer till våra lärmiljöer, att vi ska erbjuda något annat än det som finns hemma. Lärmiljöerna blir mer och mer utforskande och spännande för barnen, med mer okonventionellt material såsom t ex återbruksmaterial och en mångfald av konstruktionsmaterial.

Vi behöver göra den tankevändan när det kommer till vårt digitala arbete också. Ta ett samtal med barnen kring vad de gör på plattorna hemma? Min erfarenhet är att det är Youtube, diverse play-appar och spelappar som barnen använder i sin hemmiljö. Använder de några andra digitala verktyg? Vilka i så fall? Lyft diskussionen i arbetslaget, vilket förhållningssätt har vi till det digitala, vad kan förbättra och förenkla verksamheten? Och på vilket sätt kan vi digitalt komplettera hemmen?

På SETT-mässan var jag på en föreläsning med Linda Linder och en av hennes bilder har fastnat hos mig. Den går att applicera i allt på förskolan, definitivt på vårt förhållningssätt kring det digitala.

För är det något en platta i hemmet gör så är det att underhålla och aktivera. Så hur kan vi i förskolan använda det digitala till att ge barnen möjligheter till att skaffa erfarenheter om sig själv och sin omvärld?

För barn är ett digitalt verktyg i förskolan väldigt spännande och underhållande i sig, men jag tycker att det är viktigt att vi använder det digitala på ett nytt sätt. Jag har tidigare sagt att jag vill se att barn producerar digitalt istället för att bara konsumera. Vad menar jag då? Jo, att vi försöker visa på nya sätt att arbeta med plattan.

Här kommer några få exempel som är lätta att börja:

  • Musik/rit-appar som Trope, Bloom och Draw with stars projicerat på vägg/kub inspirerar både till dans och prat om färger. Små barn blir väldigt fascinerade av att deras finger kan skapa färger på väggen.
  • PuppetPals och MyStory låter barnen skapa egna berättelser.
  • Bildspel från verksamheten för reflektion och samtal.

Givetvis så är även jag konsument i vissa fall, till exempel så använder vi Spotify och bokappen Boksnok och vi har även i projektarbetet någon gång använt filmklipp från UR. Men det är viktigt att vi funderar över syftet - varför väljer jag att göra det här? Går det att göra på ett annat sätt?

Det finns såklart så mycket mer att utforska när det gäller att producera digitalt. När du blivit varm i kläderna så fortsätt med programmering eller skapa interaktiva miljöer med MakeyMakey. Men låt inte det digitala skrämma er, se det som en spännande utmaning att utveckla er själva som pedagoger och verksamheten för barnen. Börja enkelt, men börja!

Mikaela Sveijer arbetar som förskollärare på Kids2Home i Uppsala. Ni hittar henne även på Twitter: @IT_trollet

Frågor & Svar