Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Digitala småbarn en gång till

Mikaela Sveijer skriver om att introducera digitala verktyg med små barn. Varför tycker hon att arbetet ska börja redan i de tidiga åren?

Ska man arbeta digitalt redan med små barn? Efter mitt förra inlägg fick jag en del kritik där man menade på att små barn inte ska sitta framför en skärm, att de behöver närhet och trygghet. Givetvis behöver små barn närhet och trygghet, det behöver alla barn, oavsett ålder. Trygga barn är en förutsättning för att barn utvecklas och trygghet kommer via närhet och tillit.

Men vi lever i en digital värld och att erbjuda och utbilda barn i det digitala är en del av vårt uppdrag inom förskolan. Och arbetet behöver börja redan i förskolans tidiga år. Att arbeta digitalt innebär inte att barnen sitter framför digitala verktyg hela dagarna utan för mig innebär digitalt arbete att det är en del av vår verksamhet precis om utevistelse, musik och skapande. De digitala verktygen är dessutom ett hjälpmedel för oss pedagoger när det kommer till dokumentation och kommunikation. Som jag skrivit om i ett tidigare inlägg så har Skolverket fått i uppdrag att föreslå Nationella IT-strategier för skolväsendet och när de kommit så kan vi inte välja bort det digitala i förskolan. Varför inte börja så smått redan nu, innan vi ”måste”?

Att introducera något nytt i en barngrupp blir sällan exakt som man har tänkt sig och det är viktigt att vara medveten om det och inte ha för höga förväntningar. Att introducera en platta i en barngrupp är en utmaning, alla kommer vilja ha den samtidigt och göra det de är vana med.

Att vänja barnen vid att det digitala har en plats i verksamheten tar tid. Det måste få ta tid. De har hemifrån en relation till digitala verktyg som inte alls kommer att se ut som den de har eller kommer att få på förskolan. Verktygen är inte desamma och de saker som finns både hemma och på förskolan används med största sannolikhet inte på samma sätt på de båda platserna. Bara en sådan sak som fotografier. Hemma är man van vid att barnet eller personen är i fokus, det är ansiktet och uttrycket som huvudfokus i bilden, medan vi på förskolan fokuserar på görandet, vad är det som sker i bilden?

Att få vara en del i arbetet att introducera små barn för digitala verktyg är så lärorikt! När vi kopplade in plattan till TV-skärmen satt jag bredvid och fick se barnen gå mellan plattan och skärmen och möta det som hände på två ställen. Jag var närvarande och delaktig när de utforskade varför de kunde förändra bilden på plattan (vi arbetade i appen Trope) men inte om de tog på TVn, de gick mellan de två och provade sig fram. De kommunicerade mellan varandra och skrattade massor. Även om de yngsta barnen ofta inte kan uttycka sig verbalt så ser man tydligt vilka insikter de kommer till i sitt kroppsspråk och i sin ansiktsuttryck.

Man måste dock skynda långsamt när det kommer till att få barnen att använda de digitala verktygen på ett nytt sätt. Små barn behöver tid att vänja sig och arbeta kortare stunder. Att arbeta i mindre grupper är att föredra, då hinner du se och bekräfta alla barn och alla barn kommer fram. Upprepning är även det viktigt, att arbeta med samma sak på samma sätt flera gånger gör att barnen blir trygga och nyfikna i utmaningen i att arbeta digitalt.

Mikaela Sveijer arbetar som förskollärare på Kids2Home i Uppsala. Ni hittar henne även på Twitter; @IT_trollet.

Frågor & Svar