Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Detta med programmering...

Karin Berg funderar över programmering, slöjd, it-strategier och vilka förmågor som kommer behöva tränas i ett modernt samhälle.

I takt med den digitaliseringen av samhället ökar gör allt fler länder upp IT-strategier för skolan och programmering skrivs in som ämne i skolan. Finland implementerar sin gediget framtagna nya läroplan efter sommaren och England har redan lagt till programmering i sin.

Som lärare med IKT-ansvar på min skola brukar jag liksom mumla lite ohörbart när det börjar pratas om programmering. Det är mitt ständigt dåliga samvete. Jag kan så väldigt lite och har svårt att greppa det. Visst, jag kodade delar av en hemsida i HTML-kod i början av 90-talet. Men det jag minns, ärligt talat, är mest att det sällan blev som jag ville. Självklart har jag också testat på lite Scratch men där tar det liksom stopp. Detta med programmeringsspråk är liksom just det, olika språk, som jag inte kan.

När vi så i förra veckan gästades av proffsiga och kloka slöjdläraren Eva Söderberg (@skapasaker på Twitter) i vår podd Skolsverige var det som om jag kom ett litet steg närmre att greppa kring vilka förmågor och kunskaper som vi behöver träna våra elever mer i, i ett modernt digitalt samhälle. Hon blev min inspiratör för veckan.

Något som kommer bli och är viktigt att träna våra elever i är ett av de centrala kunskapskraven i ämnet slöjd, att pröva och ompröva. Det är, på många sätt märkligt att ett ämne som slöjd behandlas så styvmoderligt när du uppenbarligen väldigt tydligt kan träna ett av lärandets mest centrala förmåga i just det ämnet. Det blir liksom tydligt när det inte blev som du tänkt.

Att våga pröva göra fel och sedan ompröva ju egentligen vad allt handlar om. Om du ska sy en kudde och du bestämmer dig för en strategi handlar det om att du under vägen prövar, inspireras av andra, och omprövar dina valda metoder. Ska du skriva en bra text behöver du likaså pröva, ompröva, och faktiskt härma en och annan skribent som kommit lite längre än du. Ett strålande tydlig illustration på vad jag menar hittar du i URs Orka plugga-film nedan.


En annan förmåga är att kunna bryta ner det du gör i segment. Ju mindre bitar dess bättre. Att förstå att gör jag så här, kommer det ge detta resultat, men gör jag så här kommer det ge ett annat resultat. På vilket sätt olika beståndsdelar av kunskapen påverkar arbetet är kommer göra dig till duktigare. Att kunna bryta ner hur andra har gjort gör att du blir klokare själv och skapar en medvetenhet kring vad som ger vilket resultat vilket i sin tur en större kunskapsförankring och gör dig bättre på det du håller på med.

Detta tänkandet kan program som scratch hjälpa dig med. Men faktiskt också den formativa feedback som IKT ger möjligheter till. För när det kommer till kritan “programmerar” du ju debattartikeln också på sätt och vis. Den ska innehålla ethos, logos och pathos en tes, argument, motargument lösning och konsekvens. Precis som en hemsida har vissa grundläggande måsten.

Med detta sagt är det alltså inte säkert att alla måste kunna ett programmeringsspråk. Lite skönt just för mig då programmeringsspråken fortfarande ter sig tämligen obegripliga för en sån som mig.

Frågor & Svar