Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Den goda viljan... om appen läs upp

Karin Berg, lärare på Schillerska gymnasiet reflekterar kring den moderna tidens behov av läsning och hur vår goda vilja att öka våra barns traditionella läsförståelse kan få helt motsatt effekt.

Idag har jag varit på kick-off i Stockholm. I sommar ska jag nämligen sända morgonTv från Almedalen via Lärarkanalen tillsammans med Jacob Möllstam. Ett lätt hisnande uppdrag på många sätt. Under minglet hamnar jag att prata med Mattias Åstrand och vi börjar prata om youtubers och hur denna värld liksom tagit över våra ungas mediavanor. Mattias berättar då om hur hans barn, när de skulle laga mat inte längre slår upp recept i en kokbok, stället googlar de fram en tutorial på youtube för att se hur man gör. -Tänk inte ens då läser unga idag, konstaterade han, undrar vilken typ av läsning som kommer krävas i framtiden? Dylexi lär ju bli ett minne blott.

Han har rätt. Läsförståelsen kommer förändras. Hur vet vi inte än men att den kommer att kräva bildtolkning står helt klart. Och visst finns det stor risk att våra ungas traditionella läsförståelse kommer försämras då de inte längre ser det naturliga behovet av den. Det är en fascinerande, och lite skrämmande utveckling. Läsningen ser vi ju generellt som livsviktig för våra barn.

På vägen hem läser jag om en ny app som berättarministeriet skapat. Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. På sin hemsida skriver de: “Visionen är ett Sverige där alla är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Alla barn bär på drömmar, idéer, tankar, åsikter och erfarenheter. Att uttrycka dessa är livsviktigt. När omgivningen visar engagemang för barnets tankar stärks tilltron till den egna förmågan. Det är därför Berättarministeriet finns.” Det är ett fantastiskt initiativ som jag följt med intresse sedan det startade.

Appen däremot ställer jag mig mer tveksam till. De kallar den Läs upp - appen som får barn att läsa mer. Kort är det en låsfunktion som låser surfplattan den instalerats på. Vill barnet låsa upp surfplattan måste hen först läsa ett kapitel ur en bok och svara på frågor om innehållet. Dessutom måste de göra “roliga” skrivuppgifter.

Nånstans i denna välvilja gick det fel. Jag har som förälder testat alla former av yttre belöning för att stimulera den riktiga läslusten hos mina barn. Utan några som helst resultat. Läsning måste stimuleras av just spänningen i berättelsen, och upptäckten av hur fantasin kan bygga hela världar utifrån det lästa. Det är där stimulans kring läsandet måste byggas. Inte som något man måste göra först som straff för att sen komma till det roliga. För det är så jag tror barnen kommer se på appen. Och om läsningen ses som straff då fick ju appen helt motsatt effekt.

Eller vad tror du?
Frågor & Svar