Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

​Är digitala verktyg ett självändamål?

Karin Berg, lärare på Schillerska gymnasiet, funderar över om digitala verktyg kan vara ett självändamål i sig. Risken finns ju att vi i alla tips och roliga appar tappar bort syftet med att vi är i skolan, nämligen elevernas lärande.

De senaste veckorna har jag haft VFU-studenter som gjort sin praktik hos mig. De går tredje året och det är tredje gången de är hos mig så vi börjar känna varandra nu. Denna gång skulle pedagogiskt ledarskap och bedömning stå i centrum, vilket såklart känns logiskt, finns få saker i läraryrket som är mer centralt än just det. Vidare skulle de också använda minst ett IKT-verktyg under sin VFU-period och det är då jag automatiskt drar öronen åt mig.

Ofta när vi pratar om skolans digitalisering pratar vi i Sverige om olika digitala verktyg och appar. Otaliga är de workshops som arrangeras runt om i vårt land på olika skolor där olika mer eller mindre käcka verktyg presenteras. Själv som IKT-ansvarig på min skola håller i olika varianter titt som tätt. På den här bloggen presenterar vi emellanåt olika tips på bra lärande verktyg. Och i olika grupper på sociala medier tipsas det mest hela tiden.

Allt det där är nog bra. Vi måste anpassa skolan till den digitala tid vi lever. Men det finns en risk att vi i vår iver att testa nya saker och vara digitalt duktiga just testar olika digitala verktyg med syftet att just testa verktyget och sen missa det som vi faktiskt är där för, elevernas lärande och måluppfyllelse. Det finns också en risk att de som känner ett motstånd till det digitala inte ser meningen då liksom tekniken skymmer syftet och det på så vis blir lättare att ropa “det var bättre förr.”

Om du tillexempel inte kopplar ihop bedömning med den exit-ticket en kahoot kan hjälpa dig med finns det risk att du liksom bara gör kahooten för att den var lite kul. Det kan i och för sig kan ge en positiv effekt på elevens lärande men det finns en uppenbar risk att användandet kommer att ebba ut eftersom du som lärare missat den lärande poängen. Förstår du däremot att en exit-ticket kan fungera som en utvärdering av din undervisning och en möjlighet att följa upp om alla elever är där de borde vara, då kommer du leta upp ett digitalt verktyg som svarar upp till det behovet och då kommer du finna att Kahoot är en lösning medan tillexempel Socrative är en annan. Har du syftet klart för dig kommer också valet mellan de båda verktygen bli mycket enklare än om syftet är diffust.

Självfallet finns det en rad digitala verktyg som möjliggör undervisning som tidigare var betydligt svårare att gemomföra. Jacobs eniro-tips är ett strålande exempel på det. Och våra möjligheter att skapa spännande nytänkande undervisning är större än någonsin förr. Men verktygen får aldrig överskugga syftet, alltså elevernas lärande.

Vi pratade en hel del om detta mina studenter och jag. Om hur vi kunde koppla ihop bedömning och ledarskap med olika digitala verktyg så att just verktyg blev just de lärande verktyg som de borde vara och inte ett självändamål för att göra examinatorn glad. Det blev en nyttig diskussion även för mig. För hur ofta väljer jag inte ett verktyg av gammal vana och inte för att det är det bästa för just den här lärande situationen.


Frågor & Svar