Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Digi-bloggen

Alla förskolor är digitala

1997 började jag min historia i förskolans värld. Som många andra började jag vikariera som outbildad barnskötare och kom ganska snart på att det var ju kul och barnen verkade gilla mig. Nog om det. Då, i slutet av 90-talet törs jag nog säga att de allra flesta förskolorna precis som "min" var väldigt analoga. Jag tänker göra några jämförelsenedslag för att synliggöra hur digitala vi inom förskolan (och resten av samhället) faktiskt blivit.

FOTOGRAFIER

: Självklart hade vi en kamera. En kamera som laddades med filmrullar. Rullarna samlades ihop i en framkallningspåse och skickades in när den var full. Om vi hade tur blev det framkallat en gång per termin, vilket innebar att vi lagom till terminsavslutningen hade foton på utflykten i augusti.

Nu: Vi har digitala kameror, surfplattor och telefoner som vi kan fotografera med. Har vi tur finns det trådlösa skrivare som vi snabbt kan skicka utskrifter till. Annars finns det digitala fotoramar, bildskärmar, och framförallt sociala medier och särskilt anpassade appar där vi pedagoger direkt kan dela med oss av bilder från verksamheten till barnen och deras familjer.

TELEFONER

Då: Jag minns att vi hade en sladdtelefon som vi när vi var ute ställde i ett öppnat fönster för att höra om det ringde.

Nu: Förskolorna har sladdlösa telefoner och mobiltelefoner/smartphones som klara så mycket mer än att ringa på.

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

: Här känns det som om vi hamnat på stenåldern. Vi handskrev informationen till föräldrarna, ibland i samma antal som vi hade föräldrar. Hade vi tur kunde vi lämna ett exemplar till en förälder som kopierade på sitt arbete. Vi hade varken dator, skrivare eller kopiator. Informationen gavs muntligt eller via handskrivna anslag på dörren.

Nu: Alla förskolor har datorer, skrivare och kopiatorer. Kommunikationen och informationsflödet sköts till stor del via mail, hemsidor och sociala medier. Många har webbaserade tjänster för dokumentation och utvecklingssamtal.

DIGITALA VERKTYG I VERKSAMHETEN

: Nej ni, jag kan inte komma på något. Kameran ägde vi pedagoger och om vi någon gång skulle titta på film inspelad t ex på ett Lucia-firande så var det någon pedagog som tog med sig tjock-TV och VHS-spelare.

Nu: Här har det skett en enorm utveckling. Förskolorna arbetar med appar, surfplattor och smartphones, dokumentkameror, projektorer, smartboards, datorer, skrivare och mycket annat.

Det här var bra ett fåtal exempel föra att synliggöra hur stor utveckling som skett under de senaste decennierna bara inom förskolan. Att acceptera digitala verktyg och digitalt arbete som en del av verksamheten är en förutsättning att kunna vara pedagog i förskola och skola idag. Digitala verktyg är hjälpmedel som får oss att utveckla och underlätta det pedagogiska arbetet. Som pedagog kan man inte välja bort det digitala, det är en del av vårat uppdrag.

Så om ni där ute på era enheter börjar fundera och prata om det här med digitala verktyg och hur mycket ni redan gör och kan, hur mycket ni har lärt er - så ska ni se att ni blir sugna på att lära er ännu mer och utveckla er själva som pedagoger på vägen. Jag vågar nog säga att alla förskolor är digitala men olika mycket och på olika sätt.


Mikaela Sveijer arbetar som förskollärare och IT-pilot i Knivsta kommun. Ni hittar henne även på Twitter; @IT_trollet

Frågor & Svar