Lärarförbundet
Bli medlem

Analys av PISA-resultatet: Satsa på lärarlönerna för att höja elevernas resultat

I dag anordnade riksdagens utbildningsutskott en öppen utfrågning om PISA-undersökningen, med anledning av att svenska elevers resultat rasade i den senaste kunskapsmätningen. 

Regeringen har bett OECD, som ansvarar för PISA-undersökningen, att göra en analys av de svenska PISA-resultaten. Detta för att se vad Sverige kan lära av de länder som presterade bättre. 

OECD:s chef för utbildningsfrågor, Andreas Schleicher, lyfter bland annat fram att de högpresterande länderna har högre lärarlöner än i Sverige, och att lärarlönerna är relativt låga i Sverige. 

Så här säger han till TT (Tidningarnas Telegrambyrå): 

- I de högpresterande länderna har lärarna högre löner men också tydliga karriärmöjligheter, vilket är väldigt viktigt. 

Att satsningar på lärarnas löner har bäring på elevernas resultat har Lärarförbundet påpekat bland annat i en rapport som baseras på internationell forskning. Forskarnas slutsatser är att högre relativlöner för lärare, något som ger högre status, leder till att fler vill bli lärare så att konkurrensen om jobben blir större. Det medför i sin tur mer kompetenta lärare, vilket förbättrar resultaten.

Här hittar du Lärarförbundets rapport ”Perspektiv på lärarlöner, del 10: Högre lärarlöner ger bättre skolresultat”

Våra förslag till åtgärder för den svenska skolan med anledning av PISA-resultatet pekar bland annat på vikten av att läraryrkets attraktivitet måste öka, för att locka de mest lämpade studenterna. Och då måste löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö bli bättre.