Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarnas löner ökar mer än andras även i år

”Lärarna har uppenbarligen fått mycket bättre utfall än vad många andra grupper har fått. Därmed tycks lärarna ha lyckats med att förbättra sitt relativa löneläge”, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i det senaste numret av Lärarnas tidning.

En relativlöneförändring – minns ni? Det var det vi ville åstadkomma när vi började prata om lönegapet på svensk arbetsmarknad för några år sedan. Många blev chockerade över våra uppgifter om att en lärarutbildning inte lönade sig bättre. Många har fått upp ögonen för och konstaterat tillsammans med oss att lönefrågan är avgörande för att behålla erfarna lärare och locka nya.

Under torsdagen nåddes vi också av den positiva nyheten att Stockholm satsar. Alliansmajoriteten i Stockholm lanserar en extrasatsning på 100 miljoner på höjda lärarlöner idag ovanpå tidigare gjorda satsningar. Det innebär att Stockholmslärarna får närmare 6 procent i år. För att citera Lärarförbundet Stockholms ordförande Johan Törnroth: ”Idag känns det extra roligt att vara en del av Lärarförbundet!”.

Hör skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) och Johan Törnroth i P4 Stockholm.

Stockholmssatsningen är både viktig och nödvändig. Var har vi politikerna i grannkommunerna? Ser de att de måste haka på!

Kommunsatsningar som denna och fler andra – bland annat Pajala - är fantastiskt bra. Men räcker det? Nej, för även om vi sammantaget har tre år med högre löneökningar går det inte att slå sig till ro för landets politiker. Utmaningen kvarstår. Utvecklingen måste hålla i sig. Och dessutom måste också staten dra sitt strå till stacken.

Vi efterlyser därför en statlig lärarlönesatsning och den frågan lyfts allt oftare i valdebatten. Allt fler partier ser behovet. Idag får Stefan Löfven, Socialdemokraterna, svara på frågor om hur han ska få fram 43 000 nya lärare i Expressens partiledarutfrågning.

Frågan om lärarbristen som en av politikens största utmaningar är på den mediala och politiska agendan – och vi ska se till att den stannar där. För hur ska kunskaperna i vårt land bli större om lärarna blir färre?

Kloka ord om lärarlöner på Twitter

Här ett spritt inlägg på Twitter senaste veckan: 

Och visst är det så: Lärare har stort ansvar som alldeles för sällan visar sig på lönebeskedet. Skolans ledare – rektorer och förskolechefer – sätter taket i skolan – och det är för lågt. Det visade Lärarförbundets skolledarförening i en uppmärksammad rapport för några år sedan ”Ansvar som en vd – men lönen då?” 

Hjälp till du också att se till att valet handlar om rätt skolfrågor – högre lärarlöner, minskad arbetsbelastning och stöd till varje elev. 

Diskussioner om det kommunala avtalet

​Förra veckan samlades det Lärarförbundets representantskap för att diskutera det kommunala avtalet. Representantskapet består av 119 ledamöter - lärare från hela landet och olika skolformer.

Förra veckan samlades det Lärarförbundets representantskap för att diskutera det kommunala avtalet. Representantskapet består av 119 ledamöter - lärare från hela landet och olika skolformer. Syftet var att samlas för att diskutera pågående översyner liksom hur det gått tidigare år. I fokus var också allt opinionsarbete som behövs, inte minst i valrörelse och senare mot valvinnarna nationellt och lokalt. Höstens kommunala beslut om budgetar liksom höstpropositionen i riksdagen är viktiga "objekt" för oss i vårt opinionsarbete. Det var ett bra möte med stort engagemang. 

Vi ser att Medlingsinstitutet tydligt markerat att lärarna är på väg att lyckas med det som ingen annan på arbetsmarknaden har gjort, nämligen påbörjat en relativlöneförflyttning. Och det är så otroligt viktigt för Sverige att så sker. Men jag kan också konstatera att det krävs ett fortsatt ansvar från alla skolhuvudmän, tillsammans med staten, för att åstadkomma en långsiktig uppvärdering. Staten borde gå in med ett statligt lönelyft för att gemensamt med kommunerna finansiera lärarlönerna. Det måste helt enkelt in mer pengar i lärarlönesystemet.

Kommentarer:

Ingrid
Ingrid Lycknert

Hej! Äntligen har jag hittat rätt! Ett statligt ansvar för att rätta upp lönerna är ett måste. Det kan inte ligga på kommunerna enbart. Det ska inte bero på vilken kommun du arbetar i vilken lön du får. Sedan, när detta är ett faktum ska jag vara nöjd!!! DET MÅSTE LYCKAS!!
Mitt mantra: lönen, lönen, lönen, lönen............
Ingrid L

  • Skapad 2014-06-07 16:26

Tips inför lönesamtalet

Det pågår fortfarande lönesamtal på många skolor runt om i landet. Om du är en av dem som inte har haft ditt lönesamtal ännu kan jag tipsa om en film med råd och stöd inför ditt lönesamtal, som har setts av över 10 000 personer. 

I filmen berättar några av oss som arbetar på Lärarförbundet hur du förbereder dig och genomför samtalet på bästa sätt samt hur du utvärderar det efteråt. 

Lycka till!

Lärare i S-kommuner tjänar mindre än i borgerligt styrda kommuner

Lärarförbundet har gjort en genomgång av vad lärarnas tjänar i kommuner som är socialdemokratiskt styrda, respektive borgerligt styrda. Den visar att grundskollärare i S-kommuner tjänar 500 kronor mindre i månaden än vad grundskollärare i borgerligt styrda kommuner gör. 

Detta berättar Eva-Lis Sirén om i en intervju i Aftonbladet, efter att hon träffade Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfvén i fredags. Löneläget i S-kommunerna var också något som diskuterades under mötet. 

Att lärare tjänar mindre i S-kommuner än i kommuner som har borgerligt styre är naturligtvis inte acceptabelt, i synnerhet med tanke på att lärarlönerna generellt sett är låga i hela landet. 

Läs artikeln i Aftonbladet

Signalen behöver vara tydlig - lärarlönerna ska upp!

Arbetet med att uppvärdera lönerna fortsätter i många sammanhang. Just nu pågår förhandlingar inom Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Arbetsgivaralliansen. Fortsatt uppvärdering av lärarlönerna är en prioriterad fråga men fler villkor finns med i arbetet.

För KFS del handlar det till exempel om villkor för föräldralediga, arbetsbelastning, delar av ferieregleringen för ferieanställda och möjlighet att göra individuella avsteg från kollektivavtalet.

Förhandlingarna förs med sikte på att ha ett nytt avtal klart när det nuvarande går ut sista mars.

För den enskilde läraren har det ingen betydelse om avtalsområdet är stort eller litet, en god lön och bra villkor för att göra ett gott arbete är lika viktiga. Idag blir livslönen efter en lärarutbildning lägre än om man börjar arbeta direkt efter gymnasiet.

Ska fler välja läraryrket måste det löna sig att gå en lärarutbildning. Signalen behöver vara tydlig och entydig, lärarlönerna ska upp, inom alla avtalsområden!

Tusentals lärare kommer att saknas i Stockholm

I dagens DN uppmärksammas den annalkande lärarbristen i Stockholms län, i en stort uppslagen artikel. Länsstyrelsen beräknar att det kommer att saknas 11 000 utbildade pedagoger om sex år. Bristen på förskollärare väntas bli 4 400 personer, och vad gäller grundskolan behöver enbart Stockholms stad anställa ytterligare cirka 4 500 lärare de närmaste åtta åren.

Artikeln ger utmärkt bränsle i diskussionen och argumentationen kring varför lärarnas löner måste fortsätta att öka. 

Läs artikeln här

Engångspremie till nyutexaminerade speciallärare inte tillräckligt - höj lönen i stället

Idag presenterade regeringen en satsning för att få fler specialllärare. Att få fler speciallärare är bra, och nödvändigt. Lärarförbundet har pekat på behovet av fler speciallärare för att kunna ge alla elever det stöd de har rätt till.

Det regeringen föreslår är att utöka antalet utbildningsplatser på speciallärarprogrammet, med ytterligare 900 platser utöver de 100 platser som har aviserats tidigare. Dessutom vill regeringen införa en skattefri premie på 50 000 kronor för den som avlägger en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Men detta är inte tillräckligt för att få fler att utbilda sig till speciallärare. Att införa en skattefri premie räcker inte. Det handlar om några ynka hundralappar om man räknar om det till månadslön under den tid som man kan förväntas arbeta som speciallärare. Det man behöver göra i stället är att höja lönen, rejält. Ofta finansieras studierna helt av de lärare som vidareutbildar sig, och många studerar dessutom parallellt med sitt arbete som lärare. Då krävs det en ordentlig lönehöjning för att det ska kännas motiverande att göra en så stor, personlig satsning.

Läs mer på Sveriges Radio

Lärarlöner är inte en marknadsfråga

Idag skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén en debattartikel i Dagens Industri, som är en replik på en ledare av PM Nilsson i förra veckan:

"Lärarlönerna är inte en politisk fråga, det är marknaden som sätter lönen, skriver PM Nilsson i en ledare i Di den 24 februari. Det är en tröstlös bild som målas upp av ett system där marknaden tar hand om behoven, och om marknaden inte gör det beror det på att det inte finns några behov. Lärarförbundet kan tvärtom med kraft konstatera att vi har ett system där marknadskrafterna på skolområdet sätts ur spel." 

Läraren är elevens viktigaste resurs. Genom satsningar på läraren investerar vi i eleverna. Tyvärr utmärker sig Sverige som ett land med låga lärarlöner och med lärare som tvingas ägna alltför mycket av sin tid åt administration. Därför går vi går mot en fullskalig lärarkris och om sex år beräknas vi sakna 43000 lärare. Den som är bekymrad över skolresultaten i dag har anledning att oroa sig för hur det kommer se ut om några år.

Läs hela repliken här

Läs PM Nilssons ledare här

Nu är vi mitt i löneöversynen 2014

Vi är nu mitt i löneöversynen 2014 nu. Arbetet är i full gång. Lärarförbundet över hela landet diskuterar med politiker och förvaltningar, ger argument och påvisar orimligheter. Inte minst det orimliga i att om inget görs åt lärarkrisen med löneökningar som viktigaste recept, ja då blir det väldigt besvärligt. Kaos må vara ett slitet ord i kvällstidningsjournalistikens värld, men jag är övertygad om att det kan bli så. Om inget görs alltså!

Om riksdagen skulle fullfölja vad den förkrossande majoriteten av partierna säger som vill höja lärarnas löner, ja då skulle det hända saker. Vi ser fram mot regeringens och oppositionens budgetarbete. Vi ser också fram mot tydliga och konkreta besked från partierna inför valet.
Men görs det något runt om i kommunerna då? Där löneöversynen nu är i full gång? Ja det tycker jag faktiskt. Det finns goda intentioner på många håll runt om i landet.

Ett exempel är Falköping som nu tänkt om och satsar på lärarna. Fördelningen sägs inte vara klar mellan olika lärarkategorier, men sammantaget ett procentuellt resultat en bit över 5%. Det är bra. Riktigt bra.

Inte så långt därifrån satsar också Vårgårda extra. Vi närmar oss därmed Göteborgsregionen så frågan blir naturligtvis hur responsen blir från den regionen. Kommer kommunerna där bidra till att lösa lärarkrisen eller kommer det vara de kommunerna där det saknas flest lärare?

Är då 4-5% bra? Ja, om det är rejält mer än vad andra kommunalt anställda fått, då måste vi kunna säga att det är bra. Det betyder naturligtvis inte att alla behov är tillfredsställda och att inget mer behöver göras. Det är klart att Falköping och alla andra kommuner behöver satsa mer och i flera steg. Men här och nu, som enskild åtgärd är det bra. Riktigt bra.

Ett annat exempel är det som sker i Stockholms län. Stockholm stad var först ut med en extra satsning, tätt följt av Haninge. Nu i dagarna gick Sollentuna kommun ut och sa att de satsar 9,5 av 10 överskottsmiljoner på höjda lärarlöner. Också där pågår fördelningen och diskussionen om hur satsningen ska göras. Men intentionen att disponera utrymme till höjda lärarlöner är bra. Riktigt bra. Nu blir övriga kommuner i regionen än tydligare svaret skyldiga.

Ett fjärde exempel är Jönköping, denna Vätterns pärla där lönesatsningar på lärarna inte duggat tätt. Där satsar nu kommunen 15 miljoner extra på lärarlöner.

Som sagt, det händer mycket runt om i landet nu. Allt fler kommuner förstår att de måste satsa. Staten behöver bidra mer, men det måste också kommunerna göra.