Lärarförbundet
Bli medlem

Vi fortsätter påverka utformningen av lärarlönelyftet

I fredags träffade vi regeringen för att berätta hur vi ser på lärarlönelyftet. Med oss till mötet hade vi era åsikter och tre viktiga punkter för hur utformningen måste förbättras. Mötet var ett steg på vägen i vårt påverkansarbete för att kunna få alla parter att tycka som vi.

Under mötet var vi tydliga med att alldeles för många huvudmännen har tagit ett alldeles för litet ansvar för hur lärarlönelyftet ska vara en del i en långsiktig strategi för att höja lärarlönerna. Vår undersökning visar även att 8 av 10 kommuner delar ut lärarlönelyftet på måfå.
Regeringen måste också se till att bygga ut lärarlönelyftet så att det omfattar fler lärarkategorier, från förskolan och hela vägen upp genom skolsystemet. Vårt påverkansarbete slutar inte här - vi kommer fortsätta arbetat för att utformningen av lärarlönelyftet förbättras.

Det handlar om att lyfta hela lärarkårens samlade löner - och ska vi kunna göra det behövs mer statliga pengar och ett större huvudmannaansvar för lönerna.


Nu fortsätter vi vårt påverkansarbete

Mötet i fredags var bara ett steg på vägen, nu fortsätter vi vårt påverkansarbetet. En del i att höja lärares status är att se över arbetsbelastningen. Vi vet att sjuktalen i skolan är väldigt höga. Därför träffar vi idag socialförsäkringsministern, Annika Strandhäll, som har ansvar för sjuktalen.

Båda delarna hänger ihop. Det handlar om lönerna som måste upp och om arbetsbelastningen som måste bli rimlig i förhållande till det helt avgörande uppdrag som lärarna har.

Nu lyfter vi era åsikter om lärarlönelyftet till regeringen

Imorgon har vi blivit kallade till möte hos regeringen, där ska vi träffa Helene Hellmark Knutsson (S), för att berätta om hur vi ser på lärarlönelyftet. Vi kommer under mötet att lyfta fram era åsikter och trycka på tre viktiga punkter för hur genomförandet av lärarlönelyftet måste förändras.

Lärarlönelyftet är ett beslut av regeringen och vi vet att det inte har landat rätt. Vi kommer därför till mötet att lyfta fram de hundratals kommentarer som vi har fått in ifrån er via våra sociala kanaler och genom mail och telefonsamtal. Vi har läst och vi har lyssnat på er och nu vill vi att regeringen ska förstå hur ni känner.


Tre viktiga punkter till hur lärarlönelyftet måste förbättras:

1. Lärarlönelyftet måste bli permanent.
2. Lärarlönelyftet måste byggas ut för att omfatta alla lärarkategorier och skolledare.
3. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för lönerna och för hur det statliga bidraget ska användas.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Ser ni alla konsekvenser av lärarlönelyftet?
"Lärare A och B" uppfyller kriterierna men pengarna räcker inte till dom. Lärare A slutar sin tjänst och lärare B tänker fortsätta. Nu anställer man en ny lärare som kräver en högre lön p g a lönelyftet och får det. Nu ska lärare B arbeta vidare med ny kollega som har en högre lön men behöver handledning av lärare B. Är detta en rimlighet för lärare B att arbeta vidare?
Som jag ser det tvingas lärare in i en byteskarusell som ingen har önskat.

 • Skapad 2016-11-13 20:46

Många fler förväntar sig ett lönelyft - ansvaret vilar på arbetsgivarna!

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Det är arbetsgivarna som har ansvar för lönebildningen. Under hösten får många lärare besked om de fått ta del av lärarlönelyftet. Många vittnar om besvikelse, ilska, uppgivenhet och dålig stämning. Detta är ett misslyckande för arbetsgivare som inte tagit ansvar för sin egen lönebildning!

Skolledare har getts omöjliga förutsättningar att när förordningen genomförts så att omotiverade löneskillnader uppstår på arbetsplatser på grund av att arbetsgivarens egna lönesatsningar inte räcker till eller bidrar till en rimlig och begriplig lönesättning. Redan idag behöver dessa arbetsgivare, tillsammans med lärarfacken påbörja arbetet med hur detta ska rättas till, senast med början i 2017 års löneöversyn. Lärares löner måste fortsätta öka många, många år framöver.

Senast den första november ska kommuner och andra huvudmän rapportera till Skolverket vilka lärare som får ta del av det statliga lärarlönelyftet. Många lärare får besked nu i dagarna och reaktionerna är många. Media rapporterar om lärare som beställer uppsägningsblanketter, om dåliga processer och att många är besvikna.

Här har jag sammanfattat svar på några frågor jag fått den senaste tiden.

Vad tycker Lärarförbundet?

Att regeringen satsar miljarder på att bidra till uppvärderingen av lärarlönerna är bra. Förordning och föreskrifter kunde ha gett en bättre grund för arbetet men det är mycket olyckligt att alltför många arbetsgivare slarvar bort en unik möjlighet att lyfta lärarlönerna på ett positivt sätt. Hälften av kommunerna höjer bara lönerna tillfälligt trots att regeringen uttryckligen sagt att avsikten är att detta ska vara permanent. Processerna har ofta varit godtyckliga och otydliga och många lärare känner sig felaktigt behandlade. Många kommuners hantering av lärarlönelyftet är allt annat än acceptabelt.

Hur vill Lärarförbundet att det ska vara?

De statliga pengarna ska kompletteras med lokala lärarlönelyft och hanteras utifrån en helhetsbild av hur lärares löner ska utvecklas, som man till exempel gjort i Nybro kommun. Löneökningarna ska ske i tydliga processer som omfattar alla lärare och deras fackliga organisationer utifrån en bild av den skola man vill skapa och hur lönerna ska bidra till utvecklingen.Att bara skicka ut pengarna och låta rektor motivera bäst den kan – det är att lämna lärare och rektorer i sticket.

Vad vill du säga till den som inte fått del av lärarlönelyftet?

Många fler förväntar sig ett lönelyft, och ska göra det. Om du fått höra att du uppfyller kriterierna men inte kan få för att statens pengar är slut, så är det inte okej. När fler lärare uppfyller kriterierna måste arbetsgivaren skjuta till pengar i form av lokala lönelyft. Lärarförbundet arbetar vidare för att fler lärare ska få del av statliga lönesatsningar. Lokalt kan du, ditt ombud och din avdelning driva på och kräva att din arbetsgivare tar sitt ansvar, både för en uppvärdering men också för en lönesättning som speglar alla lärares arbete på ett begripligt sätt.

Vad sätter besvikelsen ljuset på?

Att eftersläpningen av lärares löner har pågått alldeles för länge. Huvudmännen har misskött lönebildningen för lärarna under flera decennier. När några får en mer rimlig lön och skillnaden syns på arbetsplatsen, blir det också tydligt hur många som är fel lönesatta. Den besvikelse och ilska det väcker riktas ofta mot det som görs för att ta steg mot en förbättring men bottnar i det som inte gjorts.

Vad är viktigt framöver?

Att arbetsgivarna får hjälp från staten för att höja lärarlönerna är inte detsamma som att de kan abdikera från ansvaret för uppvärdering och hantering av lärares löner. Det är fortfarande arbetsgivarnas ansvar att betala lönerna för att behålla kompetens och säkra framtida rekrytering!

Osäkra villkor och lönesättning utan kvalitet riskerar att göra läraryrket mindre attraktivt, vilket är tvärtemot syftet med hela reformen. Lärarlönelyftet måste utvidgas inför nästa år så att fler lärare kan omfattas och arbetsgivarna måste omgående ta ansvar med lokala lönelyft.


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Facket har tacket JA till Lärarlönelyftet. Man har därmed tackat JA till förnedring, orättvisor och godtycke för 2/3 av medlemmarna. Detta visste ni skulle komma. Nu tycker jag att ni ska stå för detta.
Ni vet vad som hände med förstelärarreformen. Ni vet vad Statskontorets enkätundersökning visat. Ändå tycker ni LLL är positivt.
Ni skiter i vad medlemmarna tycker och behandlar dem som barn

 • Skapad 2016-10-19 06:13
Anonym
Anonym
Svar till Anonym

Håller med dig till 100% tänker både lämna in min uppsägning till arbetsgivaren och facket. Tänker inte utsätta mig för denna förnedring. Detta kommer jag att göra oavsett om jag får del av satsningen elller ej. Så här behandlar man inte ett arbetslag ,fyra blev utan!

 • Skapad 2016-10-20 21:18

Vi säger ja till pengar till lärarlöner!

Lärares löner är för låga. Ingen enskild åtgärd kan rätta till decennier av eftersläpning. Men vi måste ta tillvara på alla de chanser som ges för att höja lärarlönerna. Lärarlönelyftet lyfter inte alla just nu, men kommer ge effekt för alla lärare på sikt, skriver Mathias Åström i Avtalsbloggen.

Lärares löner är för låga. Lärarförbundet arbetar för att alla lärares löner ska uppvärderas och spegla varje lärares ansvar och arbetsinsatser på en sådan nivå att fler vill bli lärare. Det är förstås bra för lärarna men också en förutsättning för att alla elever i en framtid kan möta en utbildad lärare och nå goda resultat.

Utvecklingen har vänt

Ingen enskild åtgärd kan rätta till decennier av eftersläpning eller lösa alla problem med lärares löner. Vi behöver använda alla tillgängliga verktyg. Utvecklingen har vänt och det är bra. Men uppvärderingen måste fortsätta och omfatta fler!

Jobbar brett för högre löner

Lärarförbundet arbetar på flera sätt för att uppvärdera lärares löner. Vi jobbar bland annat med:

 • Att få olika arbetsgivare att satsa extra på lärarlönerna genom opinionsarbete och samtal med politiker, företagsägare och tjänstemän.
 • Kollektivavtalsförhandlingar.
 • Ökad rörlighet – där lärarbrist råder och fler byter jobb, drivs löneläget upp.
 • Statliga satsningar.

Vårt påverkansarbete har bland annat bidragit till att två regeringar beslutat om ett antal statliga satsningar, bland andra karriärstegsreformen och lärarlönelyftet. Viktiga satsningar men långt ifrån de enda verktyg Lärarförbundet arbetar med, det är viktigt att ha i minnet. Men lärarlönelyftet, med sina, av regeringen beslutade begränsningar är ett tillgängligt medel som vi vill ta vara på.

Kan upplevas orättvist

Tidigare har de låga lärarlönerna blivit synliga främst i jämförelser med andra yrkesgrupper. Nu görs satsningar som leder till att skillnader uppstår inom lärarkåren, när några lärare får en rimligare lön. Det gör fellönesättningen mer synbar, paradoxalt nog för att den är på väg att rättas till. I det nära perspektivet kan det upplevas som orättvist och fyrkantigt men i ett större perspektiv för det oss lärare, som grupp ett steg på vägen mot målet, rimligare löner för alla.

Det blir inte ”sämre innan det blir bättre” men det blir bättre olika fort.

Därför påverkas alla lärare av alla löneökningar

Löneökningarna påverkar också andra lärares löneutveckling eftersom:

 • Den totala lönesumman ökar. Så länge en procentsats styr löneutvecklingen betyder det att det finns mer pengar att dela på i kommande löneöversyner.
 • Lönerna för lärare utan karriärtjänster ökar mer än genomsnittet. När lärare kan tjäna 50 000 kronor är det rimligare att föreslå att du ska ha 38 000 kronor än om den högsta lönen är 35 000 kronor.
 • Ingen vill ha löneskillnader som är svåra att förstå och förklara. Det ger argument för att höja fler lärares löner.

Arbetsgivaren har huvudansvar för uppvärderingen av lärarlönerna

Huvudansvaret för uppvärderin­gen av lärarlönerna ligger på huvud­männen. Lärarförbundet arbetar lokalt och nationellt för att varje arbetsgivare tar det ansvaret så att lokala och statliga satsningar samspelar, att alla lärares löner uppvärderas och att osakliga eller obegripliga löneskillnader undviks eller rättas till. Vi arbetar för nya satsningar i stället för att motarbeta de som redan gjorts.

Vi kan inte säga nej till lärarlönelyftet

Att rätta till lönerna för landets idag drygt 200 000 lärare kommer inte att gå fort eller lätt men innan årets slut kommer ungefär en tredjedel av dem att ha fått en rejäl löneökning. Självklart är detta något positivt. Om deras fackförbund, Lärarförbundet, skulle säga nej till lärarlönelyftet skulle det sannerligen väcka berättigade frågor.

När man inte bestämmer själv

Lärarlönelyftet är inget avtal utan en statlig förordning. Lärarförbundet har länge arbetat för att ytterligare pengar ska satsas på lärarlönerna, att de ska omfatta alla skolformer och fördelas på ett sådant sätt att de stimulerar alla lärare till utveckling och goda insatser.

Beslutet om lärarlönelyftet, liksom karriärstegsreformen, har tagits av regeringen. Vi har haft flera invändningar mot utformningen och genomförandet och varit tydliga med det gentemot såväl regeringar som arbetsgivare. Men när besluten väl är tagna väljer vi att arbeta för att genomförandet ska bli så bra som möjligt och för att såväl staten som huvudmännen tar ansvar för fortsatt uppvärdering av lärarlönerna och ökad kvalitet i lönesättningen.

Lärares och skolledares löner kommer inte att bli högre för att "lärare är värda det" utan för att "lärare behövs".

Ta tillvara på alla chanser

Inget enskilt verktyg räcker. Ingen åtgärd kommer heller att upplevas som helt rätt eller rättvis av alla. Satsningar kommer att variera mellan regioner, tidsperioder, lärargrupper och vem som gör satsningen. Vill vi påverka måste vi hålla de långsiktiga målen i minnet och ta vara på de möjligheter som finns.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Ok. Kan ni inte berätta mer om VAD ni varit kritiska emot.
Detta att vissa får men andra inte skapar i alla fall en tystnadskultur i kollegier landet runt. Man smyger med sitt eget och tappar solidariteten med varandra. Något som strider mot värdegrunden i våra styrdokument. Du ska arbeta för att skapa kollegialt lärande, men du ska samtidigt "se om ditt eget hus", och vara ett stort ego vad gäller lönerna. Jag har hittills inte talat med en enda lärare eller skolledare som tycker att lärarlönelyftet ELLER det individuella lönesystemet är bra. Alla suckar djupt. Om du är frisk och vill jobba med utvecklingsarbete ska du belönas. Om du har en kronisk sjukdom som gör att du "bara" orkar jobba deltid och väljer att satsa all din yrkeskraft på barnen eller eleverna - då ska du straffas. Nä, vart tog solidariteten och den gemensamma kampen om bättre löner vägen?? undrar en som arbetat i 43 år.

 • Skapad 2016-09-05 13:17

7 bästa tipsen att höja lönen när du byter arbete

Så här års, nära terminens slut, är det ganska vanligt att lärare funderar över gå vidare inom läraryrket och byta arbetsgivare.

Du har säkert inte missat att vi i Lärarförbundet arbetar hårt för att lärares löner ska fortsätta öka. Det gör vi genom att påverka politiker och visa att en av de största orsakerna till den växande lärarbristen är just de låga lärarlönerna. Lärarförbundet kommer fortsätta att arbeta för att alla kommuner tar sitt ansvar och förstår att lärarlönesatsningar är absolut nödvändiga och avgörande.

Det finns även sätt för dig själv som individ att påverka din löneutveckling. Min kollega och ombudsman Robban Nilsson har sen tidigare tagit fram sju tips på hur du kan göra för att få en högre lön när du byter arbetsgivare. Använd och sprid dem gärna!

7 tips för att höja din lön när du byter arbetsgivare

 1. Sök flera arbeten, gärna på fler orter. Med andra erbjudanden i ryggen är det lättare att förhandla om bra villkor.
 2. Förbered dig väl inför intervjuerna.
 3. Fundera i lugn och ro igenom vilken lön du är beredd att acceptera. Ha is i magen. Säg inte ja för snabbt.
 4. Skaffa dig kunskap om löneläget. Hur betalas lärare i regionen? Brukar arbetsgivaren betala bra löner? Ta tidigt kontakt med Lärarförbundets avdelning som har lokal kännedom.
 5. Acceptera inte argument om att lönenivån på arbetsplatsen hindrar arbetsgivaren från att ge dig den lön du begär. Lärarlönerna är för låga. Det är en viktig orsak till dagens lärarkris och måste rättas till.
 6. Om du inte kan få riktigt den lön du vill ha, fundera på om det finns andra förmåner som skulle kunna ingå i anställningsavtalet.
 7. Får du löften om framtida löneutveckling, var skeptisk. Alltför ofta uteblir den. Det är den lön som står på anställningsbeviset ni kommer överens om, ingen annan!

Kommentarer:

Rune
Rune Engström

Ännu inget svar från bloggaren på mitt inlägg från 23 februari.

 • Skapad 2016-04-13 00:09
Ingalill
Ingalill Ahlin

Ska byta jobb vara enda alternativet för att höja sin lön? Stafettsystem inom lärarkåren?
Det har vi ju sett hur det gått inom andra yrkeskårer. Elever får ständigt nya lärare som "måste" sluta för att höja sin lön och tänka på "sitt". Kollegialt lärande och trygghet för nyutbildade minskar. Det finns bara förlorare med ett sådant system. Nej lön efter utfört arbete och förutsättningar är en självklarhet enligt mig

 • Skapad 2016-03-20 17:15
Rune
Rune Engström

( fortsättning på nedanstående inlägg )........premierats. Tänk er äldre lärare med många års fullgott arbete som inte får del av extrapengarna. Nu blir det kanske lärare som hotar med att flytta som premieras istället. Eller nyare lärare som är bra på att marknadsföra sig själva.

 • Skapad 2016-03-16 20:55
Rune
Rune Engström

Nu har det gått ungefär tre veckor sedan jag skrev nedanstående inlägg, men något svar om varför motionen avslogs har varken kommit hit eller till min mailadress i Katrineholms kommun. Om förstelärarpengarna och det nya statliga tillägget använts till att låta alla lärare med, till exempel, mer än 12 års erfarenhet förhandla upp sin lön hade det varit ett stort steg på vägen mot en karriärtrappa. Det hade verkligen varit individuell lönesättning där utfört arbete

 • Skapad 2016-03-16 20:50
Rune
Rune Engström

Vi märker av lärarbristen mer och mer. I det läget kommer ett lönetillägg som, om jag räknar rätt, ska ges till cirka 40 procent av lärarna i grundskolan. Det var ett tag sedan jag läste kriterierna men jag uppfattade inte att erfarenhet och tid i yrket skulle spela in. Att stanna på en arbetsplats och i en kommun borde löna sig. En löneutveckling över tid har naturligtvis stor betydelse för yrkets attraktionskraft. Jag skrev en motion till förra kongressen där jag föreslog en karriärtrappa där alla, utöver den vanliga lönerevisionen, skulle få förhandla upp sin lön ett antal gånger under karriären. Motionen fick ett brett stöd i min kommun, Katrineholm men avslogs av kongressen. Motiveringen förstod jag inte.
Det nya lönetillägget som beslutats av regeringen kommer att slå väldigt snett och ställa till problem på skolorna. De flesta lärare är mycket skickliga och äldre lärare som haft en dålig löneutveckling i många år kommer att må dåligt om de inte får del av tillägget. Detta kan också drabba verksamheten på skolorna.
Hör gärna av dig om varför min motion avslogs.

 • Skapad 2016-02-23 19:24
Anonym
Anonym

Tycker att mitt fackförbund skulle uppmuntra kommuner att premiera sin personal som stannar kvar på sin arbetsplats!
Och glöm inte bort att fp oxå betalar sin medlemsavgift, varje månad!

 • Skapad 2016-02-22 16:47

Lärarbristen fortsätter att växa

null

Förhandlingschef Mathias Åströms avtalsblogg.

Lärarförbundet har i flera år varnat för en kommande lärarbrist, där vi pekat på siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. I sina prognoser visade SCB att det år 2020 skulle saknas 43 000 lärare. Nu har SCB kommit med nya, uppdaterade siffror, som visar att lärarbristen verkar bli långt större än man tidigare trott. Om tio år, år 2025, kommer mer än 65 000 lärare att saknas. Det innebär att lärarbristen växer och förvärras. De direkta konsekvenserna är större klasser/grupper och fler obehöriga lärare.

Men, trots att bilden ser tämligen mörk ut när man tittar på siffrorna, så vet vi att lärarbristen går att hejda. Det finns lösningar. Det handlar om att politikerna måste satsa på sånt som får fler att vilja bli lärare och som får de lärare vi har att vilja stanna kvar i yrket. Då är högre löner avgörande, men även lärares förutsättningar och villkor.

Därför säger vi att 2015 inte får bli ett mellanår, utan att kommunerna måste fortsätta att investera i sina lärare, och att regeringens utlovade satsning på 3 miljarder till lärarlöner, måste på plats.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand uttrycker det så här:
"Läraryrket är fantastiskt och därför är det ett enormt slöseri att alltför många väljer bort det på grund av de låga lönerna. Att investera i lärarna är att investera i eleverna."

Läs mer här.

​Högsäsong för lönesamtal

Mathias Åström och Anett Hallsten svarade på frågor om lön och gav sina bästa tips under förra veckans lönechatt.

Mathias Åström och Anett Hallsten svarade på frågor om lön och gav sina bästa tips under förra veckans lönechatt.

Förhandlingschef Mathias Åströms löneblogg.

  Många lärare på Sveriges skolor har precis haft, eller ska ha, lönesamtal med sin chef. I förra veckan chattade jag och regionombudsman Anett Hallsten om lärarlöner. Frågorna handlade nästan uteslutande om lönesamtalet. Den absolut vanligaste frågan var, i förenklad form: "Jag ska ha lönesamtal i morgon och undrar vad jag kan begära för lön?"

  Svaret är att det beror på var du bor, hur efterfrågan på din lärarkategori ser ut i din kommun och hur lönestrukturen är där. Lönen sätts individuellt och det kan skilja från person till person hur mycket man får. Ett bra sätt är att kolla på verktyget Min lön på Lärarförbundets webbplats, lararforbundet.se/minlon. Här kan du titta på din egen kommun och jämföra med vad andra lärare inom samma kategori tjänar, samt jämföra det med andra närliggande kommuner.

  På Lärarförbundets webbplats finns  många tips inför lönesamtalet samlade. Du kan också kontakta Lärarförbundets medlemsservice, på telefonnummer 0770- 33 03 03. Hit kan man ringa alla vardagar mellan kl 8-17.

  Vilken lönestatistik ska du som lärare lita på? 

  Lita inte på första bästa lönestatistik som dyker upp när du googlar, eftersom det florerar webbplatser med allmän lönestatistik för alla yrkesgrupper, men som tyvärr inte är särskilt tillförlitliga och kan ge felaktiga uppgifter. Lärarförbundets statistik är pålitlig och ger en faktisk bild av vad folk har i lön i respektive åldersgrupp.

  Hur lägger du fram att jag vill ha högre lön?

  Ibland kan det kännas svårt att veta hur man ska lägga fram att man vill ha högre lön. Ofta handlar det om att med helt vanliga ord beskriva vad du gör, vilket ansvar du har tagit och hur du tycker att det ska påverka lönen. Och om att ställa frågan direkt till din chef: har jag rätt lön? Om du själv har tänkt ut vad du vill ha för lön, fråga din chef vad hen tycker att du behöver göra för att få den lönen.

  Inget lönesamtal på din skola?

  Varje år får vi också frågor från lärare som inte har lönesamtal på sin skola och som får sin lön tilldelat sig utan chans att påverka den i ett lönesamtal. Här finns en del att göra kring din skolas löneprocess.

  Alla tillsvidareanställda har rätt till ett lönesamtal. Därför ska du be din chef om ett samtal. Är det svårt att få till det så vänd dig till din avdelning, som kan de ge dig stöd. Beskriv situationen på din skola för att se om avdelningen känner till problemet, och för att de ska kunna hjälpa både dig och din rektor.

Lärarna är de senaste årens lönevinnare

Förhandlingschef Mathias Åströms avtalsblogg.

När vi tittar på kommunernas satsningar på sina lärare under 2012-2014 så ser vi att alla kommuner - även de som har höjt lärarlönerna minst - ligger en bra bit över arbetsmarknadens snitt. Även då bara de förhandlade utfallen synas.

Till det kommer värdet av statliga satsningar och andra lokala satsningar utöver det som ingår i löneöversynen. Sedan 2012 har lärarna fått högre löneökningar än andra yrkesgrupper. Det är en stor framgång, men inte skäl nog att tycka att det är tillräckligt.

För vi ser samtidigt att det finns kommuner som inte verkar förstå, eller ta på allvar, att vi står inför en omfattande lärarbrist. Gemensamt för dessa kommuner är att den politiska ledningen fortfarande inte tar lärarförsörjningen på fullt allvar. Det är en verklighetsfrånvänd strategi.

Bland de som satsat mest under avtalsperioden finns Pajala, Stockholm, Kristinehamn och Oskarshamn. Ska de ha den fulla nyttan av de satsningar de gjort måste de fortsätta satsa. I botten hittar vi Sotenäs, följt av Vallentuna, Arjeplog, Degerfors, Haparanda och Burlöv. De har inte bidragit under avtalsperioden till att komma tillrätta med lärarkrisen i samma utsträckning som andra.

Läs mer i Lärarnas tidning, och se hur din kommun har satsat på sina lärare

Fullt fokus på att lönerna ska upp även 2015

Förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingschef Mathias Åströms löneblogg.

Lärarnas Samverkansråd, som består av Lärarförbundets representantskap och Lärarnas Riksförbunds Förbundsråd, har beslutat att inte säga upp det kommunala avtalet, HÖK12. Avtalet fortsätter alltså att löpa under 2015. Beslutet grundar sig i bedömningen att en uppsägning skulle ge lärarna lägre löneökningar, och att vi därför vinner mer på att behålla avtalet.

Det är ett klokt och långsiktigt beslut. Utifrån kunskapen om förhandlingar och arbetsmarknadens spelregler har ombuden i Lärarnas Samverkansråd gjort ett strategiskt vägval som lägger grunden för en fortsatt uppvärdering av lärarlönerna och läraryrket i vid mening.

I alla kommuner har lärarnas löneutveckling varit minst en procent över arbetsmarknadens snitt hittills under avtalsperioden. Medellönen för lärarna har ökat med 1000 kronor mer än arbetsmarknadens genomsnitt. Det är en rejäl relativlöneförskjutning till lärarnas fördel.

Men naturligtvis räcker inte detta. Lärarnas löneutveckling måste fortsätta att utvecklas positivt även kommande år om vi ska lyckas undvika den stora lärarbrist vi står inför och delvis redan befinner oss i. Att Statistiska Centralbyrån spår att 43 000 lärare kommer att saknas redan om fem år är oerhört allvarligt. Och lärarbristen är också vårt främsta argument för att trycka på politikerna att fortsätta att uppvärdera läraryrket. Vi vet ju att de som väljer bort läraryrket - och även de som är lärare och som överväger att lämna yrket - gör det främst på grund av den låga lönen men även den höga arbetsbelastningen. 

Lärarförbundet kommer fortsätta att arbeta för att alla kommuner tar sitt ansvar och förstår att lärarlönesatsningar är absolut nödvändiga och avgörande.

Läs mer om se webb-tv-intervju med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, där hon berättar om arbetet under det sista avtalsåret och framåt

Kommentarer:

Raja
Raja Qamhawi

Hej,
Det är bra att facket ta upp gång på gång lärarnas löneutveckling, och att lärarlönesatsningar är absolut nödvändiga och avgörande.
Men jag hoppas att förbundet ska se över att modersmålslärare ska få en rättvis lönehöjning och är jämnbördiga med klass/ämneslärare.
Jag tar mig som exempel:
Jag har jobbat som lärare sedan 1982
Först som klasslärare för tvåspråkiga elever i nästan 20 år. klasslärare för en förberedelse klass i 3 år.
Modersmålslärare och ämnes lärare i moderna språk (Arabiska) i 8 år. Jag är behörig och har lärare legitimation och räknas som erfaren och duktig lärare som gör skillnad. Trotts allt detta så ligger jag långt ifrån mina kollegor lönemässig.
Man skäms att det är en stor skillnad i lön mellan mig som har jobbat i 32 år och klasslärare som har hunnit att jobba i några år.
Jag hoppas verkligen att:
- lönehöjning ska vara lika för hela lärare kåren för att höja yrkets status, och minska lärarnas missnöje.
- Karriärreformen ska tas bort för att det har fungerat från A till Ö Flummig och olika tyckande. Samt det har skapat dålig klimat i skolorna och bland kollegor. Det är bättre att statens pengar ska delas till alla för att återvinna soldaritetsandan på skolorna igen.
- att höja lärarnas löner med tio tusen som lärare förbundet har förespråkat tidigare kan vara en lösning på lärare flytt från ena kommuner till andra för att få högre lön. lärare stabilitet på skolorna är mycket viktigt.
Den allra bästa är att skolorna återförstatliga efter 20 kommunaliseringen som resulterade ständigt till sjunkande resultat, och högre kostnader och mer makt missbruk från skol chefer.

Med vänlig hälsning
Rajwa

 • Skapad 2014-12-15 13:39

Sätt inte lärarna och eleverna på väntelista

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Förhandlingschef Mathias Åströms löneblogg.

Den politiska situation som nu uppstått, där regeringens budget har fallit till förmån för alliansens budget och där extraval har utlysts i mars nästa år, kan få ödesdigra konsekvenser för lärarna och eleverna. Lösningarna för skolan känns längre bort än någonsin. Detta trots att det i mångt och mycket råder politisk samsyn kring vad som krävs för att lösa skolans utmaningar. 

De flesta är i dag överens om att elevernas kunskapsresultat måste höjas och att vi måste få lärare att vilja stanna i yrket och fler unga att vilja bli lärare. Vi har inte varken råd eller tid att sätta lärarna och eleverna på väntelista hur länge som helst. 

Häromdagen skrev Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Lärarnas Riksförbunds ordförande tillsammans på DN Debatt, med budskapet att partierna nu inte får offra de viktiga sakfrågorna för den politiska prestigen: 

"Få frågor har det senaste året uppmärksammats så mycket som krisen i skolan och vikten av att satsa på lärarna. Politiker på båda sidor om blockgränsen har talat om behovet av att lärarnas löner höjs – och nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) gjorde redan före valet höjda lärarlöner till ett prioriterat vallöfte. 

Väljarstödet för att satsa på lärarna är också mycket stort. I Göteborgs universitets nya undersökning om valets viktigaste frågor kom höjda löner för lärarna allra högst upp som enskild fråga. Att investera i lärarna – och därmed i höjda kunskapsresultat – är av strategiskt intresse för en kunskapsnation som Sverige." 

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter