Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

I hamn med ett nytt avtal

Torsdagen 20 september hände det till slut. Lärarförbundets avtalsdelegation med 101 lärarrepresentanter från hela landet samlades i god demokratisk ordning, diskuterade och antog avtalet med SKL. Några dagar efteråt finns anledning att stanna upp och reflektera lite.

Arbetet med medlarna pågick verkligen in i sista stund för att få alla texter på plats. Det handlade om enskilda skrivningar i texterna men framför allt att få till ett konkret uppdrag, åliggande för lokala parter – där ju arbetsgivaren är den som i slutändan har och ska ta ansvar för verksamheten. Det handlade också om att få på plats ett tydligt uppdrag för varje arbetsplats – där uppdraget måste gå hand i hand med det stöd som arbetsgivaren måste stå för. Syftet med diskussionerna på arbetsplatserna är ju att synliggöra alla arbetsuppgifter och diskutera insatser som skapar balans. Och det kan självklart inte bara vara ett uppdrag för arbetsplatsen och dess rektor. För även om Sveriges rektorskår är mycket kompetent, krävs ett ordentligt arbete i varje kommun för att skapa förutsättningar för rektors ansvar.

Stort intresse och engagemang bland medlemmarna

Väl texter på plats och avtal antaget, vidtog presskonferens och därefter en massiv informationsinsats till medlemmar och förtroendevalda. Lärarförbundet är en medlemsorganisation – av och för medlemmar - och det syns i vår kommunikation. Vi har mobiliserat för att så snabbt som möjligt få ut information och vara tillgängliga för att svara på frågor och kommentarer. Det har varit en fantastisk respons. Ett exempel; 175000 har tittat på den lilla sammanfattande filmen om avtalet som vi lade ut på torsdagskvällen. Det visar på ett stort intresse och engagemang i medlemsled det ska vi bygga vidare på.
Återkopplingen har också varit tydlig. Många medlemmar uttrycker nöjdhet över att vi äntligen kunde gå i mål med ett avtal med syfte att komma tillrätta med orsakerna till lärarbristen – arbetsmiljön, där arbetsbelastningen är största utmaningen, och därtill lönerna, där erfarenhet, kontinuitet och stabilitet behöver premieras. Att vi fick till detta, istället för en konflikt som skulle kostat alla den retroaktiva lönen uppfattar jag också stor lättnad över i medlemsled. Det är förstås förståeligt.
Men visst finns det också röster av missnöje. Röster som säger att vi borde kommit längre och varit konkretare. I synnerhet finns det en berättigad oro för den ekonomiska situationen i en del kommuner. Hur de ska klara att prioritera att stärka förutsättningarna för arbetet i skolan i en redan stram kommunal ekonomi? Det måste de klara och de måste förstärka samarbetet med staten och nyttja de resurstillskott som kommer via olika statsbidrag. Staten har ökat sin del i finansieringen av skolan under senare år. Det är ett tillskott som måste nyttjas klokt.

Betyder det att vi är nöjda?

Är vi nöjda? Är det bra? Det som är bra med avtalet är att vi fick SKL med på att en turordning för skolan måste utgå från skolans förutsättningar och möta skollagens krav. Det tog lång tid, men till slut var vi överens om det. Det som också är bra är just satsningen på arbetsmiljön med fokus på arbetsbelastningen och arbetet för att få till en rimlig lönestruktur så att det helt enkelt ska löna sig att vara bra där du är. Det vill säga, att du inte ska behöva byta arbetsgivare för att få upp lönen.
Till syvende och sist är jag nöjd med att avtalet innebär en gemensam satsning från oss och SKL på det som är allra viktigaste – att stärka förutsättningarna för elevernas viktigaste resurs, lärare och skolledare. Men nöjd på riktigt kommer jag först bli när det börjar hända rejäla saker runt om i Sveriges kommuner, när läraryrket kännetecknas av friskfaktorer och när fler vill bli och fortsätta vara lärare.
När nu avtalet är på plats börjar nästa och helt avgörande steg, att få det att göra skillnad. Jag vet att Lärarförbundets förtroendevalda är i gång med samtal med arbetsgivare om hur arbetet ska läggas upp. Detsamma är vi centralt med det stora stödprojekt vi ska genomföra tillsammans med SKL.
Det här är ett jobb vi gör tillsammans. Det är bara så vi får fler och friskare lärare.


Hur lång tid kan det ta egentligen?

Borde inte #skolavtal18 vara klart nu?  Det gamla avtalet löpte ut 31 mars. Med den lärarbrist som råder borde det vara fullt fokus på att få ner arbetsbelastningen och få upp lönerna. Så varför lägger vi tid på att diskutera uppsägning vid arbetsbrist och turordning?

Jag förstår att ni frågar. Det beror på att SKLs förhandlare anser att regelverket för hur man ska hantera uppsägningar vid arbetsbrist är helt avgörande och måste göras om. De vill att även lärarområdet ska ha samma regler som andra verksamheter i kommuner. Men i skolan har vi en skollag med regler för behörigheter och legitimation som måste tas hänsyn till. Det går inte att rakt av överföra andra sektorers spelregler till skolan och tro att det fungerar. Det blir rättsosäkert, orimligt och inte minst än svårare för att inte säga omöjligt att hantera för rektorerna. Och ovanpå det riskerar effekten bli att en behörig lärare med lång anställningstid får gå –i en tid när det istället borde letas med ljus och lykta efter att behålla de som är lärare, och få fler att välja yrket.

SKL:s förslag kan få orimliga följder

Så trots att uppsägning på grund av arbetsbrist är ovanligt är det ingen icke-fråga. Det regelverk som SKL föreslår riskerar att få orimliga följder. En likvärdig skola med behöriga lärare som har förutsättningar och lön motsvarande uppdraget. Vill man åstadkomma det, då kan inte mantrat att ha samma uppsägningsregler som andra sektorer vara vare sig prioriterat eller ett framgångskoncept.

Så låt mig vara lite extra personlig: Jag är rätt bedrövad över att vi är där vi är. Just nu behandlas en fråga som inte har någon positiv effekt på det som är vår huvudutmaning – att få fler lärarkollegor!

Men nu är vi där vi är, och vi är i medling. I början av september återupptar medlarna sitt arbete och det är min absoluta förhoppning att de då ska landa ett förslag till avtal som har både rätt fokus och önskvärd effekt. För det är ju det Sverige behöver.

Retroaktiv lön

Sist och slutligen: när väl avtalet är i hamn är det dags för löneutbetalningar från april. Så den som väntar på något gott får också retroaktiv lön. Så prata gärna med din chef eller ansvarig i förvaltning. Be dem eller kräv av dem att också de säger ifrån, att nu räcker det – tänk på #lärareffekten och teckna ett avtal för lärarna och skolan!

Läs frågor och svar om medlingen


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Men vad betyder det som står om man följer länken till frågor och svar om medlingen?

"Men om Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) skulle gå i konflikt blir det vanligen inte någon retroaktiv lön."

Riskerar vi alltså att inte få den retroaktiva lönen om det blir strejk? Och varför är detta i så fall förbestämt, borde man i så fall inte förhandla om detta?

 • Skapad 2018-08-29 20:22
Joanna
Joanna Hagströms
Svar till Anonym

Hej!

Skälet till att det normalt sett inte blir retroaktiva löner vid konflikt är att vi först behöver säga upp avtalet för att kunna gå in i konflikt.

Efter en konflikt går vi in i förhandlingar med nya förutsättningar vad gäller avtalets utformning, det vill säga inga gamla överenskommelser om avtalsperiod eller löneöversynsdatum gäller längre. Historiskt sett vet vi att arbetsgivarsidan inte är särskilt angelägen om att kompensera oss (alltså betala ut retroaktiv lön) för tid som vi har använt till konflikt, stridsåtgärder leder sällan till välvilja hos motparten. Men ännu är vi medling, och jobbar vidare mot ett nytt #skolavtal18!

Hälsningar Joanna, Lärarförbundet

 • Skapad 2018-08-31 08:47
Anonym
Anonym

Retroaktiv lön, då hoppas jag att vi får det som bytt arbetsgivare efter 1 april. Nya lönen är satt enligt 2018 års nivå men tidigare arbetsgi are kan ju betala för det arbetet man har gjort

 • Skapad 2018-08-29 16:45

Bekymmersamt läge i avtalsförhandlingarna

Jag är bekymrad över läget i förhandlingarna om nytt skolavtal. Lärarförbundet, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, vill ha ett avtal som gör skillnad i varje skola och varje kommun. Det finns ännu inte på plats i förhandlingarna med SKL, Sveriges största skolarbetsgivare. Men vi viker oss inte.

SKL behöver ta ansvar för att vi lärare får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, med rimlig arbetsbelastning och en lön som motsvarar vårt ansvar och vår utbildningsnivå. Det är också det enda sättet att trygga att fler unga väljer läraryrket och på så sätt avvärja lärarbristen.

Se filmen där jag kommenterar avtalsrörelsen

Ta ställning för skolan

Var med och agera. Tillsammans behöver vi sätta tryck på politikerna i SKL, så att vi kan landa i ett avtal som gör skillnad. Dela Lärarförbundets inlägg i sociala medier, skriv insändare, lyft frågan med politiker i din kommun.

Dela gärna Lärarförbundets bilder i sociala medier, tillsammans med #skolavtal18 #lärareffekten
Till delningsbilder

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Det är väldigt tyst här på bloggen!!!

 • Skapad 2018-06-04 11:59
Anonym
Anonym

Varför inga svar/kommentarer Mathias????

 • Skapad 2018-05-31 12:01
Anonym
Anonym

Har läst SKL/Pactas avtalsinriktning och förstår inte riktigt vad ni har diskuterat när arbetsgivarens syn är så vitt skild från LF/LR's. Tycker man kunde sagt stopp och belägg från första början. Konfliktvapnet är ju inget att skramla med så nära sommarlovet (lockoutrisk!).
Detta är haken med att ha ett avtal som går ut så nära lovet. Tycker vi ska vägra diskutera mer tills arbetsgivaren kommer med ett helt omarbetat förslag.

 • Skapad 2018-05-09 12:10
Elena
Elena Söderlund

Glöm inte förskolan, utan bra start i livet kommer inte skolan fungera heller!

 • Skapad 2018-05-07 22:35
Elena

Om Elena Söderlund

Jag är glad och entusiastisk person. Älskar barn och familj.
Gillar ständigt att utvecklas. Finner krafter och inspiration i musiken och naturen.

Anonym
Anonym

Slå näven i bordet! Sluta dalta, får vi inte genom våra krav så strejkar lärarkåren.

 • Skapad 2018-05-07 15:41
Anonym
Anonym

Det går inte att vara lite mer konkret? Vad är det ni inte kommer överens om?

 • Skapad 2018-05-04 22:09
Jesper
Jesper Berglund

Men, orka titta på långsam film, när det går så mycket snabbare att läsa. Varför inte skriftlig information?

 • Skapad 2018-05-04 19:57
Kamyar
Kamyar Amin

Bra! Kämpa på!

 • Skapad 2018-05-04 17:27
Charlotte
Charlotte Lindberg

Bra! Kämpa!
Vi behöver fler lärare som orkar!

 • Skapad 2018-05-03 20:12

Läget i avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna med SKL om det kommunala avtalet fortsätter. I den här filmen berättar jag om läget.

Kommentarer:

Monica
Monica Wincent

Du pratar bara om skolan......var tog förskolan vägen, vi är väl också en del i avtalsrörelsen?

 • Skapad 2018-04-26 18:16
Sven-Olof
Sven-Olof Andersson

Tycker vi medlemmar åtminstone borde få veta var stötestenarna ligger. Vad är det SKL är motsträviga till?

 • Skapad 2018-04-25 17:09

Intensifierade förhandlingar om kommunala avtalet

Intensifierade förhandlingarna med SKL om det kommunala avtalet. I den här filmen berättar jag mer om läget inför det att avtalet går ut den 31 mars.

Kommentarer:

Eva
Eva Lilja

se till att det lönar sig att ha förskollärarlegitimation, de finns de som har högre lön än jag och de har inte legitimationen som jag har...

 • Skapad 2018-03-28 08:15
Robert
Robert Christensen

Nästan vad som helst - men inte sifferlöst!

 • Skapad 2018-03-26 14:47
Robert

Om Robert Christensen

Hej!
Jag är en gymnasielärare i samhällskunskap och historia, och har även undervisat i kommunikation och en massa media kurser. Jag har jobbat på IM,med SFI, högstadium, friskola och framförallt kommunalt gymnasium.

Jag har varit fackligt aktiv i Lärarförbundet alltsedan studietiden vid Högskolan Dalarna.
Har alltid tyckt att arbetsrätt och lön är viktiga frågor - men börjar mer och mer tycka att arbetsbelastning är allt för underskattat!

Som lärare är jag starkt färgad av Dewey´s "Learning by doing" och översätter det gärna till kunskapa. Praktiska moment/skapandeprocesser som skapar en brygga mellan teori och verklighet ingår i min kunskapssyn.

​Nu är avtalsförhandlingarna med SKL i full gång

Vi har överlämnat vårt yrkande till SKL och de har överlämnat sitt motsvarande till oss. Nu pågår utvecklande diskussioner om vad vi respektive SKL menar.

För oss som förhandlar för Sveriges alla lärare i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kultur- och musikskolan är utgångspunkten lika enkel som utmanande för Sveriges kommuner: Belastningen måste ned och lönerna upp – jag tjatar om det, men det är bara för att det är så centralt. Kommer vi inte tillrätta med de olika utmaningar som kan sammanfattas i belastningen och lönerna kommer inte huvudmännen kunna göra något åt lärarbristen. Det i sin tur vore katastrofalt för samhällsutvecklingen.

Belastningen tar sig olika uttryck i olika skolformer, men gemensamt oavsett om det är belastningen i förskolan eller grundskolan eller någon annan del skolan så är problemet att förutsättningarna inte matchar uppdraget. För stora grupper, för lite planeringstid och för mycket arbete och roller som tar fokus från det pedagogiska arbetet förenar Sveriges lärarkår. Det är därför flera lärarkategorier toppar arbetsmiljöverkets sjukstatistik. Och det är utöver det mänskliga lidandet så fruktansvärt onödigt och ett slöseri som måste upphöra.

Och även om de senaste årens lärarlöner totalt sett ökat mer än för arbetsmarknaden i sin helhet måste det fortsätta att hända mer och det måste hända för fler och överallt. Fortsatt höjda löner som träffar fler och inte minst ger en skjuts åt lönerna för alla erfarna lärare i alla skolformer.

Vi behöver en konkret och gemensam plan som visar att Sveriges kommuner nu sätter lärares och skolledares förutsättningar och villkor i centrum. Det är de skyldiga barn och elever . Det är det som nu är på det gemensamma partsbordet, med ambition att nå lösningar som gör skillnad.

To be continued…


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Blir det ett nytt nollavtal liknande HÖK12 som faktiskt inte garanterade någon en enda kronas löneökning?

 • Skapad 2018-03-15 21:54
Anonym
Anonym

Har från ledning precis fått höra att årets lönepott är liten. Så mycket var vi förskollärare värda. Sluta säga att Ni ska satsa på lärarkåren, att vi gör skillnad och att Ni kämpar för oss. De senaste tjugofem åren i branschen visar på större barngrupper, färre utbildad personal, mer arbetsuppgifter, stress och sjukskrivningar. Det är dags för Lärarförbundet att höja sin röst för oss medlemmar.

 • Skapad 2018-03-03 13:10
Helena
Helena Pettersson

Roberto Gonzalez Cabezas, åldersdiskriminering är ordet!
Men vad har nu hänt sen 7/2 Mathias? Står förhandlingarna stilla?

 • Skapad 2018-03-01 06:28
Roberto
Roberto Gonzalez Cabezas

Det är bra att man uppmärksammar att de äldre lärarna diskrimineras i lönesättning. Jag tolkar att Mathias likställer detta med erfarna lärare. Vi ser detta i Norrköping i vår statistik. Jag förstår att man förmildrar formuleringarna men det handlar om åldersdiskriminering i lönesättning. Det högtid att ifrågasätta individuella lönerna. Vi, Lärarförbundet, har bidragit att skapa oförklarliga löneskillnader bland våra medlemmar. En indexerad del plus en mindre individuellt del skulle vara mera rättvist. Annars säger vi emot oss själva och bidrag till splittring. Titta på allt forskning. Vi får kritik av professorer!

 • Skapad 2018-02-24 19:22

Vi fortsätter påverka utformningen av lärarlönelyftet

I fredags träffade vi regeringen för att berätta hur vi ser på lärarlönelyftet. Med oss till mötet hade vi era åsikter och tre viktiga punkter för hur utformningen måste förbättras. Mötet var ett steg på vägen i vårt påverkansarbete för att kunna få alla parter att tycka som vi.

Under mötet var vi tydliga med att alldeles för många huvudmännen har tagit ett alldeles för litet ansvar för hur lärarlönelyftet ska vara en del i en långsiktig strategi för att höja lärarlönerna. Vår undersökning visar även att 8 av 10 kommuner delar ut lärarlönelyftet på måfå.
Regeringen måste också se till att bygga ut lärarlönelyftet så att det omfattar fler lärarkategorier, från förskolan och hela vägen upp genom skolsystemet. Vårt påverkansarbete slutar inte här - vi kommer fortsätta arbetat för att utformningen av lärarlönelyftet förbättras.

Det handlar om att lyfta hela lärarkårens samlade löner - och ska vi kunna göra det behövs mer statliga pengar och ett större huvudmannaansvar för lönerna.


Nu fortsätter vi vårt påverkansarbete

Mötet i fredags var bara ett steg på vägen, nu fortsätter vi vårt påverkansarbetet. En del i att höja lärares status är att se över arbetsbelastningen. Vi vet att sjuktalen i skolan är väldigt höga. Därför träffar vi idag socialförsäkringsministern, Annika Strandhäll, som har ansvar för sjuktalen.

Båda delarna hänger ihop. Det handlar om lönerna som måste upp och om arbetsbelastningen som måste bli rimlig i förhållande till det helt avgörande uppdrag som lärarna har.

Nu lyfter vi era åsikter om lärarlönelyftet till regeringen

Imorgon har vi blivit kallade till möte hos regeringen, där ska vi träffa Helene Hellmark Knutsson (S), för att berätta om hur vi ser på lärarlönelyftet. Vi kommer under mötet att lyfta fram era åsikter och trycka på tre viktiga punkter för hur genomförandet av lärarlönelyftet måste förändras.

Lärarlönelyftet är ett beslut av regeringen och vi vet att det inte har landat rätt. Vi kommer därför till mötet att lyfta fram de hundratals kommentarer som vi har fått in ifrån er via våra sociala kanaler och genom mail och telefonsamtal. Vi har läst och vi har lyssnat på er och nu vill vi att regeringen ska förstå hur ni känner.


Tre viktiga punkter till hur lärarlönelyftet måste förbättras:

1. Lärarlönelyftet måste bli permanent.
2. Lärarlönelyftet måste byggas ut för att omfatta alla lärarkategorier och skolledare.
3. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för lönerna och för hur det statliga bidraget ska användas.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Ser ni alla konsekvenser av lärarlönelyftet?
"Lärare A och B" uppfyller kriterierna men pengarna räcker inte till dom. Lärare A slutar sin tjänst och lärare B tänker fortsätta. Nu anställer man en ny lärare som kräver en högre lön p g a lönelyftet och får det. Nu ska lärare B arbeta vidare med ny kollega som har en högre lön men behöver handledning av lärare B. Är detta en rimlighet för lärare B att arbeta vidare?
Som jag ser det tvingas lärare in i en byteskarusell som ingen har önskat.

 • Skapad 2016-11-13 20:46

Många fler förväntar sig ett lönelyft - ansvaret vilar på arbetsgivarna!

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Det är arbetsgivarna som har ansvar för lönebildningen. Under hösten får många lärare besked om de fått ta del av lärarlönelyftet. Många vittnar om besvikelse, ilska, uppgivenhet och dålig stämning. Detta är ett misslyckande för arbetsgivare som inte tagit ansvar för sin egen lönebildning!

Skolledare har getts omöjliga förutsättningar att när förordningen genomförts så att omotiverade löneskillnader uppstår på arbetsplatser på grund av att arbetsgivarens egna lönesatsningar inte räcker till eller bidrar till en rimlig och begriplig lönesättning. Redan idag behöver dessa arbetsgivare, tillsammans med lärarfacken påbörja arbetet med hur detta ska rättas till, senast med början i 2017 års löneöversyn. Lärares löner måste fortsätta öka många, många år framöver.

Senast den första november ska kommuner och andra huvudmän rapportera till Skolverket vilka lärare som får ta del av det statliga lärarlönelyftet. Många lärare får besked nu i dagarna och reaktionerna är många. Media rapporterar om lärare som beställer uppsägningsblanketter, om dåliga processer och att många är besvikna.

Här har jag sammanfattat svar på några frågor jag fått den senaste tiden.

Vad tycker Lärarförbundet?

Att regeringen satsar miljarder på att bidra till uppvärderingen av lärarlönerna är bra. Förordning och föreskrifter kunde ha gett en bättre grund för arbetet men det är mycket olyckligt att alltför många arbetsgivare slarvar bort en unik möjlighet att lyfta lärarlönerna på ett positivt sätt. Hälften av kommunerna höjer bara lönerna tillfälligt trots att regeringen uttryckligen sagt att avsikten är att detta ska vara permanent. Processerna har ofta varit godtyckliga och otydliga och många lärare känner sig felaktigt behandlade. Många kommuners hantering av lärarlönelyftet är allt annat än acceptabelt.

Hur vill Lärarförbundet att det ska vara?

De statliga pengarna ska kompletteras med lokala lärarlönelyft och hanteras utifrån en helhetsbild av hur lärares löner ska utvecklas, som man till exempel gjort i Nybro kommun. Löneökningarna ska ske i tydliga processer som omfattar alla lärare och deras fackliga organisationer utifrån en bild av den skola man vill skapa och hur lönerna ska bidra till utvecklingen.Att bara skicka ut pengarna och låta rektor motivera bäst den kan – det är att lämna lärare och rektorer i sticket.

Vad vill du säga till den som inte fått del av lärarlönelyftet?

Många fler förväntar sig ett lönelyft, och ska göra det. Om du fått höra att du uppfyller kriterierna men inte kan få för att statens pengar är slut, så är det inte okej. När fler lärare uppfyller kriterierna måste arbetsgivaren skjuta till pengar i form av lokala lönelyft. Lärarförbundet arbetar vidare för att fler lärare ska få del av statliga lönesatsningar. Lokalt kan du, ditt ombud och din avdelning driva på och kräva att din arbetsgivare tar sitt ansvar, både för en uppvärdering men också för en lönesättning som speglar alla lärares arbete på ett begripligt sätt.

Vad sätter besvikelsen ljuset på?

Att eftersläpningen av lärares löner har pågått alldeles för länge. Huvudmännen har misskött lönebildningen för lärarna under flera decennier. När några får en mer rimlig lön och skillnaden syns på arbetsplatsen, blir det också tydligt hur många som är fel lönesatta. Den besvikelse och ilska det väcker riktas ofta mot det som görs för att ta steg mot en förbättring men bottnar i det som inte gjorts.

Vad är viktigt framöver?

Att arbetsgivarna får hjälp från staten för att höja lärarlönerna är inte detsamma som att de kan abdikera från ansvaret för uppvärdering och hantering av lärares löner. Det är fortfarande arbetsgivarnas ansvar att betala lönerna för att behålla kompetens och säkra framtida rekrytering!

Osäkra villkor och lönesättning utan kvalitet riskerar att göra läraryrket mindre attraktivt, vilket är tvärtemot syftet med hela reformen. Lärarlönelyftet måste utvidgas inför nästa år så att fler lärare kan omfattas och arbetsgivarna måste omgående ta ansvar med lokala lönelyft.


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Facket har tacket JA till Lärarlönelyftet. Man har därmed tackat JA till förnedring, orättvisor och godtycke för 2/3 av medlemmarna. Detta visste ni skulle komma. Nu tycker jag att ni ska stå för detta.
Ni vet vad som hände med förstelärarreformen. Ni vet vad Statskontorets enkätundersökning visat. Ändå tycker ni LLL är positivt.
Ni skiter i vad medlemmarna tycker och behandlar dem som barn

 • Skapad 2016-10-19 06:13
Anonym
Anonym
Svar till Anonym

Håller med dig till 100% tänker både lämna in min uppsägning till arbetsgivaren och facket. Tänker inte utsätta mig för denna förnedring. Detta kommer jag att göra oavsett om jag får del av satsningen elller ej. Så här behandlar man inte ett arbetslag ,fyra blev utan!

 • Skapad 2016-10-20 21:18