Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Avtalsbloggen

​Nu är avtalsförhandlingarna med SKL i full gång

Vi har överlämnat vårt yrkande till SKL och de har överlämnat sitt motsvarande till oss. Nu pågår utvecklande diskussioner om vad vi respektive SKL menar.

För oss som förhandlar för Sveriges alla lärare i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kultur- och musikskolan är utgångspunkten lika enkel som utmanande för Sveriges kommuner: Belastningen måste ned och lönerna upp – jag tjatar om det, men det är bara för att det är så centralt. Kommer vi inte tillrätta med de olika utmaningar som kan sammanfattas i belastningen och lönerna kommer inte huvudmännen kunna göra något åt lärarbristen. Det i sin tur vore katastrofalt för samhällsutvecklingen.

Belastningen tar sig olika uttryck i olika skolformer, men gemensamt oavsett om det är belastningen i förskolan eller grundskolan eller någon annan del skolan så är problemet att förutsättningarna inte matchar uppdraget. För stora grupper, för lite planeringstid och för mycket arbete och roller som tar fokus från det pedagogiska arbetet förenar Sveriges lärarkår. Det är därför flera lärarkategorier toppar arbetsmiljöverkets sjukstatistik. Och det är utöver det mänskliga lidandet så fruktansvärt onödigt och ett slöseri som måste upphöra.

Och även om de senaste årens lärarlöner totalt sett ökat mer än för arbetsmarknaden i sin helhet måste det fortsätta att hända mer och det måste hända för fler och överallt. Fortsatt höjda löner som träffar fler och inte minst ger en skjuts åt lönerna för alla erfarna lärare i alla skolformer.

Vi behöver en konkret och gemensam plan som visar att Sveriges kommuner nu sätter lärares och skolledares förutsättningar och villkor i centrum. Det är de skyldiga barn och elever . Det är det som nu är på det gemensamma partsbordet, med ambition att nå lösningar som gör skillnad.

To be continued…


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Blir det ett nytt nollavtal liknande HÖK12 som faktiskt inte garanterade någon en enda kronas löneökning?

  • Skapad 2018-03-15 21:54
Anonym
Anonym

Har från ledning precis fått höra att årets lönepott är liten. Så mycket var vi förskollärare värda. Sluta säga att Ni ska satsa på lärarkåren, att vi gör skillnad och att Ni kämpar för oss. De senaste tjugofem åren i branschen visar på större barngrupper, färre utbildad personal, mer arbetsuppgifter, stress och sjukskrivningar. Det är dags för Lärarförbundet att höja sin röst för oss medlemmar.

  • Skapad 2018-03-03 13:10
Helena
Helena Pettersson

Roberto Gonzalez Cabezas, åldersdiskriminering är ordet!
Men vad har nu hänt sen 7/2 Mathias? Står förhandlingarna stilla?

  • Skapad 2018-03-01 06:28
Roberto
Roberto Gonzalez Cabezas

Det är bra att man uppmärksammar att de äldre lärarna diskrimineras i lönesättning. Jag tolkar att Mathias likställer detta med erfarna lärare. Vi ser detta i Norrköping i vår statistik. Jag förstår att man förmildrar formuleringarna men det handlar om åldersdiskriminering i lönesättning. Det högtid att ifrågasätta individuella lönerna. Vi, Lärarförbundet, har bidragit att skapa oförklarliga löneskillnader bland våra medlemmar. En indexerad del plus en mindre individuellt del skulle vara mera rättvist. Annars säger vi emot oss själva och bidrag till splittring. Titta på allt forskning. Vi får kritik av professorer!

  • Skapad 2018-02-24 19:22

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här