Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Avtalsbloggen

I hamn med ett nytt avtal

Torsdagen 20 september hände det till slut. Lärarförbundets avtalsdelegation med 101 lärarrepresentanter från hela landet samlades i god demokratisk ordning, diskuterade och antog avtalet med SKL. Några dagar efteråt finns anledning att stanna upp och reflektera lite.

Arbetet med medlarna pågick verkligen in i sista stund för att få alla texter på plats. Det handlade om enskilda skrivningar i texterna men framför allt att få till ett konkret uppdrag, åliggande för lokala parter – där ju arbetsgivaren är den som i slutändan har och ska ta ansvar för verksamheten. Det handlade också om att få på plats ett tydligt uppdrag för varje arbetsplats – där uppdraget måste gå hand i hand med det stöd som arbetsgivaren måste stå för. Syftet med diskussionerna på arbetsplatserna är ju att synliggöra alla arbetsuppgifter och diskutera insatser som skapar balans. Och det kan självklart inte bara vara ett uppdrag för arbetsplatsen och dess rektor. För även om Sveriges rektorskår är mycket kompetent, krävs ett ordentligt arbete i varje kommun för att skapa förutsättningar för rektors ansvar.

Stort intresse och engagemang bland medlemmarna

Väl texter på plats och avtal antaget, vidtog presskonferens och därefter en massiv informationsinsats till medlemmar och förtroendevalda. Lärarförbundet är en medlemsorganisation – av och för medlemmar - och det syns i vår kommunikation. Vi har mobiliserat för att så snabbt som möjligt få ut information och vara tillgängliga för att svara på frågor och kommentarer. Det har varit en fantastisk respons. Ett exempel; 175000 har tittat på den lilla sammanfattande filmen om avtalet som vi lade ut på torsdagskvällen. Det visar på ett stort intresse och engagemang i medlemsled det ska vi bygga vidare på.
Återkopplingen har också varit tydlig. Många medlemmar uttrycker nöjdhet över att vi äntligen kunde gå i mål med ett avtal med syfte att komma tillrätta med orsakerna till lärarbristen – arbetsmiljön, där arbetsbelastningen är största utmaningen, och därtill lönerna, där erfarenhet, kontinuitet och stabilitet behöver premieras. Att vi fick till detta, istället för en konflikt som skulle kostat alla den retroaktiva lönen uppfattar jag också stor lättnad över i medlemsled. Det är förstås förståeligt.
Men visst finns det också röster av missnöje. Röster som säger att vi borde kommit längre och varit konkretare. I synnerhet finns det en berättigad oro för den ekonomiska situationen i en del kommuner. Hur de ska klara att prioritera att stärka förutsättningarna för arbetet i skolan i en redan stram kommunal ekonomi? Det måste de klara och de måste förstärka samarbetet med staten och nyttja de resurstillskott som kommer via olika statsbidrag. Staten har ökat sin del i finansieringen av skolan under senare år. Det är ett tillskott som måste nyttjas klokt.

Betyder det att vi är nöjda?

Är vi nöjda? Är det bra? Det som är bra med avtalet är att vi fick SKL med på att en turordning för skolan måste utgå från skolans förutsättningar och möta skollagens krav. Det tog lång tid, men till slut var vi överens om det. Det som också är bra är just satsningen på arbetsmiljön med fokus på arbetsbelastningen och arbetet för att få till en rimlig lönestruktur så att det helt enkelt ska löna sig att vara bra där du är. Det vill säga, att du inte ska behöva byta arbetsgivare för att få upp lönen.
Till syvende och sist är jag nöjd med att avtalet innebär en gemensam satsning från oss och SKL på det som är allra viktigaste – att stärka förutsättningarna för elevernas viktigaste resurs, lärare och skolledare. Men nöjd på riktigt kommer jag först bli när det börjar hända rejäla saker runt om i Sveriges kommuner, när läraryrket kännetecknas av friskfaktorer och när fler vill bli och fortsätta vara lärare.
När nu avtalet är på plats börjar nästa och helt avgörande steg, att få det att göra skillnad. Jag vet att Lärarförbundets förtroendevalda är i gång med samtal med arbetsgivare om hur arbetet ska läggas upp. Detsamma är vi centralt med det stora stödprojekt vi ska genomföra tillsammans med SKL.
Det här är ett jobb vi gör tillsammans. Det är bara så vi får fler och friskare lärare.


Frågor & Svar