Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Avtalsbloggen

Hur lång tid kan det ta egentligen?

Borde inte #skolavtal18 vara klart nu?  Det gamla avtalet löpte ut 31 mars. Med den lärarbrist som råder borde det vara fullt fokus på att få ner arbetsbelastningen och få upp lönerna. Så varför lägger vi tid på att diskutera uppsägning vid arbetsbrist och turordning?

Jag förstår att ni frågar. Det beror på att SKLs förhandlare anser att regelverket för hur man ska hantera uppsägningar vid arbetsbrist är helt avgörande och måste göras om. De vill att även lärarområdet ska ha samma regler som andra verksamheter i kommuner. Men i skolan har vi en skollag med regler för behörigheter och legitimation som måste tas hänsyn till. Det går inte att rakt av överföra andra sektorers spelregler till skolan och tro att det fungerar. Det blir rättsosäkert, orimligt och inte minst än svårare för att inte säga omöjligt att hantera för rektorerna. Och ovanpå det riskerar effekten bli att en behörig lärare med lång anställningstid får gå –i en tid när det istället borde letas med ljus och lykta efter att behålla de som är lärare, och få fler att välja yrket.

SKL:s förslag kan få orimliga följder

Så trots att uppsägning på grund av arbetsbrist är ovanligt är det ingen icke-fråga. Det regelverk som SKL föreslår riskerar att få orimliga följder. En likvärdig skola med behöriga lärare som har förutsättningar och lön motsvarande uppdraget. Vill man åstadkomma det, då kan inte mantrat att ha samma uppsägningsregler som andra sektorer vara vare sig prioriterat eller ett framgångskoncept.

Så låt mig vara lite extra personlig: Jag är rätt bedrövad över att vi är där vi är. Just nu behandlas en fråga som inte har någon positiv effekt på det som är vår huvudutmaning – att få fler lärarkollegor!

Men nu är vi där vi är, och vi är i medling. I början av september återupptar medlarna sitt arbete och det är min absoluta förhoppning att de då ska landa ett förslag till avtal som har både rätt fokus och önskvärd effekt. För det är ju det Sverige behöver.

Retroaktiv lön

Sist och slutligen: när väl avtalet är i hamn är det dags för löneutbetalningar från april. Så den som väntar på något gott får också retroaktiv lön. Så prata gärna med din chef eller ansvarig i förvaltning. Be dem eller kräv av dem att också de säger ifrån, att nu räcker det – tänk på #lärareffekten och teckna ett avtal för lärarna och skolan!

Läs frågor och svar om medlingen


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Men vad betyder det som står om man följer länken till frågor och svar om medlingen?

"Men om Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) skulle gå i konflikt blir det vanligen inte någon retroaktiv lön."

Riskerar vi alltså att inte få den retroaktiva lönen om det blir strejk? Och varför är detta i så fall förbestämt, borde man i så fall inte förhandla om detta?

  • Skapad 2018-08-29 20:22
Joanna
Joanna Hagströms
Svar till Anonym

Hej!

Skälet till att det normalt sett inte blir retroaktiva löner vid konflikt är att vi först behöver säga upp avtalet för att kunna gå in i konflikt.

Efter en konflikt går vi in i förhandlingar med nya förutsättningar vad gäller avtalets utformning, det vill säga inga gamla överenskommelser om avtalsperiod eller löneöversynsdatum gäller längre. Historiskt sett vet vi att arbetsgivarsidan inte är särskilt angelägen om att kompensera oss (alltså betala ut retroaktiv lön) för tid som vi har använt till konflikt, stridsåtgärder leder sällan till välvilja hos motparten. Men ännu är vi medling, och jobbar vidare mot ett nytt #skolavtal18!

Hälsningar Joanna, Lärarförbundet

  • Skapad 2018-08-31 08:47
Anonym
Anonym

Retroaktiv lön, då hoppas jag att vi får det som bytt arbetsgivare efter 1 april. Nya lönen är satt enligt 2018 års nivå men tidigare arbetsgi are kan ju betala för det arbetet man har gjort

  • Skapad 2018-08-29 16:45

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här