Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Avtalsbloggen

Fullt fokus på att lönerna ska upp även 2015

Förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingschef Mathias Åströms löneblogg.

Lärarnas Samverkansråd, som består av Lärarförbundets representantskap och Lärarnas Riksförbunds Förbundsråd, har beslutat att inte säga upp det kommunala avtalet, HÖK12. Avtalet fortsätter alltså att löpa under 2015. Beslutet grundar sig i bedömningen att en uppsägning skulle ge lärarna lägre löneökningar, och att vi därför vinner mer på att behålla avtalet.

Det är ett klokt och långsiktigt beslut. Utifrån kunskapen om förhandlingar och arbetsmarknadens spelregler har ombuden i Lärarnas Samverkansråd gjort ett strategiskt vägval som lägger grunden för en fortsatt uppvärdering av lärarlönerna och läraryrket i vid mening.

I alla kommuner har lärarnas löneutveckling varit minst en procent över arbetsmarknadens snitt hittills under avtalsperioden. Medellönen för lärarna har ökat med 1000 kronor mer än arbetsmarknadens genomsnitt. Det är en rejäl relativlöneförskjutning till lärarnas fördel.

Men naturligtvis räcker inte detta. Lärarnas löneutveckling måste fortsätta att utvecklas positivt även kommande år om vi ska lyckas undvika den stora lärarbrist vi står inför och delvis redan befinner oss i. Att Statistiska Centralbyrån spår att 43 000 lärare kommer att saknas redan om fem år är oerhört allvarligt. Och lärarbristen är också vårt främsta argument för att trycka på politikerna att fortsätta att uppvärdera läraryrket. Vi vet ju att de som väljer bort läraryrket - och även de som är lärare och som överväger att lämna yrket - gör det främst på grund av den låga lönen men även den höga arbetsbelastningen. 

Lärarförbundet kommer fortsätta att arbeta för att alla kommuner tar sitt ansvar och förstår att lärarlönesatsningar är absolut nödvändiga och avgörande.

Läs mer om se webb-tv-intervju med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, där hon berättar om arbetet under det sista avtalsåret och framåt

Frågor & Svar