Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Avtalsbloggen

Fullt fokus på att lönerna ska upp även 2015

Förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingschef Mathias Åströms löneblogg.

Lärarnas Samverkansråd, som består av Lärarförbundets representantskap och Lärarnas Riksförbunds Förbundsråd, har beslutat att inte säga upp det kommunala avtalet, HÖK12. Avtalet fortsätter alltså att löpa under 2015. Beslutet grundar sig i bedömningen att en uppsägning skulle ge lärarna lägre löneökningar, och att vi därför vinner mer på att behålla avtalet.

Det är ett klokt och långsiktigt beslut. Utifrån kunskapen om förhandlingar och arbetsmarknadens spelregler har ombuden i Lärarnas Samverkansråd gjort ett strategiskt vägval som lägger grunden för en fortsatt uppvärdering av lärarlönerna och läraryrket i vid mening.

I alla kommuner har lärarnas löneutveckling varit minst en procent över arbetsmarknadens snitt hittills under avtalsperioden. Medellönen för lärarna har ökat med 1000 kronor mer än arbetsmarknadens genomsnitt. Det är en rejäl relativlöneförskjutning till lärarnas fördel.

Men naturligtvis räcker inte detta. Lärarnas löneutveckling måste fortsätta att utvecklas positivt även kommande år om vi ska lyckas undvika den stora lärarbrist vi står inför och delvis redan befinner oss i. Att Statistiska Centralbyrån spår att 43 000 lärare kommer att saknas redan om fem år är oerhört allvarligt. Och lärarbristen är också vårt främsta argument för att trycka på politikerna att fortsätta att uppvärdera läraryrket. Vi vet ju att de som väljer bort läraryrket - och även de som är lärare och som överväger att lämna yrket - gör det främst på grund av den låga lönen men även den höga arbetsbelastningen. 

Lärarförbundet kommer fortsätta att arbeta för att alla kommuner tar sitt ansvar och förstår att lärarlönesatsningar är absolut nödvändiga och avgörande.

Läs mer om se webb-tv-intervju med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, där hon berättar om arbetet under det sista avtalsåret och framåt

Kommentarer:

Raja
Raja Qamhawi

Hej,
Det är bra att facket ta upp gång på gång lärarnas löneutveckling, och att lärarlönesatsningar är absolut nödvändiga och avgörande.
Men jag hoppas att förbundet ska se över att modersmålslärare ska få en rättvis lönehöjning och är jämnbördiga med klass/ämneslärare.
Jag tar mig som exempel:
Jag har jobbat som lärare sedan 1982
Först som klasslärare för tvåspråkiga elever i nästan 20 år. klasslärare för en förberedelse klass i 3 år.
Modersmålslärare och ämnes lärare i moderna språk (Arabiska) i 8 år. Jag är behörig och har lärare legitimation och räknas som erfaren och duktig lärare som gör skillnad. Trotts allt detta så ligger jag långt ifrån mina kollegor lönemässig.
Man skäms att det är en stor skillnad i lön mellan mig som har jobbat i 32 år och klasslärare som har hunnit att jobba i några år.
Jag hoppas verkligen att:
- lönehöjning ska vara lika för hela lärare kåren för att höja yrkets status, och minska lärarnas missnöje.
- Karriärreformen ska tas bort för att det har fungerat från A till Ö Flummig och olika tyckande. Samt det har skapat dålig klimat i skolorna och bland kollegor. Det är bättre att statens pengar ska delas till alla för att återvinna soldaritetsandan på skolorna igen.
- att höja lärarnas löner med tio tusen som lärare förbundet har förespråkat tidigare kan vara en lösning på lärare flytt från ena kommuner till andra för att få högre lön. lärare stabilitet på skolorna är mycket viktigt.
Den allra bästa är att skolorna återförstatliga efter 20 kommunaliseringen som resulterade ständigt till sjunkande resultat, och högre kostnader och mer makt missbruk från skol chefer.

Med vänlig hälsning
Rajwa

  • Skapad 2014-12-15 13:39

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här