Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Avtalsbloggen

Det lönar sig

Vårt arbete i valrörelsen kommer av allt att döma ge utdelning i lönekuverten. Så mycket kan man säga efter att ha sett överenskommelsen om skolan mellan S och MP.

Vårt arbete i valrörelsen kommer av allt att döma ge utdelning i lönekuverten. Så mycket kan man säga efter att ha sett överenskommelsen om skolan mellan S och MP. Så här lyder nyckelmeningen: ”Inom ramen för den nationella samlingen kommer regeringen att tillföra resurser och föra en dialog med parterna för att möjliggöra att lärarnas löner höjs.” 

Ännu återstår dock att se hur man får parlamentariskt stöd men det är nog få bedömare som tror att en riksdagsmajoritet skulle gå emot lärarna. Det återstår också att se hur mycket pengar den tillträdande regeringen är beredda att stoppa in i systemet. Men vi vet att beloppen är i miljardstorlek: Socialdemokraterna lovade inför valet 2,5 miljarder och Miljöpartiet 3,75 miljarder. Det förpliktigar.

Efter valet har Skolverket presenterat förskräckande statistik vad det gäller behörighetsläget. Även om det är flera obehöriga som bara avvaktar med sin ansökan eller ännu inte fått den är det siffror att ta på allvar. Statistiken finns också nedbruten på kommun- och ämnesnivå och är ett utmärkt underlag att presentera och diskutera med nytillträdande kommunledningar. Om arbetsgivarna ska kunna locka till sig behöriga lärare så vet vi att lönen är ett oslagbart lockbete. 

Det framstår också allt mer som en tvingande nödvändighet att sätta in kraftfulla insatser för att lyfta de lärare som redan är anställda. Endast med högre löner och en massiv satsning på att ge alla lärare rätt behörighet kan huvudmännen undvika en närmast kaotisk situation. 

Nu efter valet laddar vi om för en ny lönekanonad. Det kan bli nya mottagare av våra argument men lärarbristen är inte mindre efter valet än före. Det måste vi påminna om eftersom sakfrågan kan riskera att försvinna i det parlamentariska spelet. I morgon vet vi vem som blir ny utbildningsminister och i många kommuner klarnar också läget snart. Denna första tid under en ny mandatperiod är viktig. Då kan politiker vara mera lyhörda och formbara. Låt oss fullt ut utnyttja det för att trycka på i lönefrågan. Lärarkrisen låter sig inte avhjälpas med vaga löften så nu är det upp till bevis för landets folkvalda.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

1. Jag har också läst Rune Engströms artikel ang karriärstegar liknande dem som läkare har. Jag tyckte den var bra. Facket ska absolut ta hänsyn till den vid kommande förändringar.
2. Som specialpedagog borde vi räknas in i karriärstegen, eftersom den utbildningen som man får är en utbildning som motsvarar studierektorsjobbet men med en utökning som kunnig i elever med särskilda behov. I utbildningen ingår skolutveckling, särskilda elevers behov och dokumentation av hög klass samt hur man ska vidareutbilda personal.
3. Jag har utöver klasslärarutbildning, specialpedagogutbildning även en vuxenpedagogisk utbildning men får inte räkna med detta i någon slags karriärstege pga att det saknas en sådan karriärstege för specialpedagoger. Jag blev väldigt besviken på utbildningsminsistern när han satte in Förstelärare som specialister och som karriärstege medan vi som redan hade en karriärutbildning inte ens kom till tals i denna utvecklingen, varken benämndes ingå eller med löneutveckling kunna ingå i en karriärstege trots exklusiva kunskaper för skolorna. Detta gör att många inte ens vill utbilda sig till speciallärare eller till specialpedagoger längre! Varför ska vi finnas till när vi inte ens får något särskild löneutveckling utan blir klassade utifrån samma lön som högstadielärarna som "bara" har en grundutbildning!
MVH Ilennah Hansson

  • Skapad 2014-10-15 10:57
Anonym
Anonym

Hej!
1. Dokumentation ska egentligen tillhandahållas specialpedagogen eller specialläraren som har utbildning i detta. Däremot kan denne inte sätta betyg och omdömen som är lärarens skyldighet att dokumentera.
2. Vad anbelangar lönerna så är det märkligt att efter 3,5 års påbyggnadsutbildning på universitet så får man bara 1500kr mer i lön än vad lärare får. Jag tycker detta är märkligt att man håller nere lönerna för dem som studerat vidare! Lärarförbundets devis har varje gång jag vidtalat dem att "studier lönar sig" men jag har aldrig sett detta i lönebeskedet eller vid löneförhandlingar utan fått
höra att det är fler som ska ha mera lön, trots att lärare som vidareutbildat sig konkurrerar med dels mera utbildning men också med mer yrkeserfarenhet. Var finns lönepåökningarna för dem som gratis under studietiden skaffat sig påbyggnadsutbildning? För att göra skolorna bättre genom mera kunskap eller anses detta inte behövas?
3. Det är inte konstigt att det är få sökande till läraryrket när statusen har sjunkit och därmed också lönen. Att få 100kr mer i lön per år under 40 år är inte rimligt, särskilt som lönen är pensionsgrundande! Eftersom läraryrket från 1 år till 16 år är ett s.k. kvinnoyrke så finns också den risken att kvinnorna får en lägre pension pga allmänt lägre lön, som dessutom är lägre än manliga kollegers löner och vid pensioneringen får kvinnorna lägre pension pga myterna om att kvinnor lever längre än män. Det är detta lärarfacken har att ta ställning till vid löneförhandlingarna men hitintills har jag inte sett något av detta sedan 1990-talet då den fria lönesättningen sattes in: det blev bara att männen fick högre lön då de anförde att de kunde något om IT-frågor medan vi kvinnor som arbetade med IT i klasserna fick inte ett rött öre mer i lönepåslag mellan 1990-2010, trots påpekanden. Därefter märktes ingen skillnad mer än att de män som hade kunskaper inom IT gick till privata marknaden eller till andra tekniska jobb med dubbelt så hög lön! Jag kan inte förstå att facken både LR och LF har blundat för dessa fakta och inte gjort något.
4. Jag vet att ni fackliga representanter (FR) får lön från kommunen som är er arbetsgivare och därför kan ni inte motarbeta dem: man sätter sig inte mot den som ger ens mat på bordet! Däremot betalar vi medlemmar väldigt mycket pengar per år för att få hjälp i yrkesfrågor såsom lönen eller andra kränkningar som chefer och arbetskamrater kan ge. När allting flyter bra kan var och en tacka sin stjärna och betalar in dessa medlemsavgifter. Men vad har facket gett medlemmarna: ingenting, varken utbildningar eller resor eller annat. Jag undrar vart pengarna egentligen går? De kommer inte medlemmarna tillhanda i a f eftersom de fackliga representanterna får sin lön via kommunen så kan inte medlemsavgiften gå till fackliga representanterna, eller? Möjligen till FR som kanske gör årliga utlandsresor!
MVH Ilennah Hansson

  • Skapad 2014-10-15 10:45
Viktor
Viktor Mortensen

Hej..läste precis om Rune Engströms motion till kongressen om de fyra lönestegen...vilket bra förlag!
Han har sneglat lite på läkarnas lönetrappa...är övertygat om att detta skulle innebära ett riktigt lyft för läraryrkets status..läs den!
mvh
Viktor

  • Skapad 2014-10-05 10:11
Viktor

Om Viktor Mortensen

Anställd på råslättskolan och arbetar med barn på fritids. Fritidslärare med bild som inriktning. Ombudsman.

Pernilla
Pernilla Fritz

Jag håller med dina tankar. Dock är det av extra stor vikt att se över vår arbetssitutation kring arbetsbelastning och med det all dokumentation. Vilken dokumentation gynnar våra elever och vårt uppdrag? Vilka uppdrag kan vi ta bort så våra elever gynnas och därmed vårt huvuduppdrag? Lönen är viktig men det är minst lika viktigt att vi får utföra det vi är utbildade att göra.

  • Skapad 2014-10-03 11:30
Pernilla

Om Pernilla Fritz

Mitt namn är Pernilla Fritz och jag arbetar som grundskollärare i Sv/So/Ma 1-7 på Rocknebyskolan utanför Kalmar.
Inom Lärarförbundet Kalmar arbetar jag med frågor som rör rollen som HSKO och är även ansvarig för studenterna.
Studenterna är våra blivande kollegor och det är viktigt att vi är med från början för att stötta och tydliggöra vikten av de fackliga frågorna.
För mig är det också viktigt att ha möjligheten att vara med och påverka. Påverka skolutveckling och påverka i de frågor som våra medlemmar vill att vi driver.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här