Lärarförbundet
Bli medlem

I hamn med ett nytt avtal

Torsdagen 20 september hände det till slut. Lärarförbundets avtalsdelegation med 101 lärarrepresentanter från hela landet samlades i god demokratisk ordning, diskuterade och antog avtalet med SKL. Några dagar efteråt finns anledning att stanna upp och reflektera lite.

Arbetet med medlarna pågick verkligen in i sista stund för att få alla texter på plats. Det handlade om enskilda skrivningar i texterna men framför allt att få till ett konkret uppdrag, åliggande för lokala parter – där ju arbetsgivaren är den som i slutändan har och ska ta ansvar för verksamheten. Det handlade också om att få på plats ett tydligt uppdrag för varje arbetsplats – där uppdraget måste gå hand i hand med det stöd som arbetsgivaren måste stå för. Syftet med diskussionerna på arbetsplatserna är ju att synliggöra alla arbetsuppgifter och diskutera insatser som skapar balans. Och det kan självklart inte bara vara ett uppdrag för arbetsplatsen och dess rektor. För även om Sveriges rektorskår är mycket kompetent, krävs ett ordentligt arbete i varje kommun för att skapa förutsättningar för rektors ansvar.

Stort intresse och engagemang bland medlemmarna

Väl texter på plats och avtal antaget, vidtog presskonferens och därefter en massiv informationsinsats till medlemmar och förtroendevalda. Lärarförbundet är en medlemsorganisation – av och för medlemmar - och det syns i vår kommunikation. Vi har mobiliserat för att så snabbt som möjligt få ut information och vara tillgängliga för att svara på frågor och kommentarer. Det har varit en fantastisk respons. Ett exempel; 175000 har tittat på den lilla sammanfattande filmen om avtalet som vi lade ut på torsdagskvällen. Det visar på ett stort intresse och engagemang i medlemsled det ska vi bygga vidare på.
Återkopplingen har också varit tydlig. Många medlemmar uttrycker nöjdhet över att vi äntligen kunde gå i mål med ett avtal med syfte att komma tillrätta med orsakerna till lärarbristen – arbetsmiljön, där arbetsbelastningen är största utmaningen, och därtill lönerna, där erfarenhet, kontinuitet och stabilitet behöver premieras. Att vi fick till detta, istället för en konflikt som skulle kostat alla den retroaktiva lönen uppfattar jag också stor lättnad över i medlemsled. Det är förstås förståeligt.
Men visst finns det också röster av missnöje. Röster som säger att vi borde kommit längre och varit konkretare. I synnerhet finns det en berättigad oro för den ekonomiska situationen i en del kommuner. Hur de ska klara att prioritera att stärka förutsättningarna för arbetet i skolan i en redan stram kommunal ekonomi? Det måste de klara och de måste förstärka samarbetet med staten och nyttja de resurstillskott som kommer via olika statsbidrag. Staten har ökat sin del i finansieringen av skolan under senare år. Det är ett tillskott som måste nyttjas klokt.

Betyder det att vi är nöjda?

Är vi nöjda? Är det bra? Det som är bra med avtalet är att vi fick SKL med på att en turordning för skolan måste utgå från skolans förutsättningar och möta skollagens krav. Det tog lång tid, men till slut var vi överens om det. Det som också är bra är just satsningen på arbetsmiljön med fokus på arbetsbelastningen och arbetet för att få till en rimlig lönestruktur så att det helt enkelt ska löna sig att vara bra där du är. Det vill säga, att du inte ska behöva byta arbetsgivare för att få upp lönen.
Till syvende och sist är jag nöjd med att avtalet innebär en gemensam satsning från oss och SKL på det som är allra viktigaste – att stärka förutsättningarna för elevernas viktigaste resurs, lärare och skolledare. Men nöjd på riktigt kommer jag först bli när det börjar hända rejäla saker runt om i Sveriges kommuner, när läraryrket kännetecknas av friskfaktorer och när fler vill bli och fortsätta vara lärare.
När nu avtalet är på plats börjar nästa och helt avgörande steg, att få det att göra skillnad. Jag vet att Lärarförbundets förtroendevalda är i gång med samtal med arbetsgivare om hur arbetet ska läggas upp. Detsamma är vi centralt med det stora stödprojekt vi ska genomföra tillsammans med SKL.
Det här är ett jobb vi gör tillsammans. Det är bara så vi får fler och friskare lärare.


Hur lång tid kan det ta egentligen?

Borde inte #skolavtal18 vara klart nu?  Det gamla avtalet löpte ut 31 mars. Med den lärarbrist som råder borde det vara fullt fokus på att få ner arbetsbelastningen och få upp lönerna. Så varför lägger vi tid på att diskutera uppsägning vid arbetsbrist och turordning?

Jag förstår att ni frågar. Det beror på att SKLs förhandlare anser att regelverket för hur man ska hantera uppsägningar vid arbetsbrist är helt avgörande och måste göras om. De vill att även lärarområdet ska ha samma regler som andra verksamheter i kommuner. Men i skolan har vi en skollag med regler för behörigheter och legitimation som måste tas hänsyn till. Det går inte att rakt av överföra andra sektorers spelregler till skolan och tro att det fungerar. Det blir rättsosäkert, orimligt och inte minst än svårare för att inte säga omöjligt att hantera för rektorerna. Och ovanpå det riskerar effekten bli att en behörig lärare med lång anställningstid får gå –i en tid när det istället borde letas med ljus och lykta efter att behålla de som är lärare, och få fler att välja yrket.

SKL:s förslag kan få orimliga följder

Så trots att uppsägning på grund av arbetsbrist är ovanligt är det ingen icke-fråga. Det regelverk som SKL föreslår riskerar att få orimliga följder. En likvärdig skola med behöriga lärare som har förutsättningar och lön motsvarande uppdraget. Vill man åstadkomma det, då kan inte mantrat att ha samma uppsägningsregler som andra sektorer vara vare sig prioriterat eller ett framgångskoncept.

Så låt mig vara lite extra personlig: Jag är rätt bedrövad över att vi är där vi är. Just nu behandlas en fråga som inte har någon positiv effekt på det som är vår huvudutmaning – att få fler lärarkollegor!

Men nu är vi där vi är, och vi är i medling. I början av september återupptar medlarna sitt arbete och det är min absoluta förhoppning att de då ska landa ett förslag till avtal som har både rätt fokus och önskvärd effekt. För det är ju det Sverige behöver.

Retroaktiv lön

Sist och slutligen: när väl avtalet är i hamn är det dags för löneutbetalningar från april. Så den som väntar på något gott får också retroaktiv lön. Så prata gärna med din chef eller ansvarig i förvaltning. Be dem eller kräv av dem att också de säger ifrån, att nu räcker det – tänk på #lärareffekten och teckna ett avtal för lärarna och skolan!

Läs frågor och svar om medlingen


Bekymmersamt läge i avtalsförhandlingarna

Jag är bekymrad över läget i förhandlingarna om nytt skolavtal. Lärarförbundet, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, vill ha ett avtal som gör skillnad i varje skola och varje kommun. Det finns ännu inte på plats i förhandlingarna med SKL, Sveriges största skolarbetsgivare. Men vi viker oss inte.

SKL behöver ta ansvar för att vi lärare får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, med rimlig arbetsbelastning och en lön som motsvarar vårt ansvar och vår utbildningsnivå. Det är också det enda sättet att trygga att fler unga väljer läraryrket och på så sätt avvärja lärarbristen.

Se filmen där jag kommenterar avtalsrörelsen

Ta ställning för skolan

Var med och agera. Tillsammans behöver vi sätta tryck på politikerna i SKL, så att vi kan landa i ett avtal som gör skillnad. Dela Lärarförbundets inlägg i sociala medier, skriv insändare, lyft frågan med politiker i din kommun.

Dela gärna Lärarförbundets bilder i sociala medier, tillsammans med #skolavtal18 #lärareffekten
Till delningsbilder

V​i förlänger avtalet för att fortsätta förhandlingarna

Inför månadsskiftet mars-april då avtalet löper ut har vi partsgemensamt konstaterat att vi inte har ett nytt avtal klart. Vi kommer att fortsätta förhandlingarna och under den tiden förlängs nuvarande avtal, en så kallad prolongering.

Att vi gör det ska inte tolkas som något mer än att vi inte har ett nytt avtal på plats. Under förhandlingar är det, som jag tidigare konstaterat, både svårt och olämpligt att kommentera innehåll i avtalet. Inget är klart innan allt är klart, helt enkelt.

Att det är viktiga förhandlingar och diskussioner visar inte minst de siffror som släpptes förra veckan över andelen obehöriga lärare i alla Sveriges kommuner. Läget är dramatiskt illa på många platser.

Därför behöver vi ett avtal som på sikt kommer till rätta med lärarbristen. Då krävs en fortsatt lönefördelning, att det är möjligt att utföra sitt uppdrag inom ramen för sin arbetstid, att ha inflytande och att få möjlighet att utvecklas i arbetet.

Samtidigt som förhandlingarna är viktiga långsiktigt, förtar det inte vikten av det arbete som redan görs och kan göras idag. Att ställa krav på en relevant lön, att söka ett annat jobb, att prata med sin chef om sin arbetssituation – allt det är också viktigt för att komma till rätta med lärarbristen. Det är när vi alla kommenterar, tycker och agerar som saker verkligen kan hända.

Fortsätt följ avtalsläget här i bloggen. Inget är som väntans tider. Glad påsk!


Vad händer i förhandlingarna?

Förhandlingarna med SKL fortsätter. I den här intervjun berättar jag bland annat om vad som händer, varför vårt fokus ligger på arbetsbelastning och lön och varför vi pratar om ett skolavtal (och inte bara ett ”vanligt” avtal).

​Nu är avtalsförhandlingarna med SKL i full gång

Vi har överlämnat vårt yrkande till SKL och de har överlämnat sitt motsvarande till oss. Nu pågår utvecklande diskussioner om vad vi respektive SKL menar.

För oss som förhandlar för Sveriges alla lärare i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kultur- och musikskolan är utgångspunkten lika enkel som utmanande för Sveriges kommuner: Belastningen måste ned och lönerna upp – jag tjatar om det, men det är bara för att det är så centralt. Kommer vi inte tillrätta med de olika utmaningar som kan sammanfattas i belastningen och lönerna kommer inte huvudmännen kunna göra något åt lärarbristen. Det i sin tur vore katastrofalt för samhällsutvecklingen.

Belastningen tar sig olika uttryck i olika skolformer, men gemensamt oavsett om det är belastningen i förskolan eller grundskolan eller någon annan del skolan så är problemet att förutsättningarna inte matchar uppdraget. För stora grupper, för lite planeringstid och för mycket arbete och roller som tar fokus från det pedagogiska arbetet förenar Sveriges lärarkår. Det är därför flera lärarkategorier toppar arbetsmiljöverkets sjukstatistik. Och det är utöver det mänskliga lidandet så fruktansvärt onödigt och ett slöseri som måste upphöra.

Och även om de senaste årens lärarlöner totalt sett ökat mer än för arbetsmarknaden i sin helhet måste det fortsätta att hända mer och det måste hända för fler och överallt. Fortsatt höjda löner som träffar fler och inte minst ger en skjuts åt lönerna för alla erfarna lärare i alla skolformer.

Vi behöver en konkret och gemensam plan som visar att Sveriges kommuner nu sätter lärares och skolledares förutsättningar och villkor i centrum. Det är de skyldiga barn och elever . Det är det som nu är på det gemensamma partsbordet, med ambition att nå lösningar som gör skillnad.

To be continued…


Förhandlingarna är igång

Nu rullar förhandlingarna med SKL igång. I den här bloggen kommer vi hålla dig uppdaterad om hur arbetet går. Även om det som i de flesta processer behöver finnas ett visst ”inre” samtal för att förhandlingarna ska ge resultat ska du kunna få inblick i förhandlingarna här.

Vi går in i samtalen med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med ett starkt och tydligt uppdrag från vår avtalsdelegation; att lönerna måste upp, att belastningen måste ned och att lärares inflytande och förutsättningar för arbetet måste förbättras.

Bred insikt om allvaret

Vi för samtalen med SKL med en skriande lärarbrist som fond. Bristen är ett faktum idag och SCB anger att det kommer saknas 79000 lärare 2035. Det tillsammans med att 40 000 lärarutbildade jobbar med annat ger oss både en stor utmaning och starka argument. Det finns glädjande nog en bred insikt om allvaret. Expressens ledarsida den 2/1 kommenteras bristen på lärare jämfört med exempelvis journalister, humanister och konstnärer som det finns gott om och menar att bristyrkena måste göras mer attraktiva: ”…Samhället kommer lida allvarlig brist på kugghjulen som får den svenska välfärdsstaten att snurra; det vill säga vårdpersonal och lärare. Det är inget fel med vare sig konst eller humaniora, men om det inte finns nog med lärare som kan undervisa ens ungar blir det svårt att uppskatta till och med den mest spännande konstinstallation”, skriver Expressen.

Lärarbristen går att lösa

Samhället står inför en allvarlig lärarbrist, men den är inget olösligt mysterium. För att komma tillrätta med lärarbristen kan vi tillsammans med SKL få fram ett nytt avtal som lägger grunden för konkurrenskraftiga löner, en rimligare arbetsbelastning med förutsättningar och inflytande som gör att lärare hinner vara de lärare de vill: den som tillsammans med andra utbildade lärare tar varje barn och ung människa till toppen av sin potential. Det är lösningen på lärarbristen och därmed det som möter samhällets behov av att välfärdsstaten ska fortsätta snurra. I det här avtalet vill vi lägga grunden för det.

Din röst är viktig

Innan jul presenterade vi våra krav inför ett nytt avtal med SKL, #skolavtal18. Nu går vi in i förhandling för att få till lösningar som märks i din vardag som kommunalt anställd lärare och skolledare. Som alltid under en förhandling, är det viktigt att inte bara få motparten att förstå utan också ha allmänheten med oss. Det skapar ett tryck i de frågor som vi driver för dig som lärare. Så din röst är viktig; berätta vad som görs och vad som behöver göras i skolan och vilka förutsättningar som lärare behöver. Berätta för vem? Berätta för alla – för skolan är allas angelägenhet.

To be continued…

Startskottet har gått!

På tisdagseftermiddagen lämnade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund in vårt yrkande till SKL. Nu drar avtalsrörelsen igång för dig som arbetar i kommunal verksamhet!

I januari startar förhandlingarna och målet är att ha ett nytt avtal 31 mars 2018. Min plan är att blogga här under förhandlingarnas gång. All information om yrkandet och avtalsrörelsen finns samlad här på webben.

Vet du förresten hur en avtalsrörelse går till? Vi har skapat en liten avtalsskola som kan hjälpa dig att hänga med i svängarna.

Frågor & Svar