Lärarförbundet

Bekymmersamt läge i avtalsförhandlingarna

Jag är bekymrad över läget i förhandlingarna om nytt skolavtal. Lärarförbundet, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, vill ha ett avtal som gör skillnad i varje skola och varje kommun. Det finns ännu inte på plats i förhandlingarna med SKL, Sveriges största skolarbetsgivare. Men vi viker oss inte.

SKL behöver ta ansvar för att vi lärare får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, med rimlig arbetsbelastning och en lön som motsvarar vårt ansvar och vår utbildningsnivå. Det är också det enda sättet att trygga att fler unga väljer läraryrket och på så sätt avvärja lärarbristen.

Se filmen där jag kommenterar avtalsrörelsen

Ta ställning för skolan

Var med och agera. Tillsammans behöver vi sätta tryck på politikerna i SKL, så att vi kan landa i ett avtal som gör skillnad. Dela Lärarförbundets inlägg i sociala medier, skriv insändare, lyft frågan med politiker i din kommun.

Dela gärna Lärarförbundets bilder i sociala medier, tillsammans med #skolavtal18 #lärareffekten
Till delningsbilder

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Det är väldigt tyst här på bloggen!!!

 • Skapad 2018-06-04 11:59
Anonym
Anonym

Varför inga svar/kommentarer Mathias????

 • Skapad 2018-05-31 12:01
Anonym
Anonym

Har läst SKL/Pactas avtalsinriktning och förstår inte riktigt vad ni har diskuterat när arbetsgivarens syn är så vitt skild från LF/LR's. Tycker man kunde sagt stopp och belägg från första början. Konfliktvapnet är ju inget att skramla med så nära sommarlovet (lockoutrisk!).
Detta är haken med att ha ett avtal som går ut så nära lovet. Tycker vi ska vägra diskutera mer tills arbetsgivaren kommer med ett helt omarbetat förslag.

 • Skapad 2018-05-09 12:10
Lena
Lena Blomwood

Glöm inte förskolan, utan bra start i livet kommer inte skolan fungera heller!

 • Skapad 2018-05-07 22:35
Lena

Om Lena Blomwood

Jag är glad och entusiastisk person. Älskar barn och familj.
Gillar ständigt att utvecklas. Finner krafter och inspiration i musiken och naturen.

Anonym
Anonym

Slå näven i bordet! Sluta dalta, får vi inte genom våra krav så strejkar lärarkåren.

 • Skapad 2018-05-07 15:41
Anonym
Anonym

Det går inte att vara lite mer konkret? Vad är det ni inte kommer överens om?

 • Skapad 2018-05-04 22:09
Jesper
Jesper Berglund

Men, orka titta på långsam film, när det går så mycket snabbare att läsa. Varför inte skriftlig information?

 • Skapad 2018-05-04 19:57
Kamyar
Kamyar Amin

Bra! Kämpa på!

 • Skapad 2018-05-04 17:27
Charlotte
Charlotte Lindberg

Bra! Kämpa!
Vi behöver fler lärare som orkar!

 • Skapad 2018-05-03 20:12

Läget i avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna med SKL om det kommunala avtalet fortsätter. I den här filmen berättar jag om läget.

Kommentarer:

Monica
Monica Wincent

Du pratar bara om skolan......var tog förskolan vägen, vi är väl också en del i avtalsrörelsen?

 • Skapad 2018-04-26 18:16
Sven-Olof
Sven-Olof Andersson

Tycker vi medlemmar åtminstone borde få veta var stötestenarna ligger. Vad är det SKL är motsträviga till?

 • Skapad 2018-04-25 17:09

V​i förlänger avtalet för att fortsätta förhandlingarna

Inför månadsskiftet mars-april då avtalet löper ut har vi partsgemensamt konstaterat att vi inte har ett nytt avtal klart. Vi kommer att fortsätta förhandlingarna och under den tiden förlängs nuvarande avtal, en så kallad prolongering.

Att vi gör det ska inte tolkas som något mer än att vi inte har ett nytt avtal på plats. Under förhandlingar är det, som jag tidigare konstaterat, både svårt och olämpligt att kommentera innehåll i avtalet. Inget är klart innan allt är klart, helt enkelt.

Att det är viktiga förhandlingar och diskussioner visar inte minst de siffror som släpptes förra veckan över andelen obehöriga lärare i alla Sveriges kommuner. Läget är dramatiskt illa på många platser.

Därför behöver vi ett avtal som på sikt kommer till rätta med lärarbristen. Då krävs en fortsatt lönefördelning, att det är möjligt att utföra sitt uppdrag inom ramen för sin arbetstid, att ha inflytande och att få möjlighet att utvecklas i arbetet.

Samtidigt som förhandlingarna är viktiga långsiktigt, förtar det inte vikten av det arbete som redan görs och kan göras idag. Att ställa krav på en relevant lön, att söka ett annat jobb, att prata med sin chef om sin arbetssituation – allt det är också viktigt för att komma till rätta med lärarbristen. Det är när vi alla kommenterar, tycker och agerar som saker verkligen kan hända.

Fortsätt följ avtalsläget här i bloggen. Inget är som väntans tider. Glad påsk!


Kommentarer:

Jonna
Jonna Brandi

Saknar uppdateringar kring hur avtalsrörelsen går. Det är helt knäpptyst överallt, här och i media. Vad händer? Behöver man bli orolig tänker jag? Varför är det så tyst?

 • Skapad 2018-04-20 08:40
Jonna

Om Jonna Brandi

Jobbar som förskollärare.
Skyddsombud.
Arbetsplatsombud.

Engagerad, nyfiken, lojal och ödmjuk!

Linda
Linda Mellqvist

I fredags fick vi ett mail av chefen att Lärarförbundets löneavtal var klart och att lönesamtalen kunde påbörjas. Nu blir jag väldigt förvirrad. Är det klart eller inte?

 • Skapad 2018-04-01 10:00
Ingrid
Ingrid Ågren

Om vi är emellan avtal så har vi väl rätt att strejka...?
I så fall är verkligen dags för oss lärare att strejka!
#pressatlägeförskola
säger väl alltid!
Vi behöver sannerligen bättre arbetsmiljö! Och att kommunerna följer Skolverkets rekommendationer om antal barn i barngrupp! Särskilt viktigt för barnens skull!

 • Skapad 2018-03-31 10:59

Intensifierade förhandlingar om kommunala avtalet

Intensifierade förhandlingarna med SKL om det kommunala avtalet. I den här filmen berättar jag mer om läget inför det att avtalet går ut den 31 mars.

Kommentarer:

Eva
Eva Lilja

se till att det lönar sig att ha förskollärarlegitimation, de finns de som har högre lön än jag och de har inte legitimationen som jag har...

 • Skapad 2018-03-28 08:15
Robert
Robert Christensen

Nästan vad som helst - men inte sifferlöst!

 • Skapad 2018-03-26 14:47
Robert

Om Robert Christensen

Hej!
Jag är en gymnasielärare i samhällskunskap och historia, som varit fackligt aktiv i Lärarförbundet alltsedan studietiden vid Högskolan Dalarna. Innan dess var jag aktiv i fastighetsanställdas.

Fackliga frågor som jag tycker är viktiga är arbetsrätt, arbetsbelastning och lönefrågan. Läraryrkets status och legitimation är intressanta ämnen.

Som lärare är jag starkt färgad av Dewey´s "Learning by doing" och översätter det gärna till kunskapa. Praktiska moment/skapandeprocesser som skapar en brygga mellan teori och verklighet ingår i min kunskapssyn.

Vad händer i förhandlingarna?

Förhandlingarna med SKL fortsätter. I den här intervjun berättar jag bland annat om vad som händer, varför vårt fokus ligger på arbetsbelastning och lön och varför vi pratar om ett skolavtal (och inte bara ett ”vanligt” avtal).

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Det är förfärligt svårt att höra vad ni säger! Har man något nedsatt hörsel, så finns det inte en chans att höra slutet på meningar - trots högsta ljudvolym. Lägg till text eller prata tydligare.

 • Skapad 2018-03-05 11:02

​Nu är avtalsförhandlingarna med SKL i full gång

Vi har överlämnat vårt yrkande till SKL och de har överlämnat sitt motsvarande till oss. Nu pågår utvecklande diskussioner om vad vi respektive SKL menar.

För oss som förhandlar för Sveriges alla lärare i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kultur- och musikskolan är utgångspunkten lika enkel som utmanande för Sveriges kommuner: Belastningen måste ned och lönerna upp – jag tjatar om det, men det är bara för att det är så centralt. Kommer vi inte tillrätta med de olika utmaningar som kan sammanfattas i belastningen och lönerna kommer inte huvudmännen kunna göra något åt lärarbristen. Det i sin tur vore katastrofalt för samhällsutvecklingen.

Belastningen tar sig olika uttryck i olika skolformer, men gemensamt oavsett om det är belastningen i förskolan eller grundskolan eller någon annan del skolan så är problemet att förutsättningarna inte matchar uppdraget. För stora grupper, för lite planeringstid och för mycket arbete och roller som tar fokus från det pedagogiska arbetet förenar Sveriges lärarkår. Det är därför flera lärarkategorier toppar arbetsmiljöverkets sjukstatistik. Och det är utöver det mänskliga lidandet så fruktansvärt onödigt och ett slöseri som måste upphöra.

Och även om de senaste årens lärarlöner totalt sett ökat mer än för arbetsmarknaden i sin helhet måste det fortsätta att hända mer och det måste hända för fler och överallt. Fortsatt höjda löner som träffar fler och inte minst ger en skjuts åt lönerna för alla erfarna lärare i alla skolformer.

Vi behöver en konkret och gemensam plan som visar att Sveriges kommuner nu sätter lärares och skolledares förutsättningar och villkor i centrum. Det är de skyldiga barn och elever . Det är det som nu är på det gemensamma partsbordet, med ambition att nå lösningar som gör skillnad.

To be continued…


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Blir det ett nytt nollavtal liknande HÖK12 som faktiskt inte garanterade någon en enda kronas löneökning?

 • Skapad 2018-03-15 21:54
Anonym
Anonym

Har från ledning precis fått höra att årets lönepott är liten. Så mycket var vi förskollärare värda. Sluta säga att Ni ska satsa på lärarkåren, att vi gör skillnad och att Ni kämpar för oss. De senaste tjugofem åren i branschen visar på större barngrupper, färre utbildad personal, mer arbetsuppgifter, stress och sjukskrivningar. Det är dags för Lärarförbundet att höja sin röst för oss medlemmar.

 • Skapad 2018-03-03 13:10
Helena
Helena Pettersson

Roberto Gonzalez Cabezas, åldersdiskriminering är ordet!
Men vad har nu hänt sen 7/2 Mathias? Står förhandlingarna stilla?

 • Skapad 2018-03-01 06:28
Roberto
Roberto Gonzalez Cabezas

Det är bra att man uppmärksammar att de äldre lärarna diskrimineras i lönesättning. Jag tolkar att Mathias likställer detta med erfarna lärare. Vi ser detta i Norrköping i vår statistik. Jag förstår att man förmildrar formuleringarna men det handlar om åldersdiskriminering i lönesättning. Det högtid att ifrågasätta individuella lönerna. Vi, Lärarförbundet, har bidragit att skapa oförklarliga löneskillnader bland våra medlemmar. En indexerad del plus en mindre individuellt del skulle vara mera rättvist. Annars säger vi emot oss själva och bidrag till splittring. Titta på allt forskning. Vi får kritik av professorer!

 • Skapad 2018-02-24 19:22

Förhandlingarna är igång

Nu rullar förhandlingarna med SKL igång. I den här bloggen kommer vi hålla dig uppdaterad om hur arbetet går. Även om det som i de flesta processer behöver finnas ett visst ”inre” samtal för att förhandlingarna ska ge resultat ska du kunna få inblick i förhandlingarna här.

Vi går in i samtalen med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med ett starkt och tydligt uppdrag från vår avtalsdelegation; att lönerna måste upp, att belastningen måste ned och att lärares inflytande och förutsättningar för arbetet måste förbättras.

Bred insikt om allvaret

Vi för samtalen med SKL med en skriande lärarbrist som fond. Bristen är ett faktum idag och SCB anger att det kommer saknas 79000 lärare 2035. Det tillsammans med att 40 000 lärarutbildade jobbar med annat ger oss både en stor utmaning och starka argument. Det finns glädjande nog en bred insikt om allvaret. Expressens ledarsida den 2/1 kommenteras bristen på lärare jämfört med exempelvis journalister, humanister och konstnärer som det finns gott om och menar att bristyrkena måste göras mer attraktiva: ”…Samhället kommer lida allvarlig brist på kugghjulen som får den svenska välfärdsstaten att snurra; det vill säga vårdpersonal och lärare. Det är inget fel med vare sig konst eller humaniora, men om det inte finns nog med lärare som kan undervisa ens ungar blir det svårt att uppskatta till och med den mest spännande konstinstallation”, skriver Expressen.

Lärarbristen går att lösa

Samhället står inför en allvarlig lärarbrist, men den är inget olösligt mysterium. För att komma tillrätta med lärarbristen kan vi tillsammans med SKL få fram ett nytt avtal som lägger grunden för konkurrenskraftiga löner, en rimligare arbetsbelastning med förutsättningar och inflytande som gör att lärare hinner vara de lärare de vill: den som tillsammans med andra utbildade lärare tar varje barn och ung människa till toppen av sin potential. Det är lösningen på lärarbristen och därmed det som möter samhällets behov av att välfärdsstaten ska fortsätta snurra. I det här avtalet vill vi lägga grunden för det.

Din röst är viktig

Innan jul presenterade vi våra krav inför ett nytt avtal med SKL, #skolavtal18. Nu går vi in i förhandling för att få till lösningar som märks i din vardag som kommunalt anställd lärare och skolledare. Som alltid under en förhandling, är det viktigt att inte bara få motparten att förstå utan också ha allmänheten med oss. Det skapar ett tryck i de frågor som vi driver för dig som lärare. Så din röst är viktig; berätta vad som görs och vad som behöver göras i skolan och vilka förutsättningar som lärare behöver. Berätta för vem? Berätta för alla – för skolan är allas angelägenhet.

To be continued…

Startskottet har gått!

På tisdagseftermiddagen lämnade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund in vårt yrkande till SKL. Nu drar avtalsrörelsen igång för dig som arbetar i kommunal verksamhet!

I januari startar förhandlingarna och målet är att ha ett nytt avtal 31 mars 2018. Min plan är att blogga här under förhandlingarnas gång. All information om yrkandet och avtalsrörelsen finns samlad här på webben.

Vet du förresten hur en avtalsrörelse går till? Vi har skapat en liten avtalsskola som kan hjälpa dig att hänga med i svängarna.

Vi fortsätter påverka utformningen av lärarlönelyftet

I fredags träffade vi regeringen för att berätta hur vi ser på lärarlönelyftet. Med oss till mötet hade vi era åsikter och tre viktiga punkter för hur utformningen måste förbättras. Mötet var ett steg på vägen i vårt påverkansarbete för att kunna få alla parter att tycka som vi.

Under mötet var vi tydliga med att alldeles för många huvudmännen har tagit ett alldeles för litet ansvar för hur lärarlönelyftet ska vara en del i en långsiktig strategi för att höja lärarlönerna. Vår undersökning visar även att 8 av 10 kommuner delar ut lärarlönelyftet på måfå.
Regeringen måste också se till att bygga ut lärarlönelyftet så att det omfattar fler lärarkategorier, från förskolan och hela vägen upp genom skolsystemet. Vårt påverkansarbete slutar inte här - vi kommer fortsätta arbetat för att utformningen av lärarlönelyftet förbättras.

Det handlar om att lyfta hela lärarkårens samlade löner - och ska vi kunna göra det behövs mer statliga pengar och ett större huvudmannaansvar för lönerna.


Nu fortsätter vi vårt påverkansarbete

Mötet i fredags var bara ett steg på vägen, nu fortsätter vi vårt påverkansarbetet. En del i att höja lärares status är att se över arbetsbelastningen. Vi vet att sjuktalen i skolan är väldigt höga. Därför träffar vi idag socialförsäkringsministern, Annika Strandhäll, som har ansvar för sjuktalen.

Båda delarna hänger ihop. Det handlar om lönerna som måste upp och om arbetsbelastningen som måste bli rimlig i förhållande till det helt avgörande uppdrag som lärarna har.

Nu lyfter vi era åsikter om lärarlönelyftet till regeringen

Imorgon har vi blivit kallade till möte hos regeringen, där ska vi träffa Helene Hellmark Knutsson (S), för att berätta om hur vi ser på lärarlönelyftet. Vi kommer under mötet att lyfta fram era åsikter och trycka på tre viktiga punkter för hur genomförandet av lärarlönelyftet måste förändras.

Lärarlönelyftet är ett beslut av regeringen och vi vet att det inte har landat rätt. Vi kommer därför till mötet att lyfta fram de hundratals kommentarer som vi har fått in ifrån er via våra sociala kanaler och genom mail och telefonsamtal. Vi har läst och vi har lyssnat på er och nu vill vi att regeringen ska förstå hur ni känner.


Tre viktiga punkter till hur lärarlönelyftet måste förbättras:

1. Lärarlönelyftet måste bli permanent.
2. Lärarlönelyftet måste byggas ut för att omfatta alla lärarkategorier och skolledare.
3. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för lönerna och för hur det statliga bidraget ska användas.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Ser ni alla konsekvenser av lärarlönelyftet?
"Lärare A och B" uppfyller kriterierna men pengarna räcker inte till dom. Lärare A slutar sin tjänst och lärare B tänker fortsätta. Nu anställer man en ny lärare som kräver en högre lön p g a lönelyftet och får det. Nu ska lärare B arbeta vidare med ny kollega som har en högre lön men behöver handledning av lärare B. Är detta en rimlighet för lärare B att arbeta vidare?
Som jag ser det tvingas lärare in i en byteskarusell som ingen har önskat.

 • Skapad 2016-11-13 20:46