Lärarförbundet

V​i förlänger avtalet för att fortsätta förhandlingarna

Inför månadsskiftet mars-april då avtalet löper ut har vi partsgemensamt konstaterat att vi inte har ett nytt avtal klart. Vi kommer att fortsätta förhandlingarna och under den tiden förlängs nuvarande avtal, en så kallad prolongering.

Att vi gör det ska inte tolkas som något mer än att vi inte har ett nytt avtal på plats. Under förhandlingar är det, som jag tidigare konstaterat, både svårt och olämpligt att kommentera innehåll i avtalet. Inget är klart innan allt är klart, helt enkelt.

Att det är viktiga förhandlingar och diskussioner visar inte minst de siffror som släpptes förra veckan över andelen obehöriga lärare i alla Sveriges kommuner. Läget är dramatiskt illa på många platser.

Därför behöver vi ett avtal som på sikt kommer till rätta med lärarbristen. Då krävs en fortsatt lönefördelning, att det är möjligt att utföra sitt uppdrag inom ramen för sin arbetstid, att ha inflytande och att få möjlighet att utvecklas i arbetet.

Samtidigt som förhandlingarna är viktiga långsiktigt, förtar det inte vikten av det arbete som redan görs och kan göras idag. Att ställa krav på en relevant lön, att söka ett annat jobb, att prata med sin chef om sin arbetssituation – allt det är också viktigt för att komma till rätta med lärarbristen. Det är när vi alla kommenterar, tycker och agerar som saker verkligen kan hända.

Fortsätt följ avtalsläget här i bloggen. Inget är som väntans tider. Glad påsk!


Kommentarer:

Jonna
Jonna Brandi

Saknar uppdateringar kring hur avtalsrörelsen går. Det är helt knäpptyst överallt, här och i media. Vad händer? Behöver man bli orolig tänker jag? Varför är det så tyst?

 • Skapad 2018-04-20 08:40
Jonna

Om Jonna Brandi

Jobbar som förskollärare.
Skyddsombud.
Arbetsplatsombud.

Engagerad, nyfiken, lojal och ödmjuk!

Linda
Linda Mellqvist

I fredags fick vi ett mail av chefen att Lärarförbundets löneavtal var klart och att lönesamtalen kunde påbörjas. Nu blir jag väldigt förvirrad. Är det klart eller inte?

 • Skapad 2018-04-01 10:00
Ingrid
Ingrid Ågren

Om vi är emellan avtal så har vi väl rätt att strejka...?
I så fall är verkligen dags för oss lärare att strejka!
#pressatlägeförskola
säger väl alltid!
Vi behöver sannerligen bättre arbetsmiljö! Och att kommunerna följer Skolverkets rekommendationer om antal barn i barngrupp! Särskilt viktigt för barnens skull!

 • Skapad 2018-03-31 10:59

Intensifierade förhandlingar om kommunala avtalet

Intensifierade förhandlingarna med SKL om det kommunala avtalet. I den här filmen berättar jag mer om läget inför det att avtalet går ut den 31 mars.

Kommentarer:

Eva
Eva Lilja

se till att det lönar sig att ha förskollärarlegitimation, de finns de som har högre lön än jag och de har inte legitimationen som jag har...

 • Skapad 2018-03-28 08:15
Robert
Robert Christensen

Nästan vad som helst - men inte sifferlöst!

 • Skapad 2018-03-26 14:47
Robert

Om Robert Christensen

Hej!
Jag är en gymnasielärare i samhällskunskap och historia, som varit fackligt aktiv i Lärarförbundet alltsedan studietiden vid Högskolan Dalarna. Innan dess var jag aktiv i fastighetsanställdas.

Fackliga frågor som jag tycker är viktiga är arbetsrätt, arbetsbelastning och lönefrågan. Läraryrkets status och legitimation är intressanta ämnen.

Som lärare är jag starkt färgad av Dewey´s "Learning by doing" och översätter det gärna till kunskapa. Praktiska moment/skapandeprocesser som skapar en brygga mellan teori och verklighet ingår i min kunskapssyn.

Vad händer i förhandlingarna?

Förhandlingarna med SKL fortsätter. I den här intervjun berättar jag bland annat om vad som händer, varför vårt fokus ligger på arbetsbelastning och lön och varför vi pratar om ett skolavtal (och inte bara ett ”vanligt” avtal).

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Det är förfärligt svårt att höra vad ni säger! Har man något nedsatt hörsel, så finns det inte en chans att höra slutet på meningar - trots högsta ljudvolym. Lägg till text eller prata tydligare.

 • Skapad 2018-03-05 11:02

​Nu är avtalsförhandlingarna med SKL i full gång

Vi har överlämnat vårt yrkande till SKL och de har överlämnat sitt motsvarande till oss. Nu pågår utvecklande diskussioner om vad vi respektive SKL menar.

För oss som förhandlar för Sveriges alla lärare i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kultur- och musikskolan är utgångspunkten lika enkel som utmanande för Sveriges kommuner: Belastningen måste ned och lönerna upp – jag tjatar om det, men det är bara för att det är så centralt. Kommer vi inte tillrätta med de olika utmaningar som kan sammanfattas i belastningen och lönerna kommer inte huvudmännen kunna göra något åt lärarbristen. Det i sin tur vore katastrofalt för samhällsutvecklingen.

Belastningen tar sig olika uttryck i olika skolformer, men gemensamt oavsett om det är belastningen i förskolan eller grundskolan eller någon annan del skolan så är problemet att förutsättningarna inte matchar uppdraget. För stora grupper, för lite planeringstid och för mycket arbete och roller som tar fokus från det pedagogiska arbetet förenar Sveriges lärarkår. Det är därför flera lärarkategorier toppar arbetsmiljöverkets sjukstatistik. Och det är utöver det mänskliga lidandet så fruktansvärt onödigt och ett slöseri som måste upphöra.

Och även om de senaste årens lärarlöner totalt sett ökat mer än för arbetsmarknaden i sin helhet måste det fortsätta att hända mer och det måste hända för fler och överallt. Fortsatt höjda löner som träffar fler och inte minst ger en skjuts åt lönerna för alla erfarna lärare i alla skolformer.

Vi behöver en konkret och gemensam plan som visar att Sveriges kommuner nu sätter lärares och skolledares förutsättningar och villkor i centrum. Det är de skyldiga barn och elever . Det är det som nu är på det gemensamma partsbordet, med ambition att nå lösningar som gör skillnad.

To be continued…


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Blir det ett nytt nollavtal liknande HÖK12 som faktiskt inte garanterade någon en enda kronas löneökning?

 • Skapad 2018-03-15 21:54
Anonym
Anonym

Har från ledning precis fått höra att årets lönepott är liten. Så mycket var vi förskollärare värda. Sluta säga att Ni ska satsa på lärarkåren, att vi gör skillnad och att Ni kämpar för oss. De senaste tjugofem åren i branschen visar på större barngrupper, färre utbildad personal, mer arbetsuppgifter, stress och sjukskrivningar. Det är dags för Lärarförbundet att höja sin röst för oss medlemmar.

 • Skapad 2018-03-03 13:10
Helena
Helena Pettersson

Roberto Gonzalez Cabezas, åldersdiskriminering är ordet!
Men vad har nu hänt sen 7/2 Mathias? Står förhandlingarna stilla?

 • Skapad 2018-03-01 06:28
Roberto
Roberto Gonzalez Cabezas

Det är bra att man uppmärksammar att de äldre lärarna diskrimineras i lönesättning. Jag tolkar att Mathias likställer detta med erfarna lärare. Vi ser detta i Norrköping i vår statistik. Jag förstår att man förmildrar formuleringarna men det handlar om åldersdiskriminering i lönesättning. Det högtid att ifrågasätta individuella lönerna. Vi, Lärarförbundet, har bidragit att skapa oförklarliga löneskillnader bland våra medlemmar. En indexerad del plus en mindre individuellt del skulle vara mera rättvist. Annars säger vi emot oss själva och bidrag till splittring. Titta på allt forskning. Vi får kritik av professorer!

 • Skapad 2018-02-24 19:22

Förhandlingarna är igång

Nu rullar förhandlingarna med SKL igång. I den här bloggen kommer vi hålla dig uppdaterad om hur arbetet går. Även om det som i de flesta processer behöver finnas ett visst ”inre” samtal för att förhandlingarna ska ge resultat ska du kunna få inblick i förhandlingarna här.

Vi går in i samtalen med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med ett starkt och tydligt uppdrag från vår avtalsdelegation; att lönerna måste upp, att belastningen måste ned och att lärares inflytande och förutsättningar för arbetet måste förbättras.

Bred insikt om allvaret

Vi för samtalen med SKL med en skriande lärarbrist som fond. Bristen är ett faktum idag och SCB anger att det kommer saknas 79000 lärare 2035. Det tillsammans med att 40 000 lärarutbildade jobbar med annat ger oss både en stor utmaning och starka argument. Det finns glädjande nog en bred insikt om allvaret. Expressens ledarsida den 2/1 kommenteras bristen på lärare jämfört med exempelvis journalister, humanister och konstnärer som det finns gott om och menar att bristyrkena måste göras mer attraktiva: ”…Samhället kommer lida allvarlig brist på kugghjulen som får den svenska välfärdsstaten att snurra; det vill säga vårdpersonal och lärare. Det är inget fel med vare sig konst eller humaniora, men om det inte finns nog med lärare som kan undervisa ens ungar blir det svårt att uppskatta till och med den mest spännande konstinstallation”, skriver Expressen.

Lärarbristen går att lösa

Samhället står inför en allvarlig lärarbrist, men den är inget olösligt mysterium. För att komma tillrätta med lärarbristen kan vi tillsammans med SKL få fram ett nytt avtal som lägger grunden för konkurrenskraftiga löner, en rimligare arbetsbelastning med förutsättningar och inflytande som gör att lärare hinner vara de lärare de vill: den som tillsammans med andra utbildade lärare tar varje barn och ung människa till toppen av sin potential. Det är lösningen på lärarbristen och därmed det som möter samhällets behov av att välfärdsstaten ska fortsätta snurra. I det här avtalet vill vi lägga grunden för det.

Din röst är viktig

Innan jul presenterade vi våra krav inför ett nytt avtal med SKL, #skolavtal18. Nu går vi in i förhandling för att få till lösningar som märks i din vardag som kommunalt anställd lärare och skolledare. Som alltid under en förhandling, är det viktigt att inte bara få motparten att förstå utan också ha allmänheten med oss. Det skapar ett tryck i de frågor som vi driver för dig som lärare. Så din röst är viktig; berätta vad som görs och vad som behöver göras i skolan och vilka förutsättningar som lärare behöver. Berätta för vem? Berätta för alla – för skolan är allas angelägenhet.

To be continued…

Startskottet har gått!

På tisdagseftermiddagen lämnade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund in vårt yrkande till SKL. Nu drar avtalsrörelsen igång för dig som arbetar i kommunal verksamhet!

I januari startar förhandlingarna och målet är att ha ett nytt avtal 31 mars 2018. Min plan är att blogga här under förhandlingarnas gång. All information om yrkandet och avtalsrörelsen finns samlad här på webben.

Vet du förresten hur en avtalsrörelse går till? Vi har skapat en liten avtalsskola som kan hjälpa dig att hänga med i svängarna.

Vi fortsätter påverka utformningen av lärarlönelyftet

I fredags träffade vi regeringen för att berätta hur vi ser på lärarlönelyftet. Med oss till mötet hade vi era åsikter och tre viktiga punkter för hur utformningen måste förbättras. Mötet var ett steg på vägen i vårt påverkansarbete för att kunna få alla parter att tycka som vi.

Under mötet var vi tydliga med att alldeles för många huvudmännen har tagit ett alldeles för litet ansvar för hur lärarlönelyftet ska vara en del i en långsiktig strategi för att höja lärarlönerna. Vår undersökning visar även att 8 av 10 kommuner delar ut lärarlönelyftet på måfå.
Regeringen måste också se till att bygga ut lärarlönelyftet så att det omfattar fler lärarkategorier, från förskolan och hela vägen upp genom skolsystemet. Vårt påverkansarbete slutar inte här - vi kommer fortsätta arbetat för att utformningen av lärarlönelyftet förbättras.

Det handlar om att lyfta hela lärarkårens samlade löner - och ska vi kunna göra det behövs mer statliga pengar och ett större huvudmannaansvar för lönerna.


Nu fortsätter vi vårt påverkansarbete

Mötet i fredags var bara ett steg på vägen, nu fortsätter vi vårt påverkansarbetet. En del i att höja lärares status är att se över arbetsbelastningen. Vi vet att sjuktalen i skolan är väldigt höga. Därför träffar vi idag socialförsäkringsministern, Annika Strandhäll, som har ansvar för sjuktalen.

Båda delarna hänger ihop. Det handlar om lönerna som måste upp och om arbetsbelastningen som måste bli rimlig i förhållande till det helt avgörande uppdrag som lärarna har.

Nu lyfter vi era åsikter om lärarlönelyftet till regeringen

Imorgon har vi blivit kallade till möte hos regeringen, där ska vi träffa Helene Hellmark Knutsson (S), för att berätta om hur vi ser på lärarlönelyftet. Vi kommer under mötet att lyfta fram era åsikter och trycka på tre viktiga punkter för hur genomförandet av lärarlönelyftet måste förändras.

Lärarlönelyftet är ett beslut av regeringen och vi vet att det inte har landat rätt. Vi kommer därför till mötet att lyfta fram de hundratals kommentarer som vi har fått in ifrån er via våra sociala kanaler och genom mail och telefonsamtal. Vi har läst och vi har lyssnat på er och nu vill vi att regeringen ska förstå hur ni känner.


Tre viktiga punkter till hur lärarlönelyftet måste förbättras:

1. Lärarlönelyftet måste bli permanent.
2. Lärarlönelyftet måste byggas ut för att omfatta alla lärarkategorier och skolledare.
3. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för lönerna och för hur det statliga bidraget ska användas.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Ser ni alla konsekvenser av lärarlönelyftet?
"Lärare A och B" uppfyller kriterierna men pengarna räcker inte till dom. Lärare A slutar sin tjänst och lärare B tänker fortsätta. Nu anställer man en ny lärare som kräver en högre lön p g a lönelyftet och får det. Nu ska lärare B arbeta vidare med ny kollega som har en högre lön men behöver handledning av lärare B. Är detta en rimlighet för lärare B att arbeta vidare?
Som jag ser det tvingas lärare in i en byteskarusell som ingen har önskat.

 • Skapad 2016-11-13 20:46

Många fler förväntar sig ett lönelyft - ansvaret vilar på arbetsgivarna!

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Det är arbetsgivarna som har ansvar för lönebildningen. Under hösten får många lärare besked om de fått ta del av lärarlönelyftet. Många vittnar om besvikelse, ilska, uppgivenhet och dålig stämning. Detta är ett misslyckande för arbetsgivare som inte tagit ansvar för sin egen lönebildning!

Skolledare har getts omöjliga förutsättningar att när förordningen genomförts så att omotiverade löneskillnader uppstår på arbetsplatser på grund av att arbetsgivarens egna lönesatsningar inte räcker till eller bidrar till en rimlig och begriplig lönesättning. Redan idag behöver dessa arbetsgivare, tillsammans med lärarfacken påbörja arbetet med hur detta ska rättas till, senast med början i 2017 års löneöversyn. Lärares löner måste fortsätta öka många, många år framöver.

Senast den första november ska kommuner och andra huvudmän rapportera till Skolverket vilka lärare som får ta del av det statliga lärarlönelyftet. Många lärare får besked nu i dagarna och reaktionerna är många. Media rapporterar om lärare som beställer uppsägningsblanketter, om dåliga processer och att många är besvikna.

Här har jag sammanfattat svar på några frågor jag fått den senaste tiden.

Vad tycker Lärarförbundet?

Att regeringen satsar miljarder på att bidra till uppvärderingen av lärarlönerna är bra. Förordning och föreskrifter kunde ha gett en bättre grund för arbetet men det är mycket olyckligt att alltför många arbetsgivare slarvar bort en unik möjlighet att lyfta lärarlönerna på ett positivt sätt. Hälften av kommunerna höjer bara lönerna tillfälligt trots att regeringen uttryckligen sagt att avsikten är att detta ska vara permanent. Processerna har ofta varit godtyckliga och otydliga och många lärare känner sig felaktigt behandlade. Många kommuners hantering av lärarlönelyftet är allt annat än acceptabelt.

Hur vill Lärarförbundet att det ska vara?

De statliga pengarna ska kompletteras med lokala lärarlönelyft och hanteras utifrån en helhetsbild av hur lärares löner ska utvecklas, som man till exempel gjort i Nybro kommun. Löneökningarna ska ske i tydliga processer som omfattar alla lärare och deras fackliga organisationer utifrån en bild av den skola man vill skapa och hur lönerna ska bidra till utvecklingen.Att bara skicka ut pengarna och låta rektor motivera bäst den kan – det är att lämna lärare och rektorer i sticket.

Vad vill du säga till den som inte fått del av lärarlönelyftet?

Många fler förväntar sig ett lönelyft, och ska göra det. Om du fått höra att du uppfyller kriterierna men inte kan få för att statens pengar är slut, så är det inte okej. När fler lärare uppfyller kriterierna måste arbetsgivaren skjuta till pengar i form av lokala lönelyft. Lärarförbundet arbetar vidare för att fler lärare ska få del av statliga lönesatsningar. Lokalt kan du, ditt ombud och din avdelning driva på och kräva att din arbetsgivare tar sitt ansvar, både för en uppvärdering men också för en lönesättning som speglar alla lärares arbete på ett begripligt sätt.

Vad sätter besvikelsen ljuset på?

Att eftersläpningen av lärares löner har pågått alldeles för länge. Huvudmännen har misskött lönebildningen för lärarna under flera decennier. När några får en mer rimlig lön och skillnaden syns på arbetsplatsen, blir det också tydligt hur många som är fel lönesatta. Den besvikelse och ilska det väcker riktas ofta mot det som görs för att ta steg mot en förbättring men bottnar i det som inte gjorts.

Vad är viktigt framöver?

Att arbetsgivarna får hjälp från staten för att höja lärarlönerna är inte detsamma som att de kan abdikera från ansvaret för uppvärdering och hantering av lärares löner. Det är fortfarande arbetsgivarnas ansvar att betala lönerna för att behålla kompetens och säkra framtida rekrytering!

Osäkra villkor och lönesättning utan kvalitet riskerar att göra läraryrket mindre attraktivt, vilket är tvärtemot syftet med hela reformen. Lärarlönelyftet måste utvidgas inför nästa år så att fler lärare kan omfattas och arbetsgivarna måste omgående ta ansvar med lokala lönelyft.


Kommentarer:

Anonym
Anonym

Facket har tacket JA till Lärarlönelyftet. Man har därmed tackat JA till förnedring, orättvisor och godtycke för 2/3 av medlemmarna. Detta visste ni skulle komma. Nu tycker jag att ni ska stå för detta.
Ni vet vad som hände med förstelärarreformen. Ni vet vad Statskontorets enkätundersökning visat. Ändå tycker ni LLL är positivt.
Ni skiter i vad medlemmarna tycker och behandlar dem som barn

 • Skapad 2016-10-19 06:13
Anonym
Anonym
Svar till Anonym

Håller med dig till 100% tänker både lämna in min uppsägning till arbetsgivaren och facket. Tänker inte utsätta mig för denna förnedring. Detta kommer jag att göra oavsett om jag får del av satsningen elller ej. Så här behandlar man inte ett arbetslag ,fyra blev utan!

 • Skapad 2016-10-20 21:18