Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

Vi höll emot där andra gav efter

Lärarförbundet sade nej till att ändra i turordningen när en kommun eller ett landsting vill minska antalet anställda. Vi stod upp för anställningstryggheten för våra medlemmar. De andra förbunden som organiserar skolledare gav efter.

Många kommunala skolledare som varit med ett tag har upplevt tider av neddragningar, omorganisationer och sammanslagningar. Tider när det uppges finnas fler skolledare än det finns tjänster. Vid dessa tillfällen surrar ofta luften av rykten om vem som ska få vilket jobb, vem som ska ”hamna på förvaltningen” och vem som ska få gå när det blir arbetsbrist. Utmärkande för dessa perioder är att de stjäl mycket kraft från oss som är inblandade och att det känns som om vi blir granskade, nagelfarna och utvärderade en gång till. Det blir lätt så att vi tänker oss för så att vi inte säger eller gör ”fel saker” och därmed kommer i ett sämre läge när de nya jobben ska fördelas. Ofta känns det klokast att inte säga något alls och att inte göra något som kan ådra sig ogillande uppifrån.

Det ingår dock i mitt och andra skolledares jobb att säga och göra obekväma saker ibland. Våra huvudmän måste hållas informerade om våra verksamheters förutsättningar och behov, även om denna information innehåller sådant som huvudmännen kanske helst inte vill höra, exempelvis att något kan komma att kosta mer än budgeten tillåter eller att det uppstått problem som vi har svårt att hantera själva. För barnens, elevernas och personalens skull behöver vi alltid kunna stå upp för våra beslut och våra handlingar även om de innebär oförutsedda kostnader eller att någon måste rycka ut med hjälp och stöd. Vi får inte tystna där vi borde tala. Vi får inte underlåta att agera där vi borde handla.

Därför är jag mycket glad över att Lärarförbundet har sagt nej till att ändra i turordningen när en kommun eller ett landsting vill minska antalet anställda. Vi sade nej när flera andra fackförbund sade ja. Vi höll emot där andra gav efter.

Vi sitter säkrare och är svårare att bli av med.

För skolledare i andra skolledarförbund än Lärarförbundet gäller nu att arbetsgivarna får betydligt större möjligheter att upprätta små turordningskretsar när det uppstår arbetsbrist. Det innebär att färre personer, ja ibland enstaka, blandas in i en arbetsbristsituation. Detta är dåligt då det är bra för anställningstryggheten om det är många personer i turordningskretsarna. Då löser sig situationen ofta med naturliga avgångar och det är mer sällan som någon faktiskt behöver sägas upp. Arbetsgivarens möjligheter att styra över vem som måste sluta begränsas också kraftigt när många är inblandade.

För oss som är med i Lärarförbundet Skolledare gäller fortfarande stora kretsar och ett starkt anställningsskydd. Det kan vara en hel kommun eller ibland en region eller ett landsting. Vi har en bättre situation i förhållande till hot om arbetsbrist. Vi sitter säkrare och är svårare att bli av med. Det ger oss större frihet i våra jobb.

Förutom att jag varit skolledare länge har jag också jobbat fackligt under lång tid. För mig är frågan om anställningstrygghet alltid viktig. I min fackliga roll har jag bevittnat de kval människor går igenom när de hotas eller drabbas av uppsägning. De mår rejält dåligt, särskilt när de tvingas att sluta mot sin vilja. Jag glömmer inte dessa tillfällen även om jag ibland skulle vilja.

Anställningstryggheten är därför en facklig position vi inte ska överge utan att bjuda ordentligt motstånd. Människor måste naturligtvis kunna sägas upp vid arbetsbrist. Det ska dock aldrig vara en enkel sak, av respekt för dem de drabbar. Även av detta skäl är jag glad över att vi i Lärarförbundet sade nej. Vi höll emot där andra gav efter.

Ann-Charlotte Gavelin-Rydman

Ordförande för Lärarförbundet Skolledare och rektor

Läs också artikeln: Din anställningstrygghet finns hos oss - inte hos andra


Frågor & Svar