Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

Tondövt av skolinspektionen att granska skolor mitt i coronakrisen

​Hela världen skakas av en pandemi som orsakar otaliga människors sjukdom och bortgång. Ingen kommer undan, alla drabbas på ett eller annat sätt. Också i vanligtvis så trygga Sverige är konsekvenserna stora. Många blir sjuka och vi ser stigande dödstal. Människor förlorar sina jobb.

Skolsverige hanterar situationen så gott det går. Trots att bortåt hälften av personalen kan vara borta, anordnas verksamhet för alla barn som kommer till förskolan. Många lärare i grundskolan undervisar parallellt, både i sal och på distans. I gymnasieskolan och uppåt har verksamheten helt gått över till distansundervisning på rekordtid. Skolledare och lärare har vänt ut och in på sig själva och uträttat små mirakel. Organisationerna har ställt om och är i gång, trots att förutsättningarna nästan inte finns. Alla barn och elever får undervisning som fungerar och det något att vara stolt över.

Men de som jobbar i skolan förstår också att verksamheten inte kan bedrivas med samma kvalitet som innan. För hur skulle det gå till när hälften av personalen är borta, verksamheter är nedstängda och lärare och elever bara träffas digitalt?
I detta läge går Skolinspektionen ut i DN och talar om att det svenska skolväsendet ska inspekteras efter påsk. Motivet är att det finns elever som inte får det de förut fick.

Jag häpnar över detta. Det är ju självklart att verksamheten måste bedrivas på ett annat sätt. Det behövs ingen granskning för att konstatera det. Skolinspektionen förstår väl att lärare och skolledare är slitna och går på knäna? Man gör så gott man bara kan, och alla lärare och skolledare ska ha uppskattning för det fenomenala arbete de gör i denna tid. Om det funnes någon gång när de förtjänar öppet beröm från samhället så är det nu.

Jag tycker inte heller att statliga kontrollanter ska uppta svenska skolledares dyrbara tid i detta läge. De har angelägnare saker för sig. De försöker så långt som möjligt se till att barn och elever får den allra bästa undervisning som går att ge under dessa förutsättningar. Det är ett mycket viktigare jobb än att hålla en statlig kontrollapparat igång.

Jag har aldrig varit någon stor vän av svensk skolinspektion. Det går inte att kontrollera och kritisera fram ett bättre skolväsende på det sätt som görs idag. För mig understryker bara Skolinspektionens utspel i DN vikten av de krav som Lärarförbundet Skolledare många gånger tidigare riktat till regeringen.
Ett krav är att regeringen ska ge Skolinspektionen ett mer utvecklande uppdrag. Även om
Skolinspektionen säger sig vilja sprida goda exempel, så har myndigheten inte lyckats med detta. Man vänder sig till Skolinspektionen för att få reda på vad man INTE får göra. Få eller ingen skolledare kontaktar myndigheten för att får reda på hur man faktiskt gör. Detta behöver förändras.

Ett annat krav är att Skolinspektionen också måste granska skolans förutsättningar. Skolledare och lärare som har dåliga förutsättningar får kritik trots att de gör ett utmärkt jobb med de resurser de har. Då är det självklart resurserna som ska kritiseras och inte jobbet.

Vi behöver en annan Skolinspektion som är utvecklande och som granskar förutsättningar. Men vi behöver också en Skolinspektion som inte är helt tondöv inför den situation som svensk skola befinner sig i nu.


Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Ordförande för Lärarförbundet Skolledare
Frågor & Svar