Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

Professionsprogrammet är välkommet - men saknar en tydlig satsning på rektorer

​Ni är många som vet att jag länge arbetat ihärdigt för att regeringen ska komma till skott med ett nationellt professionsprogram för rektorer och lärare.

Min bestämda uppfattning är att professionsprogrammet, om det används rätt, kan bidra till en bättre styrning av skolan, en bättre fortbildning för skolledare och i förlängningen även till ett ökat lärande för Sveriges barn och elever.

Turerna har varit många, och längst vägen har vi fått till att en rekryteringsutbildning för skolledare samt flera fortbildningsinsatser för verksamma rektorer har kommit till skott. Det är vi mycket glada för. Men de avgörande besluten gällande professionsprogrammet har lyst med sin frånvaro. Strukturen för ett professionsråd och meriteringsgrader – två bärande delar av programmet – har det saknats beslut kring.

Men igår fattade regeringen äntligen beslut gällande dessa bärande delar av det nationella professionsprogrammet för rektorer och lärare. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att bland annat inrätta ett så kallat råd för skolväsendets professioner samt ta fram en struktur för samarbete mellan Skolverket och lärosätena.

I ett läge när svensk skola står inför många utmaningar är detta viktigt. En av dessa utmaningar är den höga skolledaromsättningen. 5 av 10 rektorer i grundskolan och gymnasieskolan lämnar yrket efter endast tre år visar Skolverkets statistik. Efter fem år ökar andelen till 6 av 10. När så många skolledare väljer att lämna yrket krävs insatser för att uppdraget ska bli mer attraktivt så att fler vill stanna.

Professionsprogrammet har förutsättningar att bidra till att det blir mer attraktivt att vara skolledare, och till att fler väljer att vara kvar. Skolledaromsättningen beror självklart på många samverkande faktorer och programmet löser inte allt. Staten måste ta ett ökat ansvar för skolans finansiering och dessutom behöver skolledare få förutsättningar för sitt arbete. Men professionsprogrammet är ändå ett nödvändigt steg för att möta skolledarnas behov av att fortsätta utvecklas som pedagogiska ledare.

Mot den bakgrunden blir jag beklämd av att läsa att en meriteringsnivå för rektorer lyser med sin frånvaro. Detta trots att Lärarförbundet Skolledare påpekat behovet vid flertalet tillfällen. I lärarspåret ska man kunna få flera meriteringsnivåer, men för rektorer finns inget. Just meriteringen kan ge starkare incitament för rektorerna att faktiskt genomgå utbildningar inom programmet och bidra till att fler vill stanna kvar inom yrket.

Jag är övertygad om att professionsprogrammet kan få effekt, men då måste fler delar av programmet på plats. Regeringen har lyssnat på oss hittills, jag hoppas att de fortsätter med det.

Frågor & Svar