Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

Och så håller skolledarsnurren farten

För att åstadkomma hållbar skolutveckling krävs att skolledarna har en hållbar arbetssituation. Därför kräver Lärarförbundet Skolledare en riktlinje där den genomsnittlige skolledaren i landet och kommunen har högst 20 medarbetare.

Jag är inne på mitt tjugonde år som skolledare och tillhör därmed den tiondel av svenska rektorer som har så lång erfarenhet. Så säger i alla fall en av våra enkätundersökningar i Lärarförbundet. Om jag håller mig kvar i en handfull år till och får 25 års erfarenhet – då är vi bara 3 procent som varit med så länge.

Under de år jag jobbat som rektor har jag sett massor av kollegor komma och gå. Av dem har många förvunnit till andra kommuner och skolor, andra har sökt sig vidare inom den kommunala förvaltningsapparaten och ytterligare några har gått tillbaka till läraryrket. Jag upplever tydligt att denna ”snurr” har ökat under senare år och är inte förvånad över Skolverkets uppgifter om att nästan tre av tio rektorer inte finns kvar på sin skola från ett år till ett annat.

Jag beklagar dock denna utveckling och jag är bekymrad över den. Jag är nämligen övertygad om att det krävs en längre tid, kanske bortåt fem år, för att skapa hållbar och positiv utveckling på en skola. Det krävs att ledaren orkar hålla i samma frågor under en längre tid. Det krävs tillit från lärarna för att de ska vilja ta ett kliv ut i det okända och börja jobba på ett annat sätt. Det krävs förtroende, för den som har förtroende för någon lyssnar på dennes åsikter och argument. Det är ett dåligt klimat för tillit och förtroende i en värld där personalen vänjer sig vid att skolledare kommer och går och att det lärarna byggde upp med förra chefen förra läsåret ska lämnas därhän detta läsår, därför att nya chefen menar att andra områden ska utvecklas.

Det krävs ett ledarskap som
stannar kvar och som håller i.

Det hörs ibland historier om skolledare som drar in som virvelvindar och på något år vänder utvecklingen på en skola från kolsvart till skinande vitt. Därefter drar de iväg till nästa skola eller förskola och gör samma sak igen. Jag har aldrig riktigt trott på dessa historier. Jag tror i huvudsak att de är myter i meningen att skolorna snabbt återgår till det som var, så fort virvelvindschefen dragit vidare. Därmed inte sagt att chefer inte kan förändra mycket på kort tid, det kan de verkligen. Jag tror bara inte att de kan åstadkomma hållbar skolutveckling på kort tid. Det krävs mer för det. Det krävs ett ledarskap som stannar kvar och som håller i.

Jag är övertygad om att skolledarsnurren går allt fortare för att trycket på oss chefer ökar. Antalet styrinstruktioner som kommer till våra expeditioner per vecka blir allt fler och förväntningarna på oss blir allt större. Och vi vill klara allt. Vi vill klara våra elevärenden, jobba med pedagogiskt ledarskap, hinna med administrationen och hinna sitta ned en stund och fika och snacka med personalen, så som forskningen om friskare arbetsplatser säger att vi ska göra.

Men det finns en gräns för oss alla. Till slut blir kraven större än våra resurser. Vi hinner helt enkelt inte med och det känns som om hjärnan jobbar dygnet runt med skolan, utan att för den skull hinna ikapp. Det är då blicken lätt faller på platsannonserna, det är då vi ser över vår profil på Linkedin en gång till eller ringer och frågar om det där jobbet på förvaltningen. Och så håller skolledarsnurren farten.

Lärarförbundet Skolledare kräver en riktlinje där den genomsnittlige skolledaren i landet och kommunen har högst 20 medarbetare. Detta kräver vi i ett läge där kommunala skolledare vanligen har omkring 30-40 medarbetare att ansvara för och många har betydligt fler. Vi kräver det i ett läge där den absoluta majoriteten av cheferna på svensk arbetsmarknad inte ens är nära att ha så många medarbetare. Det är ett radikalt men rättfärdigt krav och även om det inte löser alla våra problem, löser det tillräckligt många. Om vi ska göra mer och ansvara för mer måste vi helt enkelt bli fler.

Tjugo medarbetare per chef är en avgörande förutsättning för ett hållbart ledarskap. Med ett hållbart ledarskap följer hållbar skolutveckling. Med ett hållbart ledarskap kan vi skolledare hålla i och hålla ut och göra skillnad för elever och medarbetare. Med ett hållbart ledarskap blir skolledarjobbet varje dag just så fantastiskt och roligt som det är de gånger krav och resurser är i god balans. Och så tappar skolledarsnurren farten.

Ann-Charlotte Gavelin-Rydman

Rektor och ordförande för Lärarförbundet Skolledare

Frågor & Svar