Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

​Ett professionsprogram ger en annan syn på yrket

Jag är övertygad om att ett professionsprogram för lärare och skolledare på sikt kommer att ändra på synen på lärar- och skolledaryrkena. Erfarenhet kommer att uppvärderas. Vidareutbildning blir en självklar del av jobbet.

Bland juristerna finns domare, åklagare, advokat, skattejurist och arbetsrättsjurist. I läkarkåren finns distriktsläkare, narkosläkare, röntgenläkare och överläkare. Innehavarna till titlarna tjänar betydligt mer än sina nyexaminerade kollegor och de har högre status.

Ingen självklar struktur för karriär

I lärarkåren ser det annorlunda ut. De vanligaste karriärvägarna har varit skolledare och speciallärare, tills nyligen då förstelärarna dök upp. Förstelärarreformen har dock fått kämpa för att vinna legitimitet i skolorna då det varit oklart och olika ifråga om vad som krävs för att få en sådan tjänst. Speciallärare och skolledare får inte alltid betalt i förhållande till utbildning eller ansvar.

Med ovanstående vill jag peka på att andra professioner har en självklar struktur för karriär, medan lärarkåren ännu inte har någon sådan. Det är dock inte mitt viktigaste budskap. Jag anser också att andra professioners karriärvägar ger en annan syn på yrket, både inom och utom kåren. Det blir mer självklart att den nyutexaminerade kommer till sitt första jobb för att lära av de äldre och kunnigare, de som har vidareutbildning, titlar och status. Senioritet och erfarenhet har ett högre värde. Det är också mer givet att den nye juristen eller läkaren ska fortsätta att utbilda sig. En examen är bara ett delmål i en fortsatt utbildningsresa inom professionen. En examen kan också i många fall vara en grundsten i en forskarkarriär.
En lärare betraktas ofta som ”färdig” efter examen

Jag menar att synen på lärare är annorlunda, både inom och utom kåren. En lärare betraktas ofta som ”färdig” efter examen och hens personliga förmågor för att bedriva undervisning blir det som ligger till grund för om han/hon kommer att bedömas som en bra eller dålig lärare. Detta rimmar illa med forskning som visar på att lärare som vidareutbildas inom yrket blir effektivare. Det stämmer också illa med mina egna erfarenheter. Förvisso har jag under åren stött på en och annan stjärnlärare som verkar vara född för klassrummet och för att leda andra. Vanligen litar jag själv dock till de lite mer erfarna när de svåraste uppgifterna ska delas ut och när någon ska utses till ett ledaruppdrag. Jag nämner gärna speciallärare och specialpedagoger här. De har ofta gedigen lärarerfarenhet och en vidareutbildning som hjälpt dem att utveckla en professionalitet i yrket som blir ett föredöme för andra. Ännu mer av den varan tack!

Professionsprogram kommer att ändra synen

Jag är övertygad om att ett professionsprogram för lärare och skolledare på sikt kommer att ändra på synen på lärar- och skolledaryrkena. Erfarenhet kommer att uppvärderas. Vidareutbildning blir en självklar del av jobbet. Skolledare och lärare blir ännu bättre än idag. Yrkena blir attraktivare. Jag håller därför alla tummar jag har för att Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram kommer att förädlas i utredaren Björn Åstrands händer i höst och ge oss de karriärvägar och vidareutbildningar vi behöver. Det får inte misslyckas – det är för viktigt för det.


Ann-Charlotte Gavelin Rydman,
rektor och ordförande i Lärarförbundet Skolledare

Frågor & Svar