Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

Det ojämställda arbetslivet illustreras av skolledarnas villkor

Tjugotusen mer per månad och tjugo medarbetare per chef. Det är 2022 och vi måste fortfarande driva dessa krav mot Sveriges regering. Kravet på statlig reglering av antal medarbetare en skolledare ska ansvara för är inte nytt, och vi kommer fortsätta lyfta frågan till den dag vi ser en förändring.

Vi börjar i de goda nyheterna. Varje år genomför vi en enkätundersökning bland våra skolledarmedlemmar där vi bland annat brukar fråga dem om hur många medarbetare de ansvarar för samt om det är ett rimligt antal. I den senaste undersökningen kan vi se en liten förändring åt rätt håll inom vissa skolformer.

I grundskolan har antalet medarbetare per skolledare minskat med i genomsnitt två medarbetare och inom de kommunala förskolorna är minskningen två och en halv.

Men nu till de tråkiga nyheterna. Det är svårt att jubla över dessa framsteg när vi samtidigt ser att antalet medarbetare per skolledare inom de privata förskolorna har ökat med fler än tre. Och inom grundskolan ansvarar skolledare i genomsnitt för 30 medarbetare. Det är fortfarande alldeles för många.

Något som oroar mig är de stora skillnader som finns gällande hur många medarbetare en skolledare förväntas leda. Inom både förskola och grundskola finns skolledare med ansvar för över 100 medarbetare! Det är självfallet ett helt orimligt antal för att kunna göra ett bra jobb.

Ett rimligt antal medarbetare per chef är en viktig organisatorisk förutsättning för att verksamheten i skola och förskola ska fungera och vi chefer ska må bra. Flera studier har visat att en chef med många medarbetare har sämre möjligheter att vara en bra chef. Relationen till medarbetarna försämras, och tiden att lägga på det pedagogiska ledarskapet minskar i takt med att administrationen ökar. Stora personalgrupper leder också till högre personalomsättning, bristande kommunikation och sämre arbetsmiljö . Samvetsstressen hos skolledarna ökar vilket i sin tur riskerar att leda till ohälsa.

Det finns andra branscher där chefer ansvarar för ett högt antal medarbetare; socialtjänst, omsorg och äldrevård, för att nämna några. Den gemensamma nämnaren är att i alla dessa branscher är majoriteten av de yrkesverksamma cheferna kvinnor. Ojämställdheten på arbetsmarknaden är synlig även när det kommer till villkoren för chefer. Möjligheten att göra ett gott arbete för den skolledare som är närmast chef för 120 medarbetare påverkas givetvis inte av vederbörandes kön; men mönstret är tydligt – inom kvinnodominerade yrken är förutsättningarna sämre.

Rösterna från dem som önskar en förändring är många. Flera fackliga organisationer, förutom Lärarförbundet Skolledare, kräver riktlinjer för hur många medarbetare en skolledare ska kunna ansvara för i genomsnitt. Och visst rör det på sig en aning i rätt riktning, vissa kommuner och regioner utreder möjliga riktlinjer för att reglera antal medarbetare per chef. Socialstyrelsen utreder just nu detsamma inom sitt verksamhetsområde.

Det här är goda initiativ. Men vi kräver samma riktning och vilja hos vår regering när det gäller Sveriges skolledare. Siffrorna talar sitt tydliga språk, enskilda huvudmän har inte förmågan att justera villkoren för skolledarna. Vi behöver en statlig reglering om att antalet medarbetare per chef inte skall överstiga i snitt tjugo medarbetare. Och vi behöver den nu.

Frågor & Svar